Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyO uczelni

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to największa uczelnia w Bydgoszczy, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół wyższych w kraju. Każdego roku studenci rozpoczynają naukę na kilku nowych kierunkach studiów, których jest prawie 40 oraz kilkudziesięciu specjalnościach na studiach pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich, drugiego stopnia – magisterskich uzupełniających i trzeciego stopnia – doktoranckich. Na uniwersytecie można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest uniwersytetem szerokoprofilowym, co oznacza, że każdy Maturzysta znajdzie tu kierunek studiów, który go interesuje. Wszystkie kierunki studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, dbającą o jakość kształcenia w polskich uczelniach! Oferta UKW to kierunki reprezentujące wszystkie obszary nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, pedagogiczne, psychologiczne, artystyczne i sportowe.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunki studiów 2018/2019

UKW w Bydgoszczy oferuje kandydatom bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do chętnie wybieranych należą kierunki filologiczne - np. filologia angielska, lingwistyka stosowana - kierunki prawnicze - od tego roku akademickiego być może będzie prawo w biznesie, kierunki społeczne - politologia, regionalistyka europejska, kierunki psychologiczne - psychologia również w języku angielskim. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne - ekonomia o profilu praktycznym. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych - biologia, biotechnologia - oraz kierunków geograficznych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gwarantuje ofertę kierunków historycznych - np. wojskoznawstwo. Uczelnia posiada również w swojej ofercie kierunki techniczne - mechatronika, informatyka. Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych. Dla zainteresowanych UKW przygotował także propozycje kierunków unikatowych np. humanistyka drugiej generacji Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zaoczne jak i wieczorowe. Pełna lista kierunków studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego znajduje się poniżej i obejmuje najbardziej aktualne informacje dotyczące roku akademickiego 20182019Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia stacjonarne (dzienne) 2018/2019

Wydział Administracji i Nauk Społecznych UKW

ADMINISTRACJA
studia stacjonarne

EKONOMIA O PROFILU PRAKTYCZNYM
studia stacjonarne

FILOZOFIA
studia stacjonarne

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
studia stacjonarne

PRAWO W BIZNESIE*
studia stacjonarne
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

SOCJOLOGIA
studia stacjonarne

Wydział Humanistyczny UKW

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia stacjonarne

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia stacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA
studia stacjonarne

GERMANISTYKA
studia stacjonarne

GERMANISTYKA
studia stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA, GRUPA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
studia stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA, GRUPA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ROSYJSKIEGO
studia stacjonarne

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM ARABSKIM
studia stacjonarne

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM, GRUPA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
studia stacjonarne

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM, GRUPA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO
studia stacjonarne

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
studia stacjonarne

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK NIEMIECKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
studia stacjonarne

LINGWISTYKASTOSOWANA: JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM
studia stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA
studia stacjonarne

HISTORIA
studia stacjonarne

HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI
studia stacjonarne

INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ
studia stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO
studia stacjonarne

POLITOLOGIA
studia stacjonarne

REGIONALISTYKA EUROPEJSKA
studia stacjonarne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
studia stacjonarne

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW
studia stacjonarne

WOJSKOZNAWSTWO
studia stacjonarne

PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY
studia stacjonarne

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW

GEOGRAFIA
studia stacjonarne

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH
studia stacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA
studia stacjonarne

WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia stacjonarne

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU
studia stacjonarne

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia stacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
studia stacjonarne

FIZYKA
studia stacjonarne

INFORMATYKA
studia stacjonarne

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
studia stacjonarne

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
studia stacjonarne

MATEMATYKA
studia stacjonarne

MECHATRONIKA
studia stacjonarne

Wydział Nauk Przyrodniczych UKW

BIOLOGIA
studia stacjonarne

BIOTECHNOLOGIA
studia stacjonarne

OCHRONA ŚRODOWISKA
studia stacjonarne

ZARZĄDZANIE PRZYRODĄ
studia stacjonarne

Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW

PEDAGOGIKA
studia stacjonarne

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
studia stacjonarne

LOGOPEDIA
studia stacjonarne

PRACA SOCJALNA
studia stacjonarne

PSYCHOLOGIA
studia stacjonarne

PSYCHOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
studia stacjonarne

Wydział Edukacji Muzycznej UKW

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
studia stacjonarne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia niestacjonarne 2018/2019

Wydział Administracji i Nauk Społecznych UKW

ADMINISTRACJA
studia niestacjonarne

EKONOMIA O PROFILU PRAKTYCZNYM
studia niestacjonarne

SOCJOLOGIA
studia niestacjonarne

Wydział Humanistyczny UKW

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia niestacjonarne

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia niestacjonarne

HISTORIA
studia niestacjonarne

HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI
studia niestacjonarne

POLITOLOGIA
studia niestacjonarne

REGIONALISTYKA EUROPEJSKA
studia niestacjonarne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
studia niestacjonarne

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW
studia niestacjonarne

WOJSKOZNAWSTWO
studia niestacjonarne

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW

GEOGRAFIA
studia niestacjonarne

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH
studia niestacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA
studia niestacjonarne

WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia niestacjonarne

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU
studia niestacjonarne

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia niestacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
studia niestacjonarne

INFORMATYKA
studia niestacjonarne

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
studia niestacjonarne

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
studia niestacjonarne

MATEMATYKA
studia niestacjonarne

MECHATRONIKA
studia niestacjonarne

Wydział Nauk Przyrodniczych UKW

BIOLOGIA
studia niestacjonarne

BIOTECHNOLOGIA
studia niestacjonarne

OCHRONA ŚRODOWISKA
studia niestacjonarne

ZARZĄDZANIE PRZYRODĄ
studia niestacjonarne

Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW

PEDAGOGIKA
studia niestacjonarne

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
studia niestacjonarne

LOGOPEDIA
studia niestacjonarne

PRACA SOCJALNA
studia niestacjonarne

PSYCHOLOGIA
studia niestacjonarne

Wydział Edukacji Muzycznej UKW

brak oferty


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zasady rekrutacji na rok 2018/2019
Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu UKW w Bydgoszczy. Ten obszerny tekst poddany został naszemu opracowaniu, w którym skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia kandydatom Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rodzaje i kierunki studiów
Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa, skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na UKW w Bydgoszczy:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów na UKW w Bydgoszczy:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz tutaj:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rekrutacja na kierunki studiów
Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opinie o Uczelni
Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów? Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni, podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj komentarze:


Wydziały Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały UKW w Bydgoszczy:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunki studiów, rekrutacja na studia, z życia Uczelni:


pasek_bialy.jpg

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunki studiów, studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOZOFIA
 • FIZYKA
 • GEOGRAFIA
 • GERMANISTYKA
 • HISTORIA
 • HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 • INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • LOGOPEDIA
 • MATEMATYKA
 • MECHATRONIKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
 • POLITOLOGIA
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO W BIZNESIE
 • PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY
 • PSYCHOLOGIA
 • REGIONALISTYKA EUROPEJSKA
 • REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • WOJSKOZNAWSTWO
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU
 • ZARZĄDZANIE PRZYRODĄ

 • W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem