Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Studia w Poznaniu / Kierunki studiów w Poznaniu / Rekrutacja na studia Poznań / Uczelnie w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań,
tel. centrala 61 829 40 00

O uczelni

Uniwersytet należy do największych uczelni w Wielkopolsce. Uczelnia jest szkołą wyższą wielowydziałową i gwarancją możliwości wyboru atrakcyjnego kierunku studiów spośród szerokiej gamy dziedzin naukowych. Prestiż uczelni potwierdzają wysokie miejsc w rankingach krajowych. Na Uniwersytecie działają elitarne w skali Polski jednostki naukowe, posiadające najwyższe kategorie A+ lub A. Należą do nich m.in. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydział Historyczny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Status KNOW posiada Wydział Biologii UAM. Przeanalizuj propozycje kierunków studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i wybierz ciekawe dla siebie studia w Poznaniu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunki studiów 2018/2019

UAM ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne - filologia angielska, skandynawistyka, filologie orientalne, kierunki prawnicze - kierunek prawno - ekonomiczny (wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu), kierunki społeczne - komunikacja społeczna, socjologia, kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne z możliwością wyboru wielu specjalności, kierunki humanistyczne z bardzo bogatą ofertą Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych, kierunków geograficznych, kierunków chemicznych (wiele specjalności). Wydział Historyczny UAM gwarantuje bogatą ofertę kierunków historycznych - archeologia, etnologia, muzykologia, historia sztuki. Uczelnia posiada również w swojej ofercie kierunki informatyczne. Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych - imponująca oferta Wydziału Fizyki UAM.. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne. Lista kierunków na UAM znajduje się poniżej, informacje dotyczą roku akademickiego 2018/2019.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia stacjonarne 2018/2019

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia angielska

Filologia angielsko-chińska

Filologia niderlandzka

English Studies: Literature and Culture

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies


Wydział Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biologia

Biologia specjalność nauczanie przyrody

Ochrona środowiska

Biotechnologia

Bioinformatyka


Wydział Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Chemia


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska

Filmoznawstwo i kultura mediów

Wiedza o teatrze

Bałkanistyka z językiem albańskim i macedońskim

Filologia bułgarska

Filologia chorwacka

Filologia czeska

Filologia serbska

Filologia słowiańska i filologia polska z językiem rosyjskim

Studia południowosłowiańskie z językiem bułgarskim i serbskim

Filologia klasyczna

Studia śródziemnomorskie

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Studia polonistyczno-germanistyczne

Studia środkowoeuropejskie

Filologia polska jako obca


Wydział Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Astronomia

Akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem

Reżyseria dźwięku

Biofizyka specjalność biofizyka molekularna

Biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią

Fizyka medyczna

Fizyka

Technologie komputerowe


Wydział Historyczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archeologia

Etnologia

Historia

Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia specjalność nauczycielska

Historia specjalność socjoekonomika

Historia specjalność mediewistyka

Historia specjalność polityka i media w dziejach

Historia specjalność historia wojskowości

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie Historia sztuki

Muzykologia

Wschodoznawstwo


Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informatyka

Informatyka
(studia prowadzone w języku angielskim)

Matematyka

Nauczanie matematyki i informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geodezja i kartografia

Geografia

Geografia specjalność ekologia miasta

Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

Geografia specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna

Geoinformacja

Geologia

Gospodarka przestrzenna

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie środowiskiem


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie państwem


Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia

Kognitywistyka

Filozofia

Filozofia specjalność komunikacja społeczna

Kulturoznawstwo

Socjologia

Praca socjalna


Wydział Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ

FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ

FILOLOGIA ROSYJSKA
(grupa bez znajomości j. rosyjskiego)

FILOLOGIA ROSYJSKA
(grupa ze znajomością j. rosyjskiego)

FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

ARABISTYKA

HEBRAISTYKA

TURKOLOGIA

INDOLOGIA

JAPONISTYKA

SINOLOGIA

LINGWISTYKA STOSOWANA

LINGWISTYKA STOSOWANA
(bez znajomości j. niemieckiego)

BAŁTOLOGIA - FILOLOGIA ŁOTEWSKA

JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI

JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE

FILOLOGIA KOREAŃSKA

FILOLOGIA NOWOGRECKA

FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - FILOLOGIA WIETNAMSKA

UGROFINISTYKA - FILOLOGIA FIŃSKA

UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA

ETNOLINGWISTYKA

FILOLOGIA GERMAŃSKA
(Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach)

Filologia germańska z filologią rosyjską

Filologia germańska
grupa z językiem niemieckim od poziomu A1

Filologia hiszpańska

Filologia włoska

Filologia romańska

Filologia rumuńska

Filologia szwedzka

Filologia duńska


Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawo

Prawo
(Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach).

Administracja

Kierunek prawno-ekonomiczny

(Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Prawo europejskie

Zarządzanie i prawo w biznesie


Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

Pedagogika specjalność resocjalizacja

Pedagogika specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Pedagogika specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pedagogika specjalna specjalność logopedia – profilaktyka i terapia

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki

Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne


Wydział Teologiczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Teologia specjalność kapłańska

Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna

Dialog i doradztwo społeczne


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
UAM w Kaliszu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Filologia polska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Ochrona dóbr kultury

Pedagogika

Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Filologia angielska z pedagogiką


Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA

CYWILIZACJA ZACHODNIOEUROPEJSKA

PROJEKTOWANIE KULTURY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia niestacjonarne 2018/2019

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia angielska


Wydział Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biologia

Ochrona środowiska


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska


Wydział Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Akustyka specjalność protetyka słuchu

Reżyseria dźwięku

Biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią


Wydział Historyczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historia

Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia specjalność polityka i media w dziejach

Historia specjalność socjoekonomika

Historia specjalność mediewistyka

Historia specjalność historia wojskowości

Historia

Historia specjalność nauczycielska


Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informatyka

Matematyka

Nauczanie matematyki i informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geografia

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Turystyka i rekreacja


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie państwem


Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia


Wydział Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia rosyjska
grupa ze znajomością języka rosyjskiego

Filologia rosyjska
grupa bez znajomości języka rosyjskiego

Etnolingwistyka

Filologia germańska
grupa z językiem niemieckim od poziomu A1

Japonistyka

Filologia koreańska


Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawo

Administracja

Prawo europejskie

Zarządzanie i prawo w biznesie


Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Pedagogika specjalność resocjalizacja

Pedagogika specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


Wydział Teologiczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
UAM w Kaliszu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Ochrona dóbr kultury

Pedagogika
Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Komunikacja europejska

Cywilizacja zachodnioeuropejska

Projektowanie kultury


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zasady rekrutacji na rok 2018/2019

Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ten obszerny tekst poddany został naszemu opracowaniu, w który skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatom


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rodzaje i kierunki studiów

Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rekrutacja na kierunki studiów
Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opinie o Uczelni
Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunki studiów, rekrutacja 2018/2019, z życia uczelni

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem