Kierunki studiów w Łodzi

Nauka w szkole średniej dobiega końca, a Ty się wahasz, jakie studia wybrać w Łodzi. Kierunki studiów w Łodzi prezentowane w Wirtualnym Informatorze Maturzysty to studia zaoczne i studia dzienne prowadzone na uczelniach publicznych i niepublicznych. Studia inżynierskie, licencjackie, jednolite magisterskie. Informacje dotyczą kierunków i uczelni prowadzących studia w Łodzi. Studia techniczne, studia ekonomiczne, studia ścisłe, humanistyczne, studia społeczne, studia przyrodnicze, studia medyczne, studia prawnicze, studia filologiczne, studia artystyczne, studia rolnicze, studia turystyczne, studia hotelarskie, studia sportowe. Wybierz studia w Łodzi, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom.
pasek_bialy.jpg


kierunki biologicznekierunki chemicznekierunki ekonomicznekierunki filologicznekierunki geograficznekierunki historycznekierunki humanistycznekierunki informatycznekierunki medycznekierunki pedagogicznekierunki prawniczekierunki przyrodniczekierunki psychologicznekierunki rolniczekierunki ścisłekierunki społecznekierunki sportowekierunki technicznekierunki turystyczne

Kierunki studiów w Łodzi -
LISTA KIERUNKÓW STUDIÓW W ŁODZI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Ciekawa propozycja Wydziału Zarządzania UŁ.

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Ciekawa propozycja Wydziału Zarządzania UŁ.

Już od października studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego będą mogli zdobywać poszukiwane na rynku pracy kompetencje menedżerskie. Uczelnia uruchamia nowy kierunek studiów: automatyzacja procesów biznesowych.

Największym atutem kierunku jest unikatowy, interdyscyplinarny program kształcenia, łączący kwalifikacje z zakresu zarządzania z kompetencjami cyfrowymi.

Kierunek automatyzacja procesów biznesowych jest przeznaczony dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem oraz wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w biznesie. Studia kierowane są do osób, które chcą poznać tajniki automatyzacji procesów poprzez ich robotyzację. Idealni kandydaci to osoby posiadające określoną potrzebę robotyzacji i zainteresowane doskonaleniem procesów poprzez ich automatyzację.

Absolwent kierunku będzie posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań, w szczególności na platformie Blue Prism, a także aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy. Będzie również posiadał podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia projektów robotycznych w organizacjach reprezentujących zróżnicowane branże i jednostki non-profit, w tym ustalania standardów i zarządzania farmą robotów.

Konrad Jakubiec, Członek Zarządu Digital Teammates komentuje ideę powołania kierunku:

"– Chcemy podzielić się ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego konkretnymi umiejętnościami przydatnymi w pracy zawodowej. Wiemy, jak ważne jest, by kandydat posiadał nie tylko ugruntowaną wiedzę teoretyczną, ale także znał praktyczne, cyfrowe narzędzia wykorzystywane dzisiaj w biznesie. „Automatyzacja Procesów Biznesowych” to kierunek, który dopasowuje ofertę kształcenia do oczekiwań pracodawców."


O najnowszej propozycji Wydziału Zarządzania przeczytasz więcej tutaj

Inne kierunki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, które mogą zainteresować kandydatów na studia to:

 • ANALITYKA BIZNESU
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE
 • FINANSE I INWESTYCJE
 • LOGISTYKA
 • MANAGEMENT AND FINANCE
 • MARKETING
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE MIASTEM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Więcej informacji o kierunkach studiów na Uniwersytecie Łódzkim:


pasek_bialy.jpg


tematy: nowy kierunek studiów Łódź, kierunki studiów w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, kierunki studiów Łódź, studia ekonomiczne
, studia ekonomiczne, rekrutacja na studia Łódź

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

pasek_bialy.jpg
rekrutacja na studia w Łodzi 2020/2021


pasek_bialy.jpg
kierunki biologicznekierunki chemicznekierunki ekonomicznekierunki filologicznekierunki geograficznekierunki historycznekierunki humanistycznekierunki informatycznekierunki medycznekierunki pedagogicznekierunki prawniczekierunki przyrodniczekierunki psychologicznekierunki rolniczekierunki ścisłekierunki społecznekierunki sportowekierunki technicznekierunki turystycznepasek_bialy.jpg
Te kierunki należą do najpopularniejszych w Polsce, sprawdź na jakich uczelniach można je studiować w Łodzi.


pasek_bialy.jpg


Studia techniczne Łódź

 STUDIA TECHNICZNE ŁÓDŹ


Kierunki studiów technicznych w Łodzi proponuje największa uczelnia techniczna w Łodzi, którą jest Politechnika Łódzka. Oferta jest bardzo bogata i obejmuje zróżnicowaną tematycznie wiedzę. Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej techniki i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach AUTOMATYKA I ROBOTYKA, AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych. Mogą kandydatów zainteresować mniej popularne kierunki jak np. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, ELEKTROTECHNIKA. Na kilku kierunkach prowadzone są również studia w języku angielskim. Studia techniczne są również dostępne na uczelniach niepublicznych w Łodzi m.in TRANSPORT w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (AHE w Łodzi).Studia społeczne Łódź

 STUDIA SPOŁECZNE ŁÓDŹ


Studia społeczne w Łodzi to głównie propozycje dla kandydatów na Uniwersytet Łódzki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny czekają na studentów. Wśród kierunków społecznych m.in. SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, PRACA SOCJALNA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA, POLITOLOGIA i wiele innych. Kierunki społeczne również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych.Studia medyczne Łódź

 STUDIA MEDYCZNE ŁÓDŹ


Studia medyczne w Łodzi to przede wszystkim bogata oferta, którą w tym roku akademickim przygotował dla kandydatów Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Przykładowo takie medyczne kierunki studiów, jak KIERUNEK LEKARSKI, FARMACJA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE, FIZJOTERAPIA i wiele innych można podjąć w ramach propozycji kilku wydziałów UM w Łodzi. Czy kierunki medyczne i związane z naukami o zdrowiu można podjąć na uczelniach niepaństwowych w Łodzi? Tak. KOSMETOLOGIA, DIETETYKA, PIELĘGNIARSTWO, ZDROWIE PUBLICZNE są obecne w ofercie tych uczelni (SAN, AHE, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi).Studia ekonomiczne Łódź

 STUDIA EKONOMICZNE ŁÓDŹ


Studia na kierunkach ekonomicznych w Łodzi to przede wszystkim propozycje Uniwersytetu Łódzkiego. Znaleźć je można na dwóch wydziałach :Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Przykładowe kierunki to ANALITYKA BIZNESU, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Praktyczny wymiar kształcenia widać w nazwach takich kierunków jak: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI, MARKETING, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI. Kierunki ekonomiczne obecne są również na uczelniach niepaństwowych m.in.: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Poznaj lepiej kierunki ekonomiczne w Łodzi.pasek_bialy.jpg

Studia informatyczne Łódź

 STUDIA INFORMATYCZNE ŁÓDŹ


Informatyczne kierunki studiów w Łodzi znajdziesz na Politechnice Łódzkiej, na Uniwersytecie Łódzkim jak również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych m.in. SAN, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.Studia zarządzanie Łódź

 STUDIA ZARZĄDZANIE ŁÓDŹ


Studia z zakresu zarządzania w Łodzi znajdziesz m. in. na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim. Przykładowe kierunki studiów: ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE MIASTEM, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. Propozycje z zakresu zarządzania obecne również na uczelniach niepublicznych.Studia filologiczne Łódź

 STUDIA FILOLOGICZNE ŁÓDŹ


Chcesz w Łodzi poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe, jeśli skorzystasz z tegorocznej propozycji Uniwersytetu Łódzkiego. Znajdziesz tu m.in. takie filologiczne kierunki studiów jak: FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, LINGWISTYKA DLA BIZNESU, FILOLOGIA WŁOSKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA i wiele innych. Na łódzkich uczelniach niepaństwowych można podjąć naukę na kierunkach filologicznych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Społecznej Akademii Nauk (SAN).Studia psychologiczne Łódź

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE ŁÓDŹ


Kierunek PSYCHOLOGIA znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ), jak również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych (SAN, AHE).pasek_bialy.jpg

Studia prawnicze Łódź

 STUDIA PRAWNICZE ŁÓDŹ


Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Łodzi może podjąć m.in. studia na kierunkach PRAWO, ADMINISTRACJA, POLITYKA SPOŁECZNA. Znajdzie je w ofercie Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Prawa i Administracji UŁ). Ofertę studiów prawniczych dobrze uzupełniają studia na uczelniach niepaństwowych: np. PRAWO; ADMINISTRACJA na SAN i AHE.Studia humanistyczne Łódź

 STUDIA HUMANISTYCZNE ŁÓDŹ


Jeśli interesują Cię studia humanistyczne w Łodzi, to sprawdź bogatą ofertę Uniwersytetu Łódzkiego. Znaleźć je można przede wszystkim na Wydziale Filologicznym UŁ i Wydziale Filozoficzno - Historycznym UŁ Popularne humanistyczne kierunki studiów na UŁ, to np. KULTUROZNAWSTWO, FILOZOFIA, DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE, NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA. Miłośnicy wiedzy o filmie mogą podjąć studia na kierunku FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH. W zakresie studiów humanistycznych ciekawą ofertę posiadają również łódzkie uczelnie niepubliczne m.in. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (SAN), Nowym ciekawym kierunkiem jest TWÓRCZE PISANIE (propozycja Uniwersytetu Łódzkiego).Studia pedagogiczne Łódź

 STUDIA PEDAGOGICZNE ŁÓDŹ


Kierunek PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPORTU, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ), Studia pedagogiczne również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych.Rodzaje studiów

 RODZAJE STUDIÓW ŁÓDŹ

 pasek_bialy.jpg

KIERUNKI STUDIÓW W ŁODZI 2020/2021


pasek_bialy.jpg

pasek_bialy.jpg

SPRAWDŹ TAKŻE KIERUNKI W INNYCH MIASTACH

 • ADMINISTRACJA
 • AKTORSTWO
 • ANALITYKA BIZNESU
 • ANALITYKA CHEMICZNA
 • ANALITYKA MEDYCZNA
 • ANALIZA DANYCH
 • ANGLISTYKA
 • ARCHEOLOGIA
 • Architecture
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW
 • AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH
 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BIOGOSPODARKA
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA
 • BIOMATERIAŁY INSPIROWANE NATURĄ
 • Biomedical Engineering
 • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
 • BIOTECHNOLOGIA
 • Biotechnology
 • BUDOWNICTWO
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • CHEMIA
 • CHEMIA BUDOWLANA
 • CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
 • CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA
 • CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA
 • COMPUTER SCIENCE
 • CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE
 • DIETETYKA
 • DYRYGENTURA
 • DYRYGENTURA CHÓRALNA
 • DYRYGENTURA SYMFONICZNA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI
 • E-HISTORIA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EKOMIASTO
 • EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH
 • EKONOMIA
 • EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • Electrical Engineering
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • EUROPEISTYKA
 • FARMACJA
 • FILM ANIMOWANY I EFEKTY SPECJALNE
 • FILM I SZTUKI AUDIOWIZUALNE
 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA JAPOŃSKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY
 • FINANSE I INWESTYCJE
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • FOTOGRAFIA
 • FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMACJA
 • GEOMONITORING
 • GERMANISTYKA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRAFIKA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
 • INFORMATION TECHNOLOGY
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA EKONOMICZNA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INSTRUMENTALISTYKA
 • INSTRUMENTY JAZZOWE
 • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
 • INTERNATIONAL MARKETING
 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I BIOCHEMICZNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
 • JAPONISTYKA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KIERUNEK LEKARSKI W RAMACH MON
 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 • KOMPOZYCJA
 • KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ
 • KOSMETOLOGIA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU
 • LOGISTYKA
 • LOGOPEDIA
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • MALARSTWO
 • MANAGEMENT AND FINANCE
 • MARKETING
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA STOSOWANA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
 • MIKROBIOLOGIA
 • MUSICAL
 • MUZYKA KOŚCIELNA
 • MUZYKA W MEDIACH
 • MUZYKOTERAPIA
 • NANOTECHNOLOGIA
 • NANOTECHNOLOGY
 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • OKCYDENTALISTYKA
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPORTU
 • PIELĘGNIARSTWO
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 • POLITOLOGIA
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • POŁOŻNICTWO
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRODUKCJA MUZYCZNA
 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • PSYCHOLOGIA
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • REALIZACJA DŹWIĘKU
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA
 • RESOCJALIZACJA
 • REŻYSERIA
 • RYTMIKA
 • RZEŹBA
 • SCENARIOPISARSTWO
 • SIECI I INSTALACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA AZJATYCKIE
 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE
 • SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI
 • SZTUKA OPERATORSKA
 • TANIEC
 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TEORIA MUZYKI
 • TKANINA I UBIÓR
 • TRANSPORT
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • TWÓRCZE PISANIE
 • WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ MODY
 • WOJSKOZNAWSTWO
 • WOKALISTYKA
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA
 • WOKALISTYKA WOKALNO-AKTORSKA
 • WZORNICTWO
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE MIASTEM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ZDROWIE PUBLICZNE


 • W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

  OK, rozumiem