Studia artystyczne Koszalin

Politechnika Koszalińska ma w swojej ofercie kierunki, które z pewnością wymagają podejścia artystycznego. WZORNICTWO czy ARCHITEKTURA WNĘTRZ to studia, w których rozwijać można swoje talenty plastyczne.

Kierunek WZORNICTWO na Politechnice Koszalińskiej

Kierunek WZORNICTWO na Politechnice Koszalińskiej

WZORNICTWO na Politechnice Koszalińskiej

Studia na kierunku Wzornictwo przygotowują studenta do projektowania produktów i komunikacji wizualnej, są studiami artystycznymi, kładącymi nacisk na społeczną misję. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, ekonomiczną, czy technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów I stopnia, są kursy z rysunku, malarstwa i rzeźby oraz plener i praktyki zawodowe.
Studenci I stopnia mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności, wzornictwa przemysłowego i komunikacji wizualnej, przygotowany program kształcenia różni się jedynie w zakresie przedmiotów kierunkowych. Student ma możliwość wyboru kursów, które rozwijają jego indywidualne predyspozycje projektowe i zainteresowania w ramach przedmiotów obieralnych. Wybór specjalności ściśle koresponduje z obszarem badań podejmowanych w ramach pracowni dyplomowej.
Założeniem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Wzornictwo jest wyposażenie absolwenta w takie umiejętności, które pogłębią jego rozwój, przygotują do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych, podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa.
Kierunek Wzornictwo kształci studentów w zakresie projektowania wzornictwa. Wymogiem studiów w tej dyscyplinie jest umiejętność połączenia zdolności artystycznych i kreatywności ze znajomością wielu zagadnień z zakresu technologii, ergonomii, sztuk plastycznych i innych dziedzin wiedzy. Polem działania designera jest wszystko co nas otacza począwszy od przedmiotów codziennego użytku, ubrań, biżuterii, poprzez meble, środki transportu, narzędzia i środowisko pracy, po koncepcje różnorodnych obiektów wykorzystujących najnowsze technologie i materiały. Projektowanie komunikacji wizualnej, w tym: systemów identyfikacji firm i marek, informacji wizualnej, stron internetowych, grafiki wydawniczej, plakatów, znaków, opakowań oraz wielu innych form wizualnego przekazu dostępnych we współczesnym świecie. Kierunek kształci studentów w systemie dwustopniowym. Studia licencjackie trwają siedem semestrów. W obowiązującej, zmodyfikowanej siatce studiów dla studentów pierwszego roku istnieje możliwość wyboru specjalności (wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna).
Absolwent studiów I stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku wzornictwo w specjalności wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna oraz tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na trwających cztery semestry studiach II stopnia. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku wzornictwo w specjalności wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna oraz tytuł zawodowy magistra sztuki.

Przedmioty na kierunku wzornictwo

W zakres programu studiów I i II stopnia wchodzą następujące grupy przedmiotów: grupa treści podstawowych oraz grupa treści kierunkowych. W obrębie pierwszej grupy znajdują się m. in. przedmioty takie jak: intermedia, formy prezentacji produktu, marketing i zarządzanie, modelowanie cyfrowe, komputerowe wspomaganie projektowania, a także przedmioty teoretyczne związane z obszarem sztuki (np. teoria sztuki współczesnej, teoria i krytyka wzornictwa), uzbrajające absolwenta w kompetencje wspierające dalszy jego rozwój naukowy i zawodowy. Przedmioty artystyczne, mieszczą się w działalności Zakładu Projektowania Spekulatywnego skupiającego pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących badania w innych dyscyplinach i obszarach nauki. W wybranej pracowni, w ramach tego zakładu, realizuje się zadania o charakterze badawczym, które można określić mianem alternatywnego projektowania, akcentującego ideę ponad aspekt użytkowy.

W grupie treści kierunkowych znajdują się przedmioty, które student może wybrać w ramach specjalności (projektowanie form przemysłowych, projektowanie komunikacji wizualnej) poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w dziekanacie na studiach I stopnia. Na poziomie studiów magisterskich w tej grupie znajdują się wyłącznie przedmioty obieralne z zakresu komunikacji wizualnej i wzornictwa przemysłowego, które mają wspomóc proces kreowania i rozwijania własnych zainteresowań oraz pomóc w realizacji tematów dyplomowych.
Dyplom licencjacki i dyplom magisterski studenci realizują u wybranego przez siebie promotora, który ustala z dyplomantem temat i zakres pracy rok przed zakończeniem studiów, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


pasek_bialy.jpg

UCZELNIE W KOSZALINIE Z KIERUNKAMI ARTYSTYCZNYMI


Politechnika Koszalińska


box_wiecej30.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem