Studia przyrodnicze Olsztyn


OGRODNICTWO na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie

OGRODNICTWO na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie

OGRODNICTWO na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie

Forma kształcenia: pierwszego stopnia - inżynierskie
Forma studiów: stacjonarne
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 7 semestrów

Jednostka prowadząca
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Ogrodnictwo

Studia na kierunku ogrodnictwo realizowane są w postaci dwustopniowej, wyłącznie w formie stacjonarnej. Stopień pierwszy, inżynierski, obejmuje 7 semestrów nauki w wymiarze 2863 godzin. W strukturze treści studiów występują przedmioty podstawowe i kierunkowe, uzupełnione o przedmioty humanistyczne, języki obce i podstawy technologii informacyjnej. Grupa przedmiotów kierunkowych uwzględnia zagadnienia charakterystyki sfer środowiska, szkółkarstwa, sadownictwa, warzywnictwa, przechowalnictwa, biotechnologii, ochrony roślin. Trzecią część całkowitej liczby godzin wypełniają przedmioty wybierane przez studentów z obszernej puli zagadnień specjalistycznych. Udział ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych oraz terenowych wynosi około 60% godzin programu studiów. W programie przewidziano również ośmiotygodniową praktykę produkcyjną zawodową.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni oraz kompetencje w sprawach organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo- warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:tematy: ogrodnictwo, kierunki studiów w Olsztynie, kierunki studiów Olsztyn, studia w Olsztynie, studia Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kierunki studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAutor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


Olsztyn_panorama01.jpg

Kierunki studiów przyrodniczych w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Studia przyrodnicze


Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
zaprasza kandydatów na kierunki:

zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
zaprasza kandydatów na kierunki:

architektura krajobrazu
leśnictwo
ochrona środowiska
ogrodnictwo

Wydział Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
zaprasza kandydatów na kierunki:

inżynieria środowiska
ochrona środowiska
pasek_bialy.jpg

Zobacz również:


pasek_bialy.jpg

Studia przyrodnicze w innych miastach w Polsce


Studia przyrodnicze Białystok

 STUDIA PRZYRODNICZE BIAŁYSTOK

Studia przyrodnicze Bydgoszcz

 STUDIA PRZYRODNICZE BYDGOSZCZ

Studia przyrodnicze Gdańsk

 STUDIA PRZYRODNICZE GDAŃSK

Studia przyrodnicze Częstochowa

 STUDIA PRZYRODNICZE CZĘSTOCHOWA

Studia przyrodnicze Kraków

 STUDIA PRZYRODNICZE KRAKÓW

Studia przyrodnicze Kielce

 STUDIA PRZYRODNICZE KIELCE

Studia przyrodnicze Łódź

 STUDIA PRZYRODNICZE ŁÓDŹ

Studia przyrodnicze Katowice

 STUDIA PRZYRODNICZE KATOWICE

Studia przyrodnicze Opole

 STUDIA PRZYRODNICZE OPOLE

Studia przyrodnicze Radom

 STUDIA PRZYRODNICZE RADOM

Studia przyrodnicze Poznań

 STUDIA PRZYRODNICZE POZNAŃ

Studia przyrodnicze Koszalin

 STUDIA PRZYRODNICZE KOSZALIN

Studia przyrodnicze Toruń

 STUDIA PRZYRODNICZE TORUŃ

Studia przyrodnicze Lublin

 STUDIA PRZYRODNICZE LUBLIN

Studia przyrodnicze Rzeszów

 STUDIA PRZYRODNICZE RZESZÓW

Studia przyrodnicze Szczecin

 STUDIA PRZYRODNICZE SZCZECIN

Studia przyrodnicze Warszawa

 STUDIA PRZYRODNICZE WARSZAWA

Studia przyrodnicze Wrocław

 STUDIA PRZYRODNICZE WROCŁAW

Studia przyrodnicze Zielona Góra

 STUDIA PRZYRODNICZE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem