Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Studia w Toruniu / Kierunki studiów w Toruniu / Rekrutacja na studia Toruń / Uczelnie w Toruniu

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. centr.: 56 611 40 10
www.umk.pl

O uczelni

Uczelnia powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest największą uczelnią w Polsce północnej. Oprócz Uniwersytetu w Toruniu, ma jeszcze dwa inne ośrodki: Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu. Możecie więc podjąć studia w Toruniu i Bydgoszczy i otrzymać dyplom ukończenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Obecnie uczelnię tworzy 17 wydziałów, które oferują kandydatom na studia zróżnicowaną ofertę kierunków studiów. Na Uniwersytecie studiuje ponad 24 000 studentów. Oferta dydaktyczna obejmuje ponad sto kierunków studiów na różnych poziomach nauczania. Kandydaci mają do wyboru studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Duża część kierunków posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej a 5 Wydziałów UMK uzyskało akredytację instytucjonalną. W 2012 roku zakończyła się budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i rozbudowa Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa". W tym samym roku Wydział Biologii i Nauk o Ziemi został podzielony na dwa wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi. W roku 2013 zostało oddane do użytku Uniwersyteckie Centrum Sportowe.


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunki studiów 2018/2019

UMK ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne - np. japonistyka, kierunki prawnicze - prawo, administracja, kierunki społeczne - bezpieczeństwo narodowe, kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych - np. biologia sądowa, kierunków chemicznych - np. chemia kosmetyczna. Uniwersytet Mikołaja Kopernika gwarantuje bogatą ofertę kierunków historycznych - np. wojskoznawstwo. UMK w Toruniu posiada również w swojej ofercie kierunki medyczne - kierunek lekarski zarówno w języku polskim jak i języku angielskim, farmacja, fizjoterapia (również po angielsku) - studia prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz kierunki techniczne - np. automatyka i robotyka, informatyka. Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych oraz kierunkami artystycznymi - np. grafika, malarstwo, krytyka artystyczna. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zaoczne jak i wieczorowe. Poznaj pełną listę kierunków studiów na rok akademicki 2018/2019Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu studia stacjonarne (dzienne) 2018/2019

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK

BIOLOGIA

BIOLOGIA SĄDOWA
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
SPORT I WELLNESS


Wydział Chemii UMK

CHEMIA

CHEMIA studia w j. angielskim
CHEMIA KOSMETYCZNA
CHEMIA MEDYCZNA
CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII
TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM


Wydział Farmaceutyczny UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

FARMACJA

ANALITYKA MEDYCZNA
ANALITYKA MEDYCZNA W J. ANGIELSKIM
KOSMETOLOGIA


Wydział Filologiczny UMK

FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA BAŁKAŃSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA
FILOLOGIA ROMAŃSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
JAPONISTYKA
LINGWISTYKA STOSOWANA język francuski z językiem arabskim
LINGWISTYKA STOSOWANA język włoski z językiem hiszpańskim
LINGWISTYKA STOSOWANA język francuski z językiem hiszpańskim
LINGWISTYKA STOSOWANA język rosyjski z językiem czeskim
JĘZYK OBCY W BIZNESIE
KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA
KULTUROZNAWSTWO
KULTUROZNAWSTWO specjalność Kultura Dalekiego Wschodu
LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING
FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
FILOLOGIA WŁOSKA
FILOLOGIA POLSKA


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

ASTRONOMIA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
FIZYKA
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATYKA STOSOWANA

Wydział Humanistyczny UMK

FILOZOFIA
KOGNITYWISTYKA
MEDIOZNAWSTWO
ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ
PSYCHOLOGIA
RELIGIOZNAWSTWO
SOCJOLOGIA
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE


Wydział Lekarski UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

KIERUNEK LEKARSKI
KIERUNEK LEKARSKI – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
BIOTECHNOLOGIA
OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA


Wydział Matematyki i Informatyki UMK

INFORMATYKA – STUDIA LICENCJACKIE
INFORMATYKA – STUDIA INŻYNIERSKIE
MATEMATYKA
MATEMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA I EKONOMIA
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA MEDIALNA
PEDAGOGIKA SPECJALNA
PRACA SOCJALNA
SPORT I WELLNESS


Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
POLITOLOGIA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


Wydział Prawa i Administracji UMK

PRAWO
ADMINISTRACJA

Wydział Sztuk Pięknych UMK

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
GRAFIKA
KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
KRYTYKA ARTYSTYCZNA
MALARSTWO
SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA
OCHRONA DÓBR KULTURY
RZEŹBA

Wydział Teologiczny UMK

TEOLOGIA katechetyczno-pastoralna
TEOLOGIA kapłańska
ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ
NAUKI O RODZINIE

specjalności -nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i nauczanie etyki, doradca i asystent rodziny, pozamedyczna pomoc hospicyjno-geriatryczna

Wydział Nauk o Zdrowiu UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

DIETETYKA

FIZJOTERAPIA
FIZJOTERAPIA – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ

Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Teologicznym
PIELĘGNIARSTWO
PIELĘGNIARSTWO – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ELEKTRORADIOLOGIA
AUDIOFONOLOGIA
ZDROWIE PUBLICZNE


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
MATEMATYKA I EKONOMIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM


Wydział Nauk Historycznych UMK

ARCHEOLOGIA
ARCHITEKTURA INFORMACJI
ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA
HISTORIA
HISTORIA SZTUKI
STUDIA SKANDYNAWSKO - BAŁTYCKIE
WOJSKOZNAWSTWO
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA


Wydział Nauk o Ziemi UMK

GEOGRAFIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
STUDIA MIEJSKIE
TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
TURYSTYKA I REKREACJA
TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
SPORT I WELLNESSUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu studia niestacjonarne 2018/2019

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK

SPORT I WELLNESS

Wydział Chemii UMK

CHEMIA
CHEMIA KOSMETYCZNA
CHEMIA ŻYWNOŚCI


Wydział Farmaceutyczny UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

FARMACJA
KOSMETOLOGIA

studia wieczorowe i studia zaoczne

Wydział Filologiczny UMK

FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA POLSKA


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

brak oferty


Wydział Humanistyczny UMK

FILOZOFIA
ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ
SOCJOLOGIA
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE


Wydział Lekarski UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

KIERUNEK LEKARSKI
BIOTECHNOLOGIA


Wydział Matematyki i Informatyki UMK

INFORMATYKA – STUDIA LICENCJACKIE
INFORMATYKA – STUDIA INŻYNIERSKIE


Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

PEDAGOGIKA
SPORT I WELLNESS


Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wydział Prawa i Administracji UMK

PRAWO
ADMINISTRACJA


Wydział Sztuk Pięknych UMK

brak oferty


Wydział Teologiczny UMK

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ


Wydział Nauk o Zdrowiu UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

DIETETYKA

FIZJOTERAPIA

studia wieczorowe i studia zaoczne
ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Teologicznym
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ELEKTRORADIOLOGIA
AUDIOFONOLOGIA


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

EKONOMIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
MATEMATYKA I EKONOMIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM


Wydział Nauk Historycznych UMK

ARCHEOLOGIA
ARCHITEKTURA INFORMACJI
ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA
HISTORIA
HISTORIA SZTUKI
STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE
WOJSKOZNAWSTWO
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA


Wydział Nauk o Ziemi UMK

GEOGRAFIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
STUDIA MIEJSKIE
TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
TURYSTYKA I REKREACJA
TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
SPORT I WELLNESSUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zasady rekrutacji na rok 2018/2019
Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu UMK. Ten obszerny tekst poddany został naszemu opracowaniu, w którym skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia kandydatom UMK w Toruniu


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, rodzaje i kierunki studiów
Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów w Toruniu z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów na


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją na studia w Toruniu, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz tutaj:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, rekrutacja na kierunki studiów
Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez UMK w Toruniu przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, opinie o Uczelni
Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały Uniwersytetu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały UMK w Toruniu:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika - kierunki studiów, rekrutacja na studia, z życia Uczelni:
pasek_gradient.jpg

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem