Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie. Dziś Uniwersytet Wrocławski to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 30 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jego dyplomami może się pochwalić ponad 100 tys. powojennych absolwentów. Wśród około 1900 nauczycieli akademickich są uczeni najwyższej klasy: laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zwanej Polskim Noblem i nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Uniwersytet Wrocławski prowadzi studia na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W ofercie są także studia doktoranckie i podyplomowe.Na kolejny rok akademicki nabór będzie powadzony na blisko 80 kierunków studiów I stopnia (licencjackich), 4 kierunki studiów inżynierskich, 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich, blisko 60 kierunków studiów II stopnia (magisterskich). W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Uniwersytet Wrocławski kształci w pięciu obszarach: przyrodniczym, ścisłym i technicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym, filologicznym


Uniwersytet Wrocławski, kierunki studiów

Uniwersytet Wrocławski prowadzi studia na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W ofercie są także studia doktoranckie i podyplomowe.Na kolejny rok akademicki nabór będzie powadzony na blisko 80 kierunków studiów I stopnia (licencjackich), 4 kierunki studiów inżynierskich, 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich, blisko 60 kierunków studiów II stopnia (magisterskich). W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Uniwersytet Wrocławski kształci w pięciu obszarach: przyrodniczym, ścisłym i technicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym, filologicznymUniwersytet Wrocławski, studia stacjonarne (dzienne)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim

 

ADMINISTRACJA

ARCHEOLOGIA

ASTRONOMIA

BACHELOR OF BUSINNES AND ADMINISTRATION

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BIOLOGIA

BIOLOGIA CZŁOWIEKA

BIOTECHNOLOGIA

BIOTECHNOLOGY

CHEMIA

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

CHEMIA MEDYCZNA

CHEMISTRY

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

EKONOMIA

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

EUROPEAN CULTURES

EUROPEISTYKA

CLASSICS AND EUROPEAN IDENTITY

FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ: DALEKOWSCHODNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA FRANCUSKA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII

FILOLOGIA KLASYCZNA

FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

ITALIANISTYKA

JUDAISTYKA

NIDERLANDYSTYKA

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ

FILOLOGIA POLSKA

FILOZOFIA

FIZYKA

FIZYKA TECHNICZNA

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

GEOGRAFIA

GEOLOGIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

HISTORIA

HISTORIA SZTUKI

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMATYKA

INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

KULTUROZNAWSTWO

MATEMATYKA

MIKROBIOLOGIA

MILITARIOZNAWSTWO

MUZYKOLOGIA

OCHRONA ŚRODOWISKA

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

POLITOLOGIA

PRACA SOCJALNA

PRAWO

PSYCHOLOGIA

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

GLOBAL STUDIES

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE

TURYSTYKA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

INDYWIDUALNE STUDIA MIEDZYOBSZAROWE

Uniwersytet Wrocławski, studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim

ADMINISTRACJA
I stopnia zaoczne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I stopnia zaoczne

DYPLOMACJA EUROPEJSKA
I stopnia zaoczne

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA GOSPODAROWANIE
I stopnia zaoczne

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
I stopnia zaoczne

EKONOMIA
I stopnia zaoczne

EUROPEISTYKA
I stopnia zaoczne »

FILOLOGIA POLSKA
I stopnia zaoczne

FILOLOGIA ANGIELSKA
I stopnia zaoczne

FILOLOGIA GERMAŃSKA
I stopnia zaoczne

FILOLOGIA ROSYJSKA
I stopnia zaoczne

FILOZOFIA
I stopnia zaoczne

HISTORIA
I stopnia zaoczne

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
I stopnia zaoczne

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
I stopnia zaoczne

KRYMINOLOGIA
I stopnia zaoczne

KULTUROZNAWSTWO
I stopnia zaoczne

PEDAGOGIKA SPECJALNA
I stopnia zaoczne

PEDAGOGIKA
I stopnia zaoczne

POLITOLOGIA
I stopnia zaoczne

PRACA SOCJALNA
I stopnia zaoczne

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE
I stopnia zaoczne

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA
I stopnia zaoczne

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH
I stopnia zaoczne

SOCJOLOGIA
I stopnia zaoczne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
I stopnia zaoczne

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI
I stopnia zaoczne

HISTORIA SZTUKI
I stopnia wieczorowe

PRAWO
jednolite magisterskie wieczorowe

PSYCHOLOGIA
jednolite magisterskie wieczorowe

PRAWO
jednolite magisterskie zaoczne

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA
I stopnia zaoczne (inżynierskie)

Uniwersytet Wrocławski, zasady rekrutacji na 2018/2019

Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu UWr. Ten obszerny teks poddany został naszemu opracowaniu, w który skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatom

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim

 

ADMINISTRACJA

przedmiot (jeden do wyboru) historia, matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, język polski (pisemny), geografia - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

ARCHEOLOGIA

Historia, geografia, Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

ASTRONOMIA

fizyka lub fizyka i astronomia matematyka, Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, chemia, geografia, informatyka, Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

BACHELOR OF BUSINNES AND ADMINISTRATION

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

historia, wiedza o społeczeństwie, Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), geografia, matematyka, Język obcy nowożytny (pisemny) język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski

 

BIOLOGIA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

BIOLOGIA CZŁOWIEKA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

BIOTECHNOLOGIA

chemia Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) angielski

 

BIOTECHNOLOGY

 

CHEMIA

przedmiot (dwa do wyboru) biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

przedmiot (dwa do wyboru) biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

CHEMIA MEDYCZNA

przedmiot (dwa do wyboru) biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

CHEMISTRY

 

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

historia, wiedza o społeczeństwie, Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

język polski (pisemny) dowolny przedmiot pisemny (inny niż wybrane wcześniej) język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

język polski (pisemny), Przedmiot (jeden do wyboru) historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka, lub fizyka i astronomia, filozofia - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

EKONOMIA

przedmiot (jeden do wyboru) matematyka, historia Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), geografia, wiedza o społeczeństwie - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, filozofia - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

EUROPEAN CULTURES

 

EUROPEISTYKA

historia, wiedza o społeczeństwie, Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), matematyka - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

CLASSICS AND EUROPEAN IDENTITY

 

FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ: DALEKOWSCHODNIA

język polski (pisemny) język angielski (pisemny) język łaciński i kultura antyczna język obcy nowożytny inny niż język angielski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

język angielski (pisemny)* język polski (pisemny)* na poziomie rozszerzonym jest obligatoryjny Przedmiot (jeden do wyboru) historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy inny niż język angielski (pisemny)

 

FILOLOGIA CZESKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny)

 

FILOLOGIA FRANCUSKA

język francuski (pisemny) lub język obcy inny niż język francuski (pisemny) język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

język niemiecki (pisemny) lub język obcy inny niż język niemiecki (pisemny) język polski (pisemny)

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

język hiszpański (pisemny) lub język obcy inny niż język hiszpański (pisemny) język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej

 

FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII

język polski (pisemny) język angielski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli - język obcy nowożytny (pisemny) inny niż język angielski (pisemny) język łaciński i kultura antyczna

 

FILOLOGIA KLASYCZNA

język polski (pisemny) język obcy romański (pisemny) język łaciński i kultura antyczna dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli język nowożytny(pisemny) inny niż język romański (pisemny)

 

FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

język polski pisemny (pisemny) język obcy romański (pisemny) język łaciński i kultura antyczna dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli język obcy nowożytny (pisemny) inny niż język romański (pisemny)

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny)

 

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny)

 

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny)

 

ITALIANISTYKA

język włoski (pisemny) lub język obcy inny niż język włoski (pisemny) język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej

 

JUDAISTYKA

język polski (pisemny) język angielski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) do wyboru

 

NIDERLANDYSTYKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny) dowolny inny przedmiot (pisemny) w tym inny język obcy nowożytny

 

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ

język angielski (pisemny) język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny)

 

FILOLOGIA POLSKA

język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

 

FILOZOFIA

język polski (pisemny) filozofia Przedmiot (jeden do wyboru) inny niż wymienione w tabeli dowolny (pisemny) Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

FIZYKA

fizyka lub fizyka i astronomia matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) chemia, geografia, informatyka, biologia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

FIZYKA TECHNICZNA

fizyka lub fizyka i astronomia matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) chemia, geografia, informatyka, biologia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

GEOGRAFIA

geografia, Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

GEOLOGIA

geografia, Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

przedmiot (dwa do wyboru) geografia, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

HISTORIA

historia, dowolny pisemny (inny niż wybrane wcześniej) - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

HISTORIA SZTUKI

język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

 

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

informatyka matematyka przedmiot (jeden do wyboru): fizyka, informatyka, matematyka język obcy nowożytny (pisemny): dowolny

 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

język polski ( pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) dowolny inny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

 

INFORMATYKA

informatyka, matematyka* Przedmiot (jeden do wyboru) fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, informatyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

fizyka lub fizyka i astronomia matematyka informatyka przedmiot (jeden do wyboru): chemia, biologia, geografia - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

przedmiot (jeden do wyboru) matematyka lub fizyka lub fizyka i astronomia Przedmiot (jeden do wyboru) chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka (o ile nie wybrano wcześniej) Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, filozofia

 

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

język polski język nowożytny (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

 

KULTUROZNAWSTWO

język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) przedmiot (jeden do wyboru): historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia

 

MATEMATYKA

informatyka matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, informatyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

MIKROBIOLOGIA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

MILITARIOZNAWSTWO

historia Przedmiot (pisemny) dowolny (inny, niż wcześniej wybrany) Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

MUZYKOLOGIA

rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych Dotyczyć ona będzie umiejętności muzycznych (w zakresie podstawowym, w tym umiejętności gry na instrumencie)

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

PEDAGOGIKA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) historia, biologia, wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) historia, biologia, wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

POLITOLOGIA

historia wiedza o społeczeństwie Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), matematyka, geografia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

PRACA SOCJALNA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

PRAWO

przedmiot (jeden do wyboru) historia, matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, język polski (pisemny), geografia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

PSYCHOLOGIA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, geografia, historia matematyka wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

język polski, matematyka, historia sztuki, informatyka (jeden do wyboru) język obcy nowożytny (pisemny)) dowolny inny przedmiot (pisemny) w tym inny język obcy nowożytny

 

SOCJOLOGIA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

historia wiedza o społeczeństwie Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), matematyka, geografia Język obcy nowożytny (pisemny) język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski

 

GLOBAL STUDIES

 

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE

język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny) przedmiot (jeden do wyboru) historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

TURYSTYKA

przedmiot (dwa do wyboru) geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

przedmiot (jeden do wyboru): historia, wiedza o społeczeństwie, geografia przedmiot (jeden do wyboru): język polski (pisemny), matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

 

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE

drogą zakwalifikowania do uczestnictwa w indywidualnych studiach międzyobszarowych jest konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych.

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden, dwa lub trzy do wyboru)* biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna* Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

*Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden spośród wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna. Niewybranie żadnego z nich na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.


Rodzaje studiów na Uniwersytecie Wrocławskim

Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie
Uniwersytet Wrocławski, najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów na Uniwersytecie

TUTAJ - materiał w opracowaniu

Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, studia podyplomowe
ANALITYKA I DIAGNOSTYKA CHEMICZNA, studia podyplomowe
ANGIELSKI JĘZYK SPECJALISTYCZNY, studia podyplomowe
ARCHEOLOGIA SĄDOWA, międzywydziałowe studia podyplomowe
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, studia podyplomowe
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – SYTUACJE KRYZYSOWE I STANY NADZWYCZAJNE, studia podyplomowe
BIBLIOTERAPIA, studia podyplomowe
DIAGNOZA, PORADNICTWO ORAZ SYSTEMOWA PRACA Z RODZINĄ, studia podyplomowe
DZIENNIKARSTWO I PUBLIC RELATIONS, studia podyplomowe
DŹWIĘK I AUDIOSFERA - studia podyplomowe
EDUKACJA KULTURALNA DLA NAUCZYCIELI – WIEDZA O KULTURZE, kwalifikacyjne studia podyplomowe
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA, kwalifikacyjne studia podyplomowe
EGZEKUCJA ADMINISTARCYJNA, studia podyplomowe
EKSPERTYZA DOKUMENTÓW, studia podyplomowe
FILOZOFICZNO-ETYCZNE, kwalifikacyjne studia podyplomowe
GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI, studia podyplomowe
GIS I MODELOWANIE PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH, studia podyplomowe
INFORMACJA NAUKOWA I BILIOTEKOZNAWSTWO - I/PO DLA BIBLIOTEKARZY, kwalifikacyjne studia podyplomowe
INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA – II/PN DLA NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY, kwalifikacyjne studia podyplomowe
KOMUNIKOWANIE I KREOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO, studia podyplomowe
KRYMINALISTYKA, studia podyplomowe
KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW TRZECICH, kwalifikacyjne studia podyplomowe
KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO, studia podyplomowe
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – TERAPIA PEDAGOGICZNA, kwalifikacyjne studia podyplomowe
LEGISLACJA, studia podyplomowe
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, kwalifikacyjne studia podyplomowe logopedyczne
MENADŻER KULTURY WE WSPÓŁPRACY REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ. PODYPLOMOWE STUDIA PROMOCJI KULTURY, studia podyplomowe
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO, kwalifikacyjne studia podyplomowe
NAUCZANIE MATEMATYKI, kwalifikacyjne studia podyplomowe
NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA, kwalifikacyjne studia podyplomowe
NAUCZYCIEL PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ, kwalifikacyjne studia podyplomowe
NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA, kwalifikacyjne studia podyplomowe logopedyczne
OCENA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH, studia podyplomowe
OCHRONA ATMOSFERY I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POWIETRZA, studia podyplomowe
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, studia podyplomowe
ORGANIZACJA UZDROWISK I LECZNICTWO UZDROWISKOWE, studia podyplomowe
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, studia podyplomowe
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, studia podyplomowe
PODATKI, studia podyplomowe
PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE, studia podyplomowe
PRAWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, studia podyplomowe
PRAWO INWESTYCYJNE, studia podyplomowe
PRAWO KARNE GOSPODARCZE, studia podyplomowe
PRAWO KARNE SKARBOWE, studia podyplomowe
PRAWO KARNE WYKONAWCZE, studia podyplomowe
PRAWO KONKURENCJI I OCHRONY KONSUMENTÓW, studia podyplomowe
PRAWO MEDYCZNE I BIOETYKI, studia podyplomowe
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, studia podyplomowe
PRAWO PRACY I PRAWO SOCJALNE, studia podyplomowe
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, studia podyplomowe
PRZEKŁAD (filologia angielska), studia podyplomowe
PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA, kwalifikacyjne studia podyplomowe
PSYCHOGERONTOLOGIA: ASYSTENT SENIORA, studia podyplomowe
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA, studia podyplomowe
SUROWCE ENERGETYCZNE I ŹRÓDŁA ODNAWIALNE ENERGII, studia podyplomowe
SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY, kwalifikacyjne studia podyplomowe
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE, studia podyplomowe
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, kwalifikacyjne studia podyplomowe
WIEDZA O SZTUCE I KULTURZE, studia podyplomowe
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, studia podyplomowe
WYDAWCA PRODUKTÓW CYFROWYCH, studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W BIZNESIE, studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA, studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE FINANSAMI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA, studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH, studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM I SPOŁECZNYM, studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ, studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT), studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE REWITALIZACJĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, studia podyplomowe
ZAWÓD MEDIATORA, studia podyplomowe


Uniwersytet Wrocławski, rekrutacja na kierunki studiów

Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Politechnikę przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty


Opinie o Uniwersytecie Wrocławskim

Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na [Uniwersytecie nazwa], zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały Uniwersytetu

ul. Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław

Studia na Wydziale Biotechnologii odbywają się w systemie trójstopniowym: licencjackim (3 lata), magisterskim (2 lata) i doktoranckim (4 lata). Prowadzimy także studia anglojęzyczne na poziomie licencjackim i doktoranckim. Obecnie na wydziale studiuje ok. 500 studentów
Według portalu biotechnologia.pl Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu polskich uczelni, na których można studiować biotechnologię.


ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 72 57

Na Wydziale Chemii prowadzone są badania naukowe oraz nauczanie chemii dla studentów Uniwersytetu. Badania naukowe obejmują: chemię strukturalną, chemię i reaktywność związków koordynacyjnych, chemię i fizykę związków lantanowców, chemię i stereochemię związków organicznych, oddziaływania międzycząsteczkowe, katalizę molekularną i mechanizmy reakcji, chemię biologiczną i biofizykę molekularną, elektrochemię, chemię i fizykę nowych materiałów.pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
tel. +48 71 343 30 29

Wydział jest jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzieli się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
tel. +48 71 375 93 57, +48 71 375 94 04

Oprócz kierunków ogólnych fizyki i astronomii, jako jeden z nielicznych uniwersytetów w naszym kraju Wydział prowadzi także studia inżynierskie: fizyki technicznej oraz informatyki stosowanej i systemów pomiarowychul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 78 90, +48 71 375 78 92ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 29 79, +48 71 375 28 95

Wydziału oferuje bogaty wachlarz kierunków studiów. Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych pracowniach, laboratoriach oraz salach wykładowych zlokalizowanych w atrakcyjnych miejscach Wrocławia.ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
tel. +48 71 375 22 23, +48 71 375 22 74


ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel. +48 71 375 51 92, +48 71 326 10 11

Wydział należy do największych i najbardziej popularnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Studenci WNS stanowią liczną grupę wśród studentów uczelni, którzy za swoje osiągnięcia w nauce otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 27 89


ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

WPAE należy do największych w Polsce. Posiada liczne i nowoczesne obiekty dydaktyczne. Studenci wszystkich trzech kierunków studiów mogą studiować w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia prawnicze i administracyjne kończą się magisterium. Studia ekonomiczne zostały przewidziane jako dwustopniowe: trzyletnie licencjackie, po których można studiować na dwuletnich studiach magisterskich.KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH STUDIÓW INDYWIDUALNYCH UWR
ul. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 20 63

ul. S. Przybyszewskiego 63/77
51-148 Wrocław
tel. +48 71 375 62 19