Uniwersytet Jagielloński


Studia w Krakowie / Kierunki studiów w Krakowie / Rekrutacja na studia Kraków / Uczelnie w Krakowie

ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków,
Dział Rekrutacji na Studia - tel. 12 663 14 01
www.uj.edu.pl


O Uczelni

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska szkoła wyższa. Bogatą historię UJ znajdziesz na stronach uczelni. Dziś Uniwersytet Jagielloński to 16 wydziałów, w tym trzy medyczne, które tworzą Collegium Medicum. Na uczelni kształci się około 50 tysięcy studentów, co stanowi o tym, że UJ jest jedną z największych uczelni w Polsce. Dbałość o warunki studiowania potwierdza budowa nowego uczelnianego kampusu, który staje się symbolem nowoczesności Uniwersytetu o tak bogatych tradycjach historycznych. Uczelnia oferuje bardzo wiele kierunków studiów, które podjąć można w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Na Uniwersytecie Jagiellońskim z pewnością znaleźć można kierunek, na którym rozwiniesz swoje zainteresowania oraz zrealizujesz swoje aspiracje. Skorzystaj z przygotowanych przez nas informacji i wybierz ciekawe dla siebie studia w Krakowie.


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunki studiów

Uniwersytet ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne (w tym studia polonistyczne), kierunki prawnicze, kierunki społeczne, kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych, kierunków geograficznych, kierunków chemicznych. Wydział Historyczny UJ gwarantuje bogatą ofertę kierunków historycznych. Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zarówno zaoczne jak i wieczorowe. Na UJ możesz studiować na takich kierunkach studiów jak prawo, kierunek lekarski, farmacja, informatyka, psychologia, zarządzanie i wielu innych.Uniwersytet Jagielloński, studia stacjonarne

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

biologia
neurobiologia

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

biochemia
biofizyka
biofizyka molekularna i komórkowa
biotechnologia

Wydział Chemii UJ

chemia
chemia medyczna
ochrona środowiska

Wydział Geografii i Geologii UJ

geografia
geologia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

amerykanistyka
latynoamerykanistyka
bezpieczeństwo narodowe
europeistyka
niemcoznawstwo
kulturoznawstwo międzynarodowe
studia polsko-ukraińskie
migracje międzynarodowe
doradztwo polityczne; dziennikarstwo polityczne
relacje międzykulturowe
rosjoznawstwo
stosunki międzynarodowe - bezpieczeństwo międzynarodowe; dyplomacja współczesna; integracja europejska
studia azjatyckie - studia bliskowschodnie - moduł: Izrael
studia azjatyckie - studia bliskowschodnie - moduł: Świat arabski
studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Azja Centralna
studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Azja Południowo-Wschodnia
studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Chiny
studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Indie i Azja Południowa
studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Japonia
studia azjatyckie - studia dalekowschodnie - moduł: Korea
studia europejskie: analityk zjawisk i procesów; ekspert organizacji społecznych; niemcoznawstwo
studia eurazjatyckie

Wydział Filologiczny UJ

filologia klasyczna
filologia angielska
filologia angielska z językiem niemieckim
filologia francuska
filologia germańska
filologia germańska z językiem angielskim
filologia hiszpańska
arabistyka
indologia
iranistyka
japonistyka
sinologia
turkologia
filologia portugalska
filologia rosyjska
filologia rumuńska
filologia słowiańska
filologia szwedzka
filologia ukraińska z językiem rosyjskim
filologia węgierska
filologia włoska
kultura Rosji i narodów sąsiednich

Wydział Polonistyki UJ

edytorstwo
filologia polska - antropologiczno-kulturowa
filologia polska - nauczycielska
język polski w komunikacji społecznej - komunikacja w praktyce społecznej
kulturoznawstwo - teksty kultury
polonistyka-komparatystyka
wiedza o teatrze

Wydział Historyczny UJ

archeologia
etnologia i antropologia kulturowa
historia
historia sztuki
judaistyka
muzykologia
ochrona dóbr kultury

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

astronomia
biofizyka » biofizyka molekularna; fizyka medyczna
fizyka - fizyka doświadczalna; fizyka teoretyczna; fizyka stosowana
informatyka
zaawansowane materiały i nanotechnologia

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

informatyka
informatyka analityczna
matematyka - biomatematyka; matematyka w ekonomii; ogólna; stosowana; teoretyczna
matematyka komputerowa

Wydział Lekarski UJ

dietetyka
kierunek lekarski
kierunek lekarsko-dentystyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

elektroradiologia
fizjoterapia
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne

Wydział Farmaceutyczny UJ

analityka medyczna
farmacja

Wydział Filozoficzny UJ

etyka
filozofia
kognitywistyka
kulturoznawstwo - buddologia; porównawcze studia cywilizacji
pedagogika - animacja społeczno-kulturowa
pedagogika - pedagogika społeczno-opiekuńcza
pedagogika specjalna - resocjalizacja
psychologia
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
socjologia

Wydział Prawa i Administracji UJ

administracja
prawo
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ekonomia międzynarodowa; finanse, bankowość, ubezpieczenia
elektroniczne przetwarzanie informacji
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
polityka społeczna - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
psychologia - neuropsychologia i neurokognitywistyka
psychologia - psychologia stosowana
zarządzanie - zarządzanie firmą; zarządzanie międzynarodowe; zarządzanie personelem
zarządzanie - zarządzanie międzynarodowe - konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University
zarządzanie informacją
zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie kulturą
zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie mediami
zarządzanie publiczne

Studia Międzykierunkowe

międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
studia matematyczno-przyrodnicze

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

weterynaria


Uniwersytet Jagielloński, studia niestacjonarne

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Wydział Chemii UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Wydział Geografii i Geologii UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
bezpieczeństwo narodowe
stosunki międzynarodowe
studia azjatyckie - studia dalekowschodnie

Wydział Filologiczny UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
filologia angielska
filologia angielska z językiem niemieckim
język i kultura Rosji

Wydział Polonistyki UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Wydział Historyczny UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Wydział Lekarski UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
kierunek lekarski
kierunek lekarsko-dentystyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Wydział Farmaceutyczny UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
farmacja

Wydział Filozoficzny UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
psychologia

Wydział Prawa i Administracji UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
administracja
prawo
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ekonomia międzynarodowa; finanse, bankowość, ubezpieczenia
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
zarządzanie

Studia Międzykierunkowe
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)
brak informacji


Uniwersytet Jagielloński
, zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten obszerny tekst poddany został naszemu opracowaniu, w którym skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatom


Rodzaje studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie

Uniwersytet Jagielloński,
najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim


Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdzieszUniwersytet Jagielloński, rekrutacja na kierunki studiów
Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Uniwersytet Jagielloński przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumentyUniwersytet Jagielloński, opinie o Uczelni
Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.
Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały UJ lub zapoznaj się z prezentacją Wydziału. Jeśli interesują cię opinie to czytaj lub sam dodaj własną dla innych kandydatów

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

ul. Medyczna 9
30-688 Kraków

31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12

ul. Gołębia 24, pok. 24
31-007 Kraków

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków

ul. Gołębia 16
31-007 Kraków

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

Gronostajowa 2
30 - 387 Kraków

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

ul. Gołębia 24, p. 43 i 44 (II piętro)
31-007 Kraków

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Gronostajowa 3A
30-387 Kraków


Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów, rekrutacja na studia, z życia Uczelni

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem