Kierunki studiów w Warszawie

Kończysz szkołę średnią i wciąż nie wiesz, jakie studia wybrać w Warszawie? Wirtualny Informator Maturzysty przedstawia kierunki studiów w Warszawie. Warszawa to niewątpliwie największy ośrodek akademicki w kraju. Na liście znajdują się zarówno uczelnie prowadzące studia dzienne, jak i studia zaoczne. Obejmuje ona ofertę uczelni publicznych i niepublicznych. Najczęściej wybierane obecnie kierunki studiów w Warszawie to ekonomia oraz finanse i rachunkowość, także dziennikarstwo i medioznawstwo. Sporą popularnością cieszą się również prawo, geodezja i kartografia, filologia angielska, zarządzanie i architektura. Studenci mają do wyboru bogatą ofertę studiów ekonomicznych, prawniczych, społecznych, technicznych, ścisłych, humanistycznych, filologicznych, medycznych, artystycznych i wielu innych. Najnowsze informacje: kierunki studiów na SGH oraz o psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. oraz Uniwersytecie Warszawskim. Poznaj z nami kierunki studiów w Warszawie. Studia w Warszawie kuszą prawdziwym bogactwem oferty

Kierunki studiów w Warszawie -
LISTA KIERUNKÓW STUDIÓW W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Pedagogiczne kierunki studiów w Warszawie 2020/2021 - Uniwersytet Warszawski

Pedagogiczne kierunki studiów w Warszawie 2020/2021 - Uniwersytet Warszawski

Przeglądasz pedagogiczne kierunki studiów w Warszawie? Zobacz jakie propozycje ma dla Ciebie w tym zakresie Uniwersytet Warszawski. Jeśli masz wątpliwości, przeczytaj opisy kierunków pedagogicznych i sprawdź koniecznie nowe zasady rekrutacji przygotowane na rok akademicki 2020/2021. Dowiedz się więcej o UW i prowadzonych kierunkach - wybierz studia pedagogiczne w Warszawie!


PEDAGOGICZNE KIERUNKI STUDIÓW w WARSZAWIE 2020/2021 - UNIWERSYTET WARSZAWSKI:

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
 • LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Czytaj opisy pedagogicznych kierunków studiów w Warszawie:

Sprawdź najnowsze zasady rekrutacji:

Dowiedz się więcej o Uczelni:

Przeglądaj kierunki studiów w Warszawie według rodzajów studiów:

Zobacz aktualności i propozycje studiów na innych warszawskich uczelniach wyższych:


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


rekrutacja na studia w Warszawie 2021/2022
Te kierunki należą do najpopularniejszych w Polsce, sprawdź na jakich uczelniach można je studiować w Warszawie.
Studia techniczne Warszawa

 STUDIA TECHNICZNE WARSZAWA


Kierunki studiów technicznych w Warszawie to przede wszystkim propozycje Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i wielu warszawskich uczelni niepublicznych. Kandydaci mają naprawdę duży wybór i mogą realizować swoje pasje w różnych dziedzinach nauk technicznych. Przykładowe kierunki studiów technicznych w Warszawie to: ENERGETYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MECHATRONIKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Najbardziej renomowaną uczelnią jest oczywiście Politechnika Warszawska, warto zapoznać się z pełną ofertą kierunków studiów na nowy rok akademicki. Przyszłościowe kierunki posiada również w swojej ofercie Wojskowa Akademia Techniczna oraz choć to głównie uczelnia rolnicza (przyrodnicza) SGGW.Studia społeczne Warszawa

 STUDIA SPOŁECZNE WARSZAWA


Społeczne kierunki studiów w Warszawie znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, czy nawet w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Popularne kierunki studiów społecznych to m.in. SOCJOLOGIA, DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA (Collegium Civitas w Warszawie), PRACA SOCJALNA, CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY (Uniwersytet Warszawski) czy POLITOLOGIA.Studia informatyczne Warszawa

 STUDIA INFORMATYCZNE WARSZAWA


Kandydaci na studia informatyczne w Warszawie mają do wyboru m.in. studia na Politechnice Warszawskiej, SGGW, Uniwersytecie Warszawskim, WAT, czy UKSW. Wyjątkowa w skali całego kraju jest ilościowo propozycja warszawskich uczelni niepublicznych, które kształcą przyszłych informatyków. Kierunek INFORMATYKA obecny m.in. na takich uczelniach jak: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie.Studia ekonomiczne Warszawa

 STUDIA EKONOMICZNE WARSZAWA


Studia na kierunkach ekonomicznych w Warszawie proponują m.in. Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wiele warszawskich uczelni niepublicznych. W ofercie na nowy rok akademicki kandydaci znajdą wiele popularnych kierunków studiów: EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE. Wiele programów studiów prowadzonych jest również w języku angielskim.pasek_bialy.jpg

Studia filologiczne Warszawa

 STUDIA FILOLOGICZNE WARSZAWA


Studia filologiczne w Warszawie to przede wszystkim wśród uczelni państwowych oferta Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunki filologiczne posiadają renomowane wydziały UW m.in. Wydział Neofilologii UW, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, w zakresie studiów polonistycznych Wydział Polonistyki UW. Bardzo bogata jest również oferta szkół niepublicznych w Warszawie m.in. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie i wiele innych.Studia medyczne Warszawa

 STUDIA MEDYCZNE WARSZAWA


Medyczne kierunki studiów w Warszawie znajdziesz przede wszystkim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. KIERUNEK LEKARSKI proponuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Warszawa może poszczycić się również uczelniami niepaństwowymi, na których prowadzony jest ten prestiżowy kierunek studiów - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uczelnia Medyczna w Warszawie. Jeszcze inne przykładowe kierunki studiów medycznych w Warszawie to np.: FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, ELKTRORADIOLOGIA.Studia psychologiczne Warszawa

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE WARSZAWA


Kierunek PSYCHOLOGIA oferują m.in. Uniwersytet Warszawski, APS, UKSW i wiele warszawskich uczelni niepublicznych: m.in. Uniwersytet SWPS, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk.Studia prawnicze Warszawa

 STUDIA PRAWNICZE WARSZAWA


Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Warszawie (PRAWO, ADMINISTRACJA) znajdzie je m.in. na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji UW) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierunki prawnicze obecne na wielu uczelniach niepublicznych w Warszawie m.in.: Akademia im. Leona Koźmińskiego, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego.pasek_bialy.jpg

Studia humanistyczne Warszawa

 STUDIA HUMANISTYCZNE WARSZAWA


Humanistyczne kierunki studiów w Warszawie znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przykładowe kierunki: FILOZOFIA, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE, KOGNITYWISTYKA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Duży ładunek treści humanistycznych znaleźć można również na studiach orientalistycznych, które proponuje Uniwersytet Warszawski.Studia pedagogiczne Warszawa

 STUDIA PEDAGOGICZNE WARSZAWA


Kierunki PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA znajdziesz na wielu warszawskich uczelniach, m.in. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, SGGW, UKSW i innych. Bardzo bogata w zakresie studiów pedagogicznych jest również oferta licznych warszawskich szkół niepaństwowych.Studia rolnicze Warszawa

 STUDIA ROLNICZE WARSZAWA


Rolnicze kierunki studiów w Warszawie znajdziesz przede wszystkim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Przykładowe kierunki: EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI, ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OGRODNICTWO i wiele innych.Rodzaje studiów Warszawa

 RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA

 pasek_bialy.jpg

KIERUNKI STUDIÓW W WARSZAWIE 2021/2022

pasek_bialy.jpg

SPRAWDŹ TAKŻE TE KIERUNKI W INNYCH MIASTACH

 • ADMINISTRACJA
 • ADMINISTRACJA EUROPEJSKA
 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA
 • AEROSPACE ENGINEERING
 • AFRYKANISTYKA
 • AKTORSTWO
 • AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW
 • AMERYKANISTYKA
 • ANALITYKA MEDYCZNA
 • ANGLISTYKA
 • ANTROPOZOOLOGIA
 • ARABISTYKA
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITECTURE
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 • ARTES LIBERALES
 • ASTRONOMIA
 • AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA STOSOWANA
 • AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA
 • BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
 • BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BIZNES I PRZYWÓDZTWO
 • BUDOWNICTWO
 • CHEMIA
 • CHEMIA KOSMETYCZNA
 • CHEMIA MEDYCZNA
 • CHEMIA ŻYWNOŚCI
 • CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA
 • COMPUTER SCIENCE
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI
 • DIETETYKA
 • DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
 • DORADZTWO PERSONALNE I ZARZĄDZANIE PERSONELEM
 • DOWODZENIE
 • DYPLOMACJA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • DYRYGENTURA
 • DZIENNIKARSTWO
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
 • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
 • EKONOMIA
 • EKONOMIA MENEDŻERSKA
 • ELECTRIC AND HYBRID VEHICLES ENGINEERING
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ
 • ELEKTRONIKA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA
 • ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS
 • EUROPEISTYKA
 • EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA
 • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII
 • FARMACJA
 • FENNISTYKA
 • FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA OD PODSTAW
 • FILOLOGIA BAŁTYCKA
 • FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA FRANCUSKA
 • FILOLOGIA FRANCUSKA OD PODSTAW
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
 • FILOLOGIA KOREAŃSKA
 • FILOLOGIA NIDERLANDZKA
 • FILOLOGIA NIEMIECKA
 • FILOLOGIA NORWESKA
 • FILOLOGIA NOWOGRECKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA SZWEDZKA
 • FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK FIŃSKI)
 • FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK WĘGIERSKI)
 • FILOLOGIA WĘGIERSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANCE, INTERNATIONAL INVESTMENT AND ACCOUNTING
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FINANSE, INWESTYCJE MIĘDZYNARODOWE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • FOTOGRAFIA
 • FOTONIKA
 • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEODEZJA I KATASTER
 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMATYKA
 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
 • GEOLOGIA STOSOWANA
 • GERMANISTYKA
 • GERMANISTYKA OD PODSTAW
 • GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRAFIKA
 • HIGIENA STOMATOLOGICZNA
 • HISPANISTYKA
 • HISPANISTYKA STOSOWANA
 • HISTORIA
 • HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW
 • HISTORIA SZTUKI
 • HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH
 • HUNGARYSTYKA
 • IBERYSTYKA
 • IBERYSTYKA HISZPAŃSKA
 • IBERYSTYKA PORTUGALSKA
 • INDOLOGIA
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 • INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY
 • INSTRUMENTALISTYKA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA
 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA
 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH
 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
 • INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR
 • INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BIOTECHNICZNYCH
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
 • IRANISTYKA
 • ITALIANISTYKA
 • JAPONISTYKA
 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 • KOGNITYWISTYKA
 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
 • KOSMETOLOGIA
 • KREACJA DŹWIĘKU: FILM, TV, GRY
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • KULTURA WSPÓŁCZESNA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • KULTUROZNAWSTWO - CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
 • KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE
 • KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • LEŚNICTWO
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH
 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
 • LOTNICTWO
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MALARSTWO
 • MARKETING MEDIALNY I PR
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH
 • MEBLARSTWO
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN
 • MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
 • MECHATRONICS OF VEHICLES AND CONSTRUCTION MACHINERY
 • MECHATRONIKA
 • MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
 • METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 • MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA
 • MONTAŻ
 • MUZEOLOGIA
 • MUZYKA KOŚCIELNA
 • MUZYKOLOGIA
 • NAUCZANIE FIZYKI
 • NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
 • NAUKI O RODZINIE
 • OBRONNOŚĆ
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN
 • OGRODNICTWO
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 • ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY
 • ORIENTALISTYKA
 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA CHRZEŚCIJAŃSKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PENITENCJARYSTYKA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POLITOLOGIA
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • POŁOŻNICTWO
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRAWO KANONICZNE
 • PRAWO W BIZNESIE
 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA
 • PSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA MEDYCZNA
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
 • PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
 • RESOCJALIZACJA
 • REŻYSERIA
 • REŻYSERIA DŹWIĘKU
 • ROLNICTWO
 • RZEŹBA
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA
 • SCENOGRAFIA
 • SINOLOGIA
 • SLAWISTYKA
 • SOCJOKRYMINOLOGIA
 • SOCJOLOGIA
 • SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA
 • SPORT
 • STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE PERSPEKTYWA EUROPEJSKA
 • STUDIA AMERYKANISTYCZNE
 • STUDIA AZJATYCKIE
 • STUDIA AZJATYCKIE: CHINY I AZJA WSCHODNIA
 • STUDIA WSCHODNIE
 • SZTUKA MEDIÓW
 • TANIEC
 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TECHNOLOGIA DREWNA
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ
 • TELEKOMUNIKACJA
 • TEOLOGIA
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA
 • TOWAROZNAWSTWO W BIOGOSPODARCE
 • TRANSPORT
 • TURKOLOGIA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • TWORZENIE GIER WIDEO
 • UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • WETERYNARIA
 • WIEDZA O TEATRZE
 • WOKALISTYKA
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • WZORNICTWO
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW
 • ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE
 • ZDROWIE PUBLICZNE
 • ZOOTECHNIKA
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI


 • W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

  OK, rozumiem