Uniwersytet Łódzki


Studia w Łodzi / Kierunki studiów w Łodzi / Rekrutacja na studia Łódź / Uczelnie w Łodzi

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. (42) 635 40 00
www.uni.lodz.pl


O uczelni

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą "Państwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański. Kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim to gratka dla tych, którzy chcą rozwijać swoje pasje. Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i posiada 12 wydziałów.


najnowsze informacje z Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki k
ierunki studiów 2018/2019

Uniwersytet ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne, kierunki prawnicze, kierunki społeczne, kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych, kierunków geograficznych, kierunków chemicznych. Uniwersytet Łódzki gwarantuje bogatą ofertę kierunków historycznych. Uczelnia posiada również w swojej ofercie kierunki z zakresu zarządzania oraz kierunki techniczne. Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zaoczne jak i wieczorowe. Uczelnia sukcesywnie wzbogaca swoją ofertę. Pojawiają się kierunki wyłącznie w języku angielskim: informatyka, ekonomia, informatyka i ekonometria.Uniwersytet Łódzki studia stacjonarne (dzienne), 2018/2019

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

BIOLOGIA

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

MIKROBIOLOGIA

OCHRONA ŚRODOWISKA

BIOTECHNOLOGIA

Wydział Chemii

CHEMIA

ANALITYKA CHEMICZNA

CHEMIA MEDYCZNA

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny

ANALITYKA GOSPODARCZA

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

EKONOMIA EKOBIZNES

EKONOMIA EKOBIZNES, studia w języku angielskim

EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO

EKONOMIA

EKONOMIA, studia w języku angielskim

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

INFORMATYKA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

LOGISTYKA

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

RYNEK FINANSOWY

PRACA SOCJALNA

SOCJOLOGIA

Wydział Filologiczny

INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA ROMAŃSKA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

NIEMCOZNAWSTWO

STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE

PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

FILOLOGIA ROSYJSKA

ITALIANISTYKA / FILOLOGIA WŁOSKA

FILOLOGIA POLSKA

KULTUROZNAWSTWO

FILMOZNAWSTWO

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Wydział Filozoficzno - Historyczny

ARCHEOLOGIA

ETNOLOGIA

FILOZOFIA

OKCYDENTALISTYKA

HISTORIA

RELIGIOZNAWSTWO

HISTORIA SZTUKI

WOJSKOZNAWSTWO

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

FIZYKA

POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI

NANOTECHNOLOGY

INFORMATYKA

Wydział Matematyki i Informatyki

INFORMATYKA

ANALIZA DANYCH

MATEMATYKA

Wydział Nauk Geograficznych

GEOGRAFIA

GEOMONITORING

TURYSTYKA I REKREACJA

CLIMATOLOGY

Wydział Nauk o Wychowaniu

PEDAGOGIKA

PSYCHOLOGIA

Wydział Prawa i Administracji

ADMINISTRACJA

POLITYKA SPOŁECZNA

PRAWO

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

NTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES - studia w języku angielskim

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STUDIA AZJATYCKIE

POLITOLOGIA

Wydział Zarządzania

ANALITYKA BIZNESU

FINANSE I INWESTYCJE

LOGISTYKA

MARKETING

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

RACHUNKOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

BUSINESS MANAGEMENT - studia w języku angielskim

MANAGEMENT AND FINANCE - studia w języku angielskim

Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki

GEOINFORMACJA

Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE


Uniwersytet Łódzki studia niestacjonarne 2018/2019

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŁ

BIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

WYDZIAŁ CHEMII UŁ

CHEMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SOCJOLOGICZNY UŁ

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ

MATEMATYKA

Specjalność: Matematyka ogólna i finansowa
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

INFORMATYKA

Specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka ogólna

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) – niestacjonarne

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UŁ

GEOGRAFIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU UŁ

PSYCHOLOGIA

Studia jednolite magisterskie (10-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) - niestacjonarne (wieczorowe)

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UŁ

GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie niestacjonarne

Kierunki:

Analityka biznesu,
Marketing,
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami,
Zarządzanie,
Zarządzanie publiczne,
Zarządzanie zasobami ludzkimi.

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)


GRUPA KIERUNKÓW
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie niestacjonarne

Kierunki:

Finanse i inwestycje,
Rachunkowość.

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UŁ

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)


Uniwersytet Łódzki zasady rekrutacji 2018/2019

Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu UŁ. Ten obszerny teks poddany został naszemu opracowaniu, w który skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatom


Uniwersytet Łódzki rodzaje i kierunki studiów

Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie

Uniwersytet Łódzki najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi TOP studia w Łodzi


Uniwersytet Łódzki studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz


Uniwersytet Łódzki rekrutacja na kierunki studiów

Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Uniwersytecie przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty


Uniwersytet Łódzki opinie o Uczelni

Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały Uniwersytetu Uniwersytetu Łódzkiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim Uniwersytetu ŁódzkiegoUniwersytet
Łódzki - kierunki studiów, rekrutacja 2018/2019, z życia uczelni

pasek_bialy.jpg
Uniwersytet Łódzki kierunki studiów 2018

 • ANALITYKA BIZNESU
 • ANALITYKA CHEMICZNA
 • ANALIZA DANYCH
 • ARCHEOLOGIA
 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOLOGIA
 • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • CHEMIA
 • CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • EKOMIASTO
 • ETNOLOGIA
 • FILMOZNAWSTWO
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I INWESTYCJE
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZYKA
 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMACJA
 • GEOMONITORING
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
 • INTERNATIONAL MARKETING
 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LOGISTYKA
 • LOGOPEDIA
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • MANAGEMENT AND FINANCE
 • MARKETING
 • MATEMATYKA
 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
 • MIKROBIOLOGIA
 • NANOTECHNOLOGY
 • NIEMCOZNAWSTWO
 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • OKCYDENTALISTYKA
 • POLITOLOGIA
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • PSYCHOLOGIA
 • RACHUNKOWOŚĆ
 • RELIGIOZNAWSTWO
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE
 • WOJSKOZNAWSTWO
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem