Kierunki studiów w Łodzi

Nauka w szkole średniej dobiega końca, a Ty się wahasz, jakie studia wybrać w Łodzi. Kierunki studiów w Łodzi prezentowane w Wirtualnym Informatorze Maturzysty to studia zaoczne i studia dzienne prowadzone na uczelniach publicznych i niepublicznych. Studia inżynierskie, licencjackie, jednolite magisterskie, uzupełniające magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Lista dotyczy uczelni prowadzące studia w Łodzi. Studia techniczne, studia ekonomiczne, studia ścisłe, humanistyczne, studia społeczne, studia przyrodnicze, studia medyczne, studia prawnicze, studia filologiczne, studia artystyczne, studia muzyczne, studia rolnicze, studia teologiczne, studia turystyczne, studia hotelarskie, studia sportowe. Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, prawo na UŁ - najnowsze informacje. Poznaj kierunki studiów w Łodzi. Wybierz studia w Łodzi, które odpowiadają Twoim ambicjom.

Kierunki studiów w Łodzi -
LISTA KIERUNKÓW STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
RODZAJE KIERUNKÓW STUDIÓW W ŁODZI


studia techniczne

kierunki techniczne Łódź

Kierunki studiów technicznych w Łodzi proponuje największa uczelnia techniczna w Łodzi, którą jest Politechnika Łódzka. Oferta jest bardzo bogata i obejmuje zróżnicowaną tematycznie wiedzę. Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej techniki i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych. Mogą kandydatów zainteresować mniej popularne kierunki jak INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ). ELEKTROTECHNIKA. W ofercie na Wydziale Mechanicznym PŁ zwraca uwagę kierunek INŻYNIERIA KOSMICZNA. Na kilku kierunkach prowadzone są również studia w języku angielskim. Studia techniczne są również dostępne na uczelniach niepublicznych w Łodzi m.in TRANSPORT w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej (AHE w Łodzi)

box_wiecej30.jpg

studia ekonomiczne

kierunki ekonomiczne
Łódź

Studia na kierunkach ekonomicznych w Łodzi to przede wszystkim propozycje Uniwersytetu Łódzkiego. Znaleźć je można na dwóch wydziałach :Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Przykładowe kierunki to ANALITYKA BIZNESU, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Praktyczny wymiar kształcenia widać w nazwach takich kierunków jak: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI, MARKETING. Kierunki ekonomiczne obecne są również na uczelniach niepaństwowych m.in.: Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki. Poznaj lepiej kierunki ekonomiczne w Łodzi


box_wiecej30.jpg

studia humanistyczne

kierunki humanistyczne
Łódź

Jeśli interesują Cię studia humanistyczne w Łodzi, to sprawdź bogatą ofertę Uniwersytetu Łódzkiego. Znaleźć je można przede wszystkim na Wydziale Filologicznym UŁ i Wydziale Filozoficzno - Historycznym UŁ Popularne humanistyczne kierunki studiów na UŁ, to np. KULTUROZNAWSTWO, FILOZOFIA, DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE, NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA. Miłośnicy wiedzy o filmie mogą podjąć studia na kierunku FILMOZNAWSTWO. W zakresie studiów humanistycznych ciekawą ofertę posiadają również łódzkie uczelnie niepubliczne m.in. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (SAN), Nowym ciekawym kierunkiem jest TWÓRCZE PISANIE (propozycja Uniwersytetu Łódzkiego)


box_wiecej30.jpg

studia filologiczne

kierunki filologiczne
Łódź

Chcesz w Łodzi poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe, jeśli skorzystasz z tegorocznej propozycji Uniwersytetu Łódzkiego. Znajdziesz tu m.in. takie filologiczne kierunki studiów jak: FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, LINGWISTYKA DLA BIZNESU, FILOLOGIA WŁOSKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA i wiele innych. Na łódzkich uczelniach niepaństwowych można podjąć naukę na kierunku: JAPONISTYKA (AHE, SAN, WSSM).


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

kierunki medyczne
Łódź

Studia medyczne w Łodzi to przede wszystkim bogata oferta, którą w tym roku akademickim przygotował dla kandydatów Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Przykładowo takie medyczne kierunki studiów, jak KIERUNEK LEKARSKI, FARMACJA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE, FIZJOTERAPIA i wiele innych można podjąć w ramach propozycji 5 wydziałów UM w Łodzi. Czy kierunki medyczne i związane z naukami o zdrowiu można podjąć na uczelniach niepaństwowych w Łodzi? Tak. KOSMETOLOGIA, DIETETYKA, PIELĘGNIARSTWO, ZDROWIE PUBLICZNE są obecne w ofercie tych uczelni (SAN, AHE, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)


box_wiecej30.jpg

studia społeczne

kierunki społeczne
Łódź

Studia społeczne w Łodzi to głównie propozycje dla kandydatów na Uniwersytet Łódzki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny czekają na studentów. Wśród kierunków m.in. SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, PRACA SOCJALNA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, POLITOLOGIA i wiele innych. Podobne kierunki w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych.


box_wiecej30.jpg


KIERUNKI STUDIÓW ŁÓDŹ 2019

 • ADMINISTRACJA
 • Advanced Biobased and Bioinspired Materials
 • AKTORSTWO
 • ANALITYKA BIZNESU
 • ANALITYKA CHEMICZNA
 • ANALITYKA MEDYCZNA
 • ANALIZA DANYCH
 • ANGLISTYKA
 • ARCHEOLOGIA
 • Architecture
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • ARTYSTYCZNA GRAFIKA KOMPUTEROWA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BIOGOSPODARKA
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA
 • BIOMATERIAŁY INSPIROWANE NATURĄ
 • Biomedical Engineering
 • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
 • BIOTECHNOLOGIA
 • Biotechnology
 • BUDOWNICTWO
 • Business and Technology
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • CHEMIA
 • CHEMIA BUDOWLANA
 • CHEMIA KOSMETYCZNA
 • CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
 • CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA
 • CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA
 • COMPUTER SCIENCE
 • CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE
 • DIETETYKA
 • DYRYGENTURA
 • DYRYGENTURA CHÓRALNA
 • DYRYGENTURA SYMFONICZNA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • E-HISTORIA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EKOMIASTO
 • EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH
 • EKONOMIA
 • EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • Electrical Engineering
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • EUROPEISTYKA
 • FARMACJA
 • FILM I SZTUKI AUDIOWIZUALNE
 • FILMOZNAWSTWO
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA JAPOŃSKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY
 • FINANSE I INWESTYCJE
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMACJA
 • GEOMONITORING
 • GERMANISTYKA
 • Gestion et Technologie
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRAFIKA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
 • INFORMATION TECHNOLOGY
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA EKONOMICZNA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INSTRUMENTALISTYKA
 • INSTRUMENTY JAZZOWE
 • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
 • INTERNATIONAL MARKETING
 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I BIOCHEMICZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
 • JAPONISTYKA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KIERUNEK LEKARSKI W RAMACH MON
 • KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY
 • KOMPOZYCJA
 • KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ
 • KOSMETOLOGIA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU
 • LOGISTYKA
 • LOGOPEDIA
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • MALARSTWO
 • MANAGEMENT AND FINANCE
 • MARKETING
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA STOSOWANA
 • Mechanical Engineering and Applied Computer Science
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
 • MIKROBIOLOGIA
 • MUSICAL
 • MUZYKA KOŚCIELNA
 • MUZYKA W MEDIACH
 • MUZYKOTERAPIA
 • NANOTECHNOLOGIA
 • NANOTECHNOLOGY
 • NIEMCOZNAWSTWO
 • NOWE MEDIA
 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • OKCYDENTALISTYKA
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PEDAGOGIKA SPORTU
 • PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO
 • PIELĘGNIARSTWO
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 • POLITOLOGIA
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • POŁOŻNICTWO
 • POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRODUKCJA MUZYCZNA
 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • PSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA BIZNESU
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • REALIZACJA DŹWIĘKU
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA
 • RESOCJALIZACJA
 • REŻYSERIA
 • RYTMIKA
 • RZEŹBA
 • Science and Technology
 • SIECI I INSTALACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE
 • SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI
 • TANIEC
 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • Telecommunications and Computer Science
 • TEORIA MUZYKI
 • TKANINA I UBIÓR
 • TRANSPORT
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • TWÓRCZE PISANIE
 • WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ MODY
 • WOJSKOZNAWSTWO
 • WOKALISTYKA
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA
 • WOKALISTYKA WOKALNO-AKTORSKA
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • WZORNICTWO
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE MIASTEM
 • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ZDROWIE PUBLICZNE
 • W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem