Studia informatyczne Białystok


INFORMATYKA na Politechnice Białostockiej

INFORMATYKA na Politechnice Białostockiej

INFORMATYKA na Politechnice Białostockiej

kierunki studiów Białystok, studia Białystok, studia informatyczne Białystok, studia informatyczne

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętności programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, 1,5-roczne lub 2-letnie.

Absolwent ma ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich na kierunku informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej, umie kierować pracą zespołów. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.

Specjalność – systemy aplikacyjne grafiki i multimediów (studia stacjonarne)

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w zespołach tworzących rozwiązania informatyczne o charakterze aplikacyjnym – zarówno w charakterze wykonawców, jak i zarządzających – w oparciu o najnowsze technologie internetowe i mobilne, algorytmy multimedialne oraz narzędzia i usługi komunikacji przy wykorzystaniu idei naturalnych interfejsów użytkownika. Wykształcenie absolwentów obejmuje również, umiejętności niezbędne do skutecznego i kreatywnego działania gospodarczego, a także pracy naukowo-badawczej z zakresu multimediów i technologii mobilnych. Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich.

Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności, pozwalają absolwentom na prowadzenie aktywności zawodowej – zarówno własnej, jak i w przedsiębiorstwach informatycznych – polegającej m.in. na: tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji portali internetowych, opracowywaniu koncepcji modeli biznesowych i wytwarzaniu oprogramowania na urządzenia mobilne (w tym również gier), projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji sieci bezprzewodowych i usług sieciowych (VoIP, tele- i wideokonferencje, Video-on-Demand, telewizja IP), wykonywaniu usług z zakresu inżynierii dźwięku i obrazu, w tym na potrzeby studiów telewizyjnych, radiowych, filmowych i graficznych.

Specjalność – informatyka i finanse (studia stacjonarne)

Absolwent posiada wiedzę na temat zarządzania bazami danych, programowania aplikacji w sieciach komputerowych, podstaw metod ekonometrycznych w finansach oraz prognozowania, inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem, elementów rachunkowości przedsiębiorstw.

Specjalność przygotowuje wysoko wykwalifikowanych informatyków ze znajomością podstaw szeroko rozumianych finansów do pracy w np. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych itp.

Specjalność – inteligentne technologie internetowe (studia stacjonarne)

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, implementacji, wdrażania i eksploatacji aplikacji i systemów internetowych, eksploracji zasobów internetowych, zagadnień dotyczących języków, technik, narzędzi i metodologii tworzenia aplikacji i systemów internetowych: tworzenia stron, portali i serwisów internetowych; projektowania i implementacji internetowych systemów bazodanowych; zaawansowanych aplikacji sieciowych; tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych; zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji internetowych.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji i systemów internetowych, firmach zarządzających portalami internetowymi jak również zajmujących się implementacją aplikacji internetowych. Zdobyta wiedza o nowoczesnych narzędziach informatycznych pozwoli na zatrudnienie w instytucjach handlu elektronicznego i e-sług, działach zajmujących się promocją i marketingiem firm w Internecie oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów.

Specjalność – inżynieria oprogramowania (studia stacjonarne)

Absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat projektowania, implementacji i testowania różnorodnych systemów informatycznych w tym internetowych, budowy aplikacji gridowych i równoległych, architektur oprogramowania i współczesnych procesów wytwórczych, projektowania i korzystania z baz i hurtowni danych w zastosowaniach biznesowych, wykorzystania technik eksploracji danych (m. in. danych finansowych i medycznych) oraz inteligencji obliczeniowej (w tym sztucznych sieci neuronowych i algorytmów ewolucyjnych), zaawansowanych aspektów najpopularniejszych systemów operacyjnych; zarządzania projektami informatycznymi.

Absolwent tej specjalności jest cenionym pracownikiem firm tworzących oprogramowanie oraz konsultingowych. Potrafi pracować w zespole, proponować rozwiązania oparte na najnowszych zdobyczach inżynierii oprogramowania.

Specjalność – systemy informatyczne (studia niestacjonarne)

Absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat wdrażania, zarządzania i rozwijania systemów informatycznych, zarówno lokalnych, jak również rozproszonych, w tym sieciowych i internetowych, projektowania i korzystania z baz danych, zarządzania projektami informatycznymi, administrowania systemami operacyjnymi oraz infrastrukturą sieciową, zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami.

Absolwent tej specjalności jest cenionym pracownikiem działów IT firm różnych branż. Potrafi wdrażać, utrzymywać i w razie potrzeby dopasowywać do potrzeb pracodawcy infrastrukturę i systemy informatyczne.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
tematy: informatyka, kierunki studiów w Białymstoku, kierunki studiów Białystok, studia w Białymstoku, studia Białystok,studia techniczne Białystok, studia techniczne, uczelnie w Białymstoku, uczelnie Białystok, PB, Politechnika Białostocka, kierunki studiów Politechnika Białostocka, studia informatyczne Białystok, studia informatyczne
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


pasek_bialy.jpg
Kierunki informatyczne w Białymstoku

INFORMATYKA I EKONOMETRIA | Politechnika Białostocka

 

 INFORMATYKA I EKONOMETRIA Politechnika BiałostockaINFORMATYKA | Politechnika Białostocka

 

 INFORMATYKA Politechnika BiałostockaINFORMATYKA | Uniwersytet w Białymstoku

 

 INFORMATYKA Uniwersytet w BiałymstokuINFORMATYKA I EKONOMETRIA | Uniwersytet w Białymstoku

 

 INFORMATYKA I EKONOMETRIA Uniwersytet w Białymstokupasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem