Uniwersytet Zielonogórski


 

O Uczelni

Uniwersytet jest jedną z najmłodszych polskich uczelni akademickich, utworzony został bowiem w 2001 roku, w wyniku połączenia działających wcześniej Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W wyniku wprowadzanych sukcesywnie zmian powstała nowoczesna uczelnia łącząca w swojej strukturze szerokie spektrum nauk – od artystycznych i humanistycznych, społecznych i ekonomicznych przez ścisłe i techniczne, aż po biologiczne i nauki o zdrowiu (w tym kierunek lekarski). Ten unikatowy profil Uniwersytetu Zielonogórskiego, zbliżony do uczelni amerykańskich, umożliwia oferowanie bardzo zróżnicowanych programów kształcenia, obejmujących obecnie ponad 60 kierunków studiów.
Strukturę Uniwersytetu Zielonogórskiego tworzy 13 wydziałów.
Uniwersytet Zielonogórski, kierunki studiów

Uniwersytet ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne, kierunki prawnicze, kierunki społeczne (np. bezpieczeństwo narodowe), kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych, kierunków medycznych (w tym kierunek lekarski). Uniwersytet Zielonogórski gwarantuje bogatą ofertę kierunków technicznych (studia w Zielonej Górze np. inżynieria biomedyczna, informatyka) oraz w Sulechowie. Uczelnia posiada również w swojej ofercie kierunki artystyczne (np. grafika, malarstwo, jazz i muzyka estradowa). Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, fizyka medyczna, astronomia). Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne).Uniwersytet Zielonogórski, studia stacjonarne, studia dzienne

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Wiśniowa 10, 65 - 517 Zielona Góra

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

GRAFIKA

MALARSTWO

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
(zmiana nazwy kierunku na SZTUKI WIZUALNE nastąpi po uzyskaniu zgody przez MNiSW)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA


Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65 - 516 Zielona Góra

ARCHITEKTURA
studia inżynierskie

BUDOWNICTWO
studia inżynierskie

ENERGETYKA KOMUNALNA
studia inżynierskie

GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
studia inżynierskie

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
studia inżynierskie

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ
studia inżynierskie


Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50, budynek A-0, 65 - 246 Zielona Góra

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

EKONOMIA

LOGISTYKA

ZARZĄDZANIE


Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65 - 516 Zielona Góra

ASTRONOMIA
(uruchomienie kierunku po uzyskaniu zgody przez Senat UZ)

FIZYKA

FIZYKA MEDYCZNA


Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Zielonogórskiego

al. Wojska Polskiego 69, 65 - 762 Zielona Góra

COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

EUROPEISTYKA I STOSUNKI TRANSGRANICZNE

FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA ROSYJSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

JĘZYK FRANCUSKI W KOMUNIKACJI ZAWODOWEJ, Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM

FILOLOGIA POLSKA

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO

FILOZOFIA

HISTORIA

KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ROSYJSKIM

KULTUROZNAWSTWO

LITERATURA POPULARNA I KREACJE ŚWIATÓW GIER

POLITOLOGIA

STOSUNKI MIĘDZYKULTUROWE


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Prof. Z. Szafrana 2, 65 - 516 Zielona Góra

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
studia inżynierskie

BIZNES ELEKTRONICZNY
studia inżynierskie

ELEKTROTECHNIKA
studia inżynierskie

INFORMATYKA
studia inżynierskie


Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Zyty 28, 65 - 046 Zielona Góra

KIERUNEK LEKARSKI
studia jednolite magisterskie

PIELĘGNIARSTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE
(uruchomienie kierunku po uzyskaniu zgody MNiSW)

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65 - 516 Zielona Góra

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INŻYNIERIA DANYCH
studia inżynierskie

MATEMATYKA


Wydział Mechaniczny
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Prof. Z.Szafrana 4, 65 - 516 Zielona Góra

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
studia inżynierskie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia inżynierskie

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
studia inżynierskie

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia inżynierskie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia inżynierskie


Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Prof. Z. Szafrana 1, Kampus A, Bud. A-8, 65-516 Zielona Góra

BIOLOGIA

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM)
(uruchomienie kierunku po uzyskaniu zgody MNiSW)

BIOTECHNOLOGIA

OCHRONA ŚRODOWISKA (w języku angielskim)


Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Al. Wojska Polskiego 69, 65 - 762 Zielona Góra

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PRACA SOCJALNA

SOCJOLOGIA

PSYCHOLOGIA
studia jednolite magisterskie


Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50, 65 - 246 Zielona Góra

ADMINISTRACJA

PRAWO
studia jednolite magisterskie


Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51, 66 - 100 Sulechów

ADMINISTRACJA

ENERGETYKA
studia inżynierskie

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
studia inżynierskie

TURYSTYKA I REKREACJA

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
studia inżynierskie


Uniwersytet Zielonogórski, studia niestacjonarne, studia zaoczne

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65 - 516 Zielona Góra

BUDOWNICTWO
studia inżynierskie

ENERGETYKA KOMUNALNA
studia inżynierskie

GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
studia inżynierskie

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
studia inżynierskie

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ
studia inżynierskie


Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50, budynek A-0, 65 - 246 Zielona Góra

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

EKONOMIA

LOGISTYKA

ZARZĄDZANIE


Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

al. Wojska Polskiego 69, 65 - 762 Zielona Góra

COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE

FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA GERMAŃSKA


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Prof. Z. Szafrana 2, 65 - 516 Zielona Góra

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
studia inżynierskie

BIZNES ELEKTRONICZNY
studia inżynierskie

ELEKTROTECHNIKA
studia inżynierskie

INFORMATYKA
studia inżynierskie


Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Zyty 28, 65 - 046 Zielona Góra

RATOWNICTWO MEDYCZNE
(uruchomienie kierunku po uzyskaniu zgody MNiSW)

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Prof. Z.Szafrana 4, 65 - 516 Zielona Góra

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia inżynierskie

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
studia inżynierskie

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia inżynierskie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia inżynierskie


Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Prof. Z. Szafrana 1, Kampus A, Bud. A-8, 65-516 Zielona Góra

BIOLOGIA

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
(uruchomienie kierunku po uzyskaniu zgody MNiSW)


Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Al. Wojska Polskiego 69, 65 - 762 Zielona Góra

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PRACA SOCJALNA

PSYCHOLOGIA
studia jednolite magisterskie


Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50, 65 - 246 Zielona Góra

ADMINISTRACJA

PRAWO
studia jednolite magisterskie


Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51, 66 - 100 Sulechów

ADMINISTRACJA

ENERGETYKA
studia inżynierskie

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
studia inżynierskie

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
studia inżynierskie


Uniwersytet
Zielonogórski, zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu UZ. Ten obszerny teks poddany został naszemu opracowaniu, w który skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatom


Uniwersytet
Zielonogórski - rodzaje i kierunki studiów

Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim
Uniwersytet Zielonogórski, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz


Uniwersytet Zielonogórski, rekrutacja na kierunki studiów

Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Uniwersytet przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty


Uniwersytet Zielonogórski, opinie o Uczelni

Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Wydział Artystyczny
ul. Wiśniowa 10, 65-517 Zielona Góra

ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra

ul. Podgórna 50, budynek A-0, 65-246 Zielona Góra

ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra

al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

ul. Prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra

ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra

ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra

ul. Prof. Z.Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra

ul. Prof. Z. Szafrana 1, Kampus A, Bud. A-8, 65-516 Zielona Góra

Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów


Uniwersytet Zielonogórski - kierunki studiów, rekrutacja, z życia Uczelni:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem