Uniwersytet Warszawski


Studia w Warszawie / Kierunki studiów w Warszawie / Rekrutacja na studia Warszawa / Uczelnie w Warszawie

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 000
www.uw.edu.pl

O Uczelni

Uniwersytet Warszawski (UW), założony w 1816 r., jest największą i jedną z najlepszych polskich uczelni. Siła Uniwersytetu tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego liczy 65 tys. osób: 50 tys. studentów na kierunkach licencjackich i magisterskich, 3 tys. doktorantów, 5 tys. słuchaczy studiów podyplomowych, 7 tys. pracowników. Wśród nich jest 3 tys. obcokrajowców – studentów, doktorantów, pracowników oraz stypendystów m.in. programów Erasmus i Erasmus Mundus. Pod względem liczby studentów Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce, pod względem liczby pracowników jednym z największych pracodawców na Mazowszu. Uniwersytet Warszawski to przede wszystkim wyjątkowa oferta kształcenia. Kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim to możliwość szerokiej realizacji swoich pasji.


Uniwersytet Warszawski, k
ierunki studiów

Uniwersytet ma dla kandydatów bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne, kierunki prawnicze, kierunki społeczne, kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych, kierunków geograficznych, kierunków chemicznych. Uniwersytet Warszawski gwarantuje również bogatą ofertę kierunków historycznych. Uczelnia posiada także w swojej ofercie kierunki techniczne. Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zaoczne jak i wieczorowe.Uniwersytet Warszawski, studia stacjonarne (dzienne)

Wydział „Artes Liberales” UW

Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa; KLATKA A IV PIĘTRO; Dziekanat Wydziału „AL” : Dobra 72

ARTES LIBERALES
FILOLOGIA NOWOGRECKA
KULTUROZNAWSTWO - CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
ANTROPOZOOLOGIA

Wydział Biologii UW

Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydział Chemii UW

Pasteura 1, 02-093 Warszawa

CHEMIA
ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA
ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

Studia stacjonarne

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSTWO
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ FOTOGRAFIA PRASOWA, REKLAMOWA I WYDAWNICZA
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ PUBLIC RELATIONS I MARKETING MEDIALNY
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA I MARKETING W MEDIACH
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE MEDIÓW

JOURNALISM AND INFORMATION STUDIES (dziennikarstwo i informacja)
Studia w języku angielskim

Wydział Filozofii i Socjologii UW

Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

Studia stacjonarne

FILOZOFIA
FILOZOFIA (PHILOSOPHY)
SPECJALNOŚĆ: WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY

Studia w języku angielskim

KOGNITYWISTYKA
SOCJOLOGIA

Wydział Fizyki UW

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

ASTRONOMIA
EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII
ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, SPECJALNOŚĆ BIOFIZYKA MOLEKULARNA
ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, SPECJALNOŚĆ FIZYKA MEDYCZNA
ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, SPECJALNOŚĆ NEUROINFORMATYKA
ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE
SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA
FIZYKA
FIZYKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA
FIZYKA – STUDIA INDYWIDUALNE
GEOFIZYKA W GEOLOGII

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Studia stacjonarne

GEOGRAFIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wydział Geologii UW

Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
>GEOLOGIA STOSOWANA
(studia inżynierskie)

Wydział Historyczny UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Studia stacjonarne

ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGY (archeologia)
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA
HISTORIA
HISTORIA SZTUKI
HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW

MUZYKOLOGIA

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

Studia stacjonarne

Lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi niemiecki)
Lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi rosyjski)
Lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski)
Lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski od podstaw)
LINGWISTYKA STOSOWANA – ILS, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKO – TŁUMACZENIOWA
LINGWISTYKA STOSOWANA - ILS, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA (SEKCJA Z JĘZYKIEM JAPOŃSKIM JAKO DRUGIM)
LINGWISTYKA STOSOWANA - ILS, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA (SEKCJA Z JĘZYKIEM SZWEDZKIM JAKO DRUGIM)
lingwistyka stosowana Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa
LINGWISTYKA STOSOWANA SPECJALNOŚCI: TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE; KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA; NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH NA WCZESNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH
Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi angielski)
Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi rosyjski)
Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi włoski)
Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi włoski od podstaw)
Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi włoski)
Lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi angielski)
Lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi niemiecki)
Lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi włoski)
Lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi włoski od podstaw)
Lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi angielski)
Lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi niemiecki)
Lingwistyka stosowana< (język wiodący włoski, drugi rosyjski)

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ,
SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA (BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO)

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, SPECJALNOŚĆ UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Banacha 2, 02-097 Warszawa

BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
INFORMATYKA
MATEMATYKA

MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Studia stacjonarne

EKONOMIA
FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ (FINANCE, INVESTMENTS AND ACCOUNTING), SPECJALNOŚĆ: FINANCE AND INTERNATIONAL INVESTMENT
EKONOMIA, SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE
EKONOMIA, SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa

Studia stacjonarne

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNAL SECURITY (BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE)
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA
ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY
POLITOLOGIA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS (STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - PERSPEKTYWA EUROPEJSKA)
POLITYKA SPOŁECZNA
POLITOLOGIA (POLITICAL SCIENCE), SPECJALNOŚĆ: UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE

Wydział Neofilologii UW

Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

Studia stacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA WŁOSKA
STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE
FILOLOGIA ROMAŃSKA
FILOLOGIA ROMAŃSKA (BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO)
FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK FIŃSKI)
FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK WĘGIERSKI)
GERMANISTYKA
IBERYSTYKA (JĘZYK HISZPAŃSKI)
IBERYSTYKA (JĘZYK PORTUGALSKI)

Wydział Orientalistyczny UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

ORIENTALISTYKA, KOREANISTYKA
ORIENTALISTYKA, AFRYKANISTYKA
ORIENTALISTYKA, ARABISTYKA
ORIENTALISTYKA, INDOLOGIA
ORIENTALISTYKA, IRANISTYKA
ORIENTALISTYKA, JAPONISTYKA
ORIENTALISTYKA, MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA
ORIENTALISTYKA, SINOLOGIA
ORIENTALISTYKA, TURKOLOGIA
STUDIA WSCHODNIE
ORIENTALISTYKA, KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – ASYRIOLOGIA; KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – HETYTOLOGIA
ORIENTALISTYKA, EGIPTOLOGIA

Wydział Pedagogiczny UW

Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Studia stacjonarne

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA, SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wydział Polonistyki UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA
FILOLOGIA BAŁTYCKA, SPECJALNOŚĆ LITUANISTYKA I LETTONISTYKA
FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA KLASYCZNA
FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ LITERATUROZNAWCZO-JĘZYKOZNAWCZA
FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ LITERATURA I KULTURA POLSKA W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ I ŚWIATOWEJ
KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA OGÓLNA
SLAWISTYKA, SPECJALNOŚCI: BOHEMISTYKA, KROATYSTYKA, SŁOWENISTYKA

Wydział Prawa i Administracji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Studia stacjonarne

PRAWO

Wydział Psychologii UW

Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Studia stacjonarne

PSYCHOLOGIA (PSYCHOLOGY)

studia w języku angielskim

PSYCHOLOGIA

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Studia stacjonarne

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

PRACA SOCJALNA

SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

Wydział Zarządzania UW

Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Studia stacjonarne

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE, SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE

Instytut Ameryk i Europy UW

Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa

Studia stacjonarne

STUDIA AMERYKANISTYCZNE

Centrum Europejskie UW

Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

Studia stacjonarne

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE PRZEDMIOTU „HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO”
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE PRZEDMIOTU „HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO”
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE PRZEDMIOTU „HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO”

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW

Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

Studia stacjonarne

SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) UW

Dobra 72, 00-312 Warszawa

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW

S. Banacha 2C, 02-097 Warszawa

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK ŚCISŁYCH, NAUK PRZYRODNICZYCH I NAUK SPOŁECZNYCH

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska UW

Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Uniwersytet Warszawski, studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)

Wydział Biologii UW

Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

BIOTECHNOLOGIA

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

Studia niestacjonarne

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSTWO
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA I MARKETING W MEDIACH
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE MEDIÓW

Wydział Filozofii i Socjologii UW

Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

Studia niestacjonarne

FILOZOFIA

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Studia niestacjonarne

GEOGRAFIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wydział Historyczny UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Studia niestacjonarne

HISTORIA (NW/NZ)
HISTORIA SZTUKI

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

Studia niestacjonarne

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Studia niestacjonarne

EKONOMIA; FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ; INFORMATYKA I EKONOMETRIA (NW)

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa

Studia niestacjonarne

EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (NW/NZ)
POLITOLOGIA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wydział Neofilologii UW

Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

Studia niestacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA (NW)
IBERYSTYKA (JĘZYK HISZPAŃSKI)(NW)
FILOLOGIA WŁOSKA (NW)
FILOLOGIA ROMAŃSKA (BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO)(NW)

Wydział Orientalistyczny UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Studia niestacjonarne (NW)

ORIENTALISTYKA, ARABISTYKA
ORIENTALISTYKA, JAPONISTYKA
ORIENTALISTYKA, KOREANISTYKA
ORIENTALISTYKA, SINOLOGIA

Wydział Pedagogiczny UW

Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Studia niestacjonarne

PEDAGOGIKA

Wydział Prawa i Administracji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Studia niestacjonarne

PRAWO NW
ADMINISTRACJA NZ

Wydział Psychologii UW

Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Studia niestacjonarne

PSYCHOLOGIA NW

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Studia niestacjonarne

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA NW/Z
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

Wydział Zarządzania UW

Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Studia niestacjonarne NW/NZ

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA
ZARZĄDZANIE

Instytut Ameryk i Europy UW

Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa

Studia niestacjonarne NW

STUDIA AMERYKANISTYCZNE

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

Studia niestacjonarne

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE PRZEDMIOTU „HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO”
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW

Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

Studia niestacjonarne NW

SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA

Uniwersytet Warszawski, zasady rekrutacji na rok 2018/2019

Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu UW. Ten obszerny teks poddany został naszemu opracowaniu, w który skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatom


Uniwersytet Warszawski, rodzaje i kierunki studiów

Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie

Uniwersytet Warszawski, najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów TOP kierunki studiów Warszawa


Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz


Uniwersytet Warszawski, rekrutacja na kierunki studiów

Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Uniwersytet przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty


Uniwersytet Warszawski, opinie o Uczelni

Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim, zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały Uniwersytetu Uniwersytetu Warszawskiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały [nazwa]

Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa; KLATKA A IV PIĘTRO; Dziekanat Wydziału „AL” : Dobra 72

Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Pasteura 1, 02-093 Warszawa

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

Banacha 2, 02-097 Warszawa

Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Instytut Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego
Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa

Centrum Europejskie UW
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) UW
Dobra 72, 00-312 Warszawa

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW
S. Banacha 2C, 02-097 Warszawa

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska UW
Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Uniwersytet Warszawski - kierunki studiów, rekrutacja 2018/2019, z życia uczelni

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem