Studia historyczne Białystok


HISTORIA na Uniwersytecie w Białymstoku

HISTORIA na Uniwersytecie w Białymstoku

HISTORIA na Uniwersytecie w Białymstoku

Studia pierwszego stopnia na kierunku HISTORIA trwają 6 semestrów i obejmują 1875 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 180 punktów ECTS. Adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski, historii powszechnej, historii regionu oraz innych pokrewnych dziedzin. Wyposażają absolwenta także w wiedzę z zakresu nauk społecznych. Dają możliwość rozwijania kompetencji językowych w zakresie języków nowożytnych.

Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty: język łaciński, vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii, historię wczesnego chrześcijaństwa, prehistorię ziem polskich, historię starożytną, historię średniowiecza, historię nowożytną, historię XIX wieku, historię XX wieku.

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony poprzez uczestnictwo studentów od drugiego roku studiów w zajęciach bloków tematycznych w wymiarze po 150 godzin: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, Archiwistyczny

Poza tym student historii od II roku studiów ma możliwość - poprzez realizację zajęć z przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych w Centrum Edukacji Ustawicznej przy UwB oraz dydaktyk szczegółowych na wydziale - uzyskania uprawnień zawodowych do nauczania historii.

Ze szczegółową strukturą programową studiów można zapoznać się pod następującym adresem: http://historia.uwb.edu.pl/index.php/studia/programy-studiow

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci historii potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne, gospodarcze, kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. Rozumieją i umieją analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

Absolwenci, realizując w trakcie studiów blok tematyczny Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, nabędą wiedzę nie tylko z zakresu warsztatu historyka, ale także archeologa, etnografa, konserwatora zabytków, dokumentalisty. Otrzymają przygotowanie do pracy w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, a także w administracji państwowej różnych szczebli – między innymi jako specjaliści od promocji regionu, kontaktów naukowych i współpracy ze służbami konserwatorskimi.

Blok tematyczny Archiwistyczny poszerzy zakres kompetencji realizowanych w na przedmiocie nauki pomocnicze historii. Poprzez uczestnictwo m.in. w takich zajęciach jak archiwoznawstwo, źródłoznawstwo historyczne, formy kancelaryjne, paleografia i neografia, edytorstwo źródeł czy opracowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego uzyskają przygotowanie do pracy w archiwach i wydawnictwach.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku historia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata historii.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. - poziom podstawowy lub rozszerzony.Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

pasek_bialy.jpg

# Zobacz również

Studia Białystok

Uczelnie Białystok

Kierunki studiów Białystok

Rekrutacja na studia Białystok

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Historyczno - Socjologiczny UwB


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem