Uniwersytet WrocławskiStudia we Wrocławiu
/ Kierunki studiów we Wrocławiu /
Rekrutacja na studia Wrocław / Uczelnie we Wrocławiu

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, tel. 71 375 22 15, 71 375 20 11

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie. Dziś Uniwersytet Wrocławski to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 30 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jego dyplomami może się pochwalić ponad 100 tys. powojennych absolwentów. Wśród około 1900 nauczycieli akademickich są uczeni najwyższej klasy: laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zwanej Polskim Noblem i nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Uniwersytet Wrocławski prowadzi studia na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W ofercie są także studia doktoranckie i podyplomowe.Na kolejny rok akademicki nabór będzie powadzony na blisko 80 kierunków studiów I stopnia (licencjackich), 4 kierunki studiów inżynierskich, 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich, blisko 60 kierunków studiów II stopnia (magisterskich). W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Uniwersytet Wrocławski kształci w pięciu obszarach: przyrodniczym, ścisłym i technicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym, filologicznym


Uniwersytet Wrocławski, kierunki studiów

Uniwersytet Wrocławski prowadzi studia na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W ofercie są także studia doktoranckie i podyplomowe.Na kolejny rok akademicki nabór będzie powadzony na blisko 80 kierunków studiów I stopnia (licencjackich), 4 kierunki studiów inżynierskich, 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich, blisko 60 kierunków studiów II stopnia (magisterskich). W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Uniwersytet Wrocławski kształci w pięciu obszarach: przyrodniczym, ścisłym i technicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym, filologicznymUniwersytet Wrocławski, studia stacjonarne (dzienne)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim

 

ADMINISTRACJA

ARCHEOLOGIA

ASTRONOMIA

BACHELOR OF BUSINNES AND ADMINISTRATION

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BIOLOGIA

BIOLOGIA CZŁOWIEKA

BIOTECHNOLOGIA

BIOTECHNOLOGY

CHEMIA

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

CHEMIA MEDYCZNA

CHEMISTRY

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

EKONOMIA

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

EUROPEAN CULTURES

EUROPEISTYKA

CLASSICS AND EUROPEAN IDENTITY

FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ: DALEKOWSCHODNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA FRANCUSKA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII

FILOLOGIA KLASYCZNA

FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

ITALIANISTYKA

JUDAISTYKA

NIDERLANDYSTYKA

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ

FILOLOGIA POLSKA

FILOZOFIA

FIZYKA

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

GEOGRAFIA

GEOLOGIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

HISTORIA

HISTORIA SZTUKI

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMATYKA

INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

KULTUROZNAWSTWO

MATEMATYKA

MIKROBIOLOGIA

MILITARIOZNAWSTWO

MUZYKOLOGIA

OCHRONA ŚRODOWISKA

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

POLITOLOGIA

PRACA SOCJALNA

PRAWO

PSYCHOLOGIA

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

GLOBAL STUDIES

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE

TURYSTYKA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

INDYWIDUALNE STUDIA MIEDZYOBSZAROWE

Uniwersytet Wrocławski, studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim

ADMINISTRACJA
I stopnia zaoczne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I stopnia zaoczne

DYPLOMACJA EUROPEJSKA
I stopnia zaoczne

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA GOSPODAROWANIE
I stopnia zaoczne

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
I stopnia zaoczne

EKONOMIA
I stopnia zaoczne

EUROPEISTYKA
I stopnia zaoczne »

FILOLOGIA POLSKA
I stopnia zaoczne

FILOLOGIA ANGIELSKA
I stopnia zaoczne

FILOLOGIA GERMAŃSKA
I stopnia zaoczne

FILOLOGIA ROSYJSKA
I stopnia zaoczne

FILOZOFIA
I stopnia zaoczne

HISTORIA
I stopnia zaoczne

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
I stopnia zaoczne

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
I stopnia zaoczne

KRYMINOLOGIA
I stopnia zaoczne

KULTUROZNAWSTWO
I stopnia zaoczne

PEDAGOGIKA SPECJALNA
I stopnia zaoczne

PEDAGOGIKA
I stopnia zaoczne

POLITOLOGIA
I stopnia zaoczne

PRACA SOCJALNA
I stopnia zaoczne

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE
I stopnia zaoczne

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA
I stopnia zaoczne

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH
I stopnia zaoczne

SOCJOLOGIA
I stopnia zaoczne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
I stopnia zaoczne

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI
I stopnia zaoczne

HISTORIA SZTUKI
I stopnia wieczorowe

PRAWO
jednolite magisterskie wieczorowe

PSYCHOLOGIA
jednolite magisterskie wieczorowe

PRAWO
jednolite magisterskie zaoczne

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA
I stopnia zaoczne (inżynierskie)

Uniwersytet Wrocławski, zasady rekrutacji na 2018/2019

Zasady rekrutacji zostały przedstawione w uchwale Senatu UWr. Ten obszerny tekst poddany został naszemu opracowaniu, w którym skupiliśmy się na najważniejszych informacjach dla maturzystów. Dowiedz się, jakie przedmioty maturalne, jakie wymagania stawia Uniwersytet kandydatom


Rodzaje studiów na Uniwersytecie Wrocławskim

Lista oferowanych kierunków studiów na uczelni jest bogata. Jeśli interesuje cię jakaś konkretna grupa skorzystaj z wyboru określonego typu kierunków studiów. Poznaj szeroką ofertę studiów na Uniwersytecie
Uniwersytet Wrocławski, najpopularniejsze kierunki studiów
W swoim wyborze kierunku studiów z pewnością kierujesz się własnymi preferencjami. Masz indywidualne podejście do swojego życia i swojej przyszłości. Warto sprawdzić, czy podobnie jak ty myśli wielu kandydatów i chcą wybrać te same studia. Zobacz listę najbardziej popularnych kierunków studiów na Uniwersytecie


Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe
Uczelnia w ramach swojej oferty edukacyjnej posiada również wiele propozycji studiów podyplomowych. Szczegóły związane z rekrutacją, programami studiów, opłatami oraz aktualnie prowadzonymi rejestracjami znajdziesz na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski, rekrutacja na kierunki studiów

Całą procedurę rekrutacji na studia oferowane przez Politechnikę przeprowadzisz w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów. Dowiesz się również, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty


Opinie o Uniwersytecie Wrocławskim

Interesują cię opinie innych ludzi o uczelni, chcesz zadać pytanie dotyczące kierunków studiów na [Uniwersytecie nazwa], zapytać, czy studia należą do trudnych, czy są dobre perspektywy zatrudnienia, czy jest dobra atmosfera a nauczyciele akademiccy życzliwi dla studentów. Jeśli jesteś lub byłeś studentem uczelni podziel się swoją opinią. Sprawdź lub dodaj swoje komentarze.


Wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach skorzystaj z informacji udostępnionych przez Wydziały Uniwersytetu

ul. Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław

Studia na Wydziale Biotechnologii odbywają się w systemie trójstopniowym: licencjackim (3 lata), magisterskim (2 lata) i doktoranckim (4 lata). Prowadzimy także studia anglojęzyczne na poziomie licencjackim i doktoranckim. Obecnie na wydziale studiuje ok. 500 studentów
Według portalu biotechnologia.pl Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu polskich uczelni, na których można studiować biotechnologię.


ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 72 57

Na Wydziale Chemii prowadzone są badania naukowe oraz nauczanie chemii dla studentów Uniwersytetu. Badania naukowe obejmują: chemię strukturalną, chemię i reaktywność związków koordynacyjnych, chemię i fizykę związków lantanowców, chemię i stereochemię związków organicznych, oddziaływania międzycząsteczkowe, katalizę molekularną i mechanizmy reakcji, chemię biologiczną i biofizykę molekularną, elektrochemię, chemię i fizykę nowych materiałów.pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
tel. +48 71 343 30 29

Wydział jest jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzieli się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
tel. +48 71 375 93 57, +48 71 375 94 04

Oprócz kierunków ogólnych fizyki i astronomii, jako jeden z nielicznych uniwersytetów w naszym kraju Wydział prowadzi także studia inżynierskie: fizyki technicznej oraz informatyki stosowanej i systemów pomiarowychul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 78 90, +48 71 375 78 92ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 29 79, +48 71 375 28 95

Wydziału oferuje bogaty wachlarz kierunków studiów. Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych pracowniach, laboratoriach oraz salach wykładowych zlokalizowanych w atrakcyjnych miejscach Wrocławia.ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
tel. +48 71 375 22 23, +48 71 375 22 74


ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel. +48 71 375 51 92, +48 71 326 10 11

Wydział należy do największych i najbardziej popularnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Studenci WNS stanowią liczną grupę wśród studentów uczelni, którzy za swoje osiągnięcia w nauce otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 27 89


ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

WPAE należy do największych w Polsce. Posiada liczne i nowoczesne obiekty dydaktyczne. Studenci wszystkich trzech kierunków studiów mogą studiować w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia prawnicze i administracyjne kończą się magisterium. Studia ekonomiczne zostały przewidziane jako dwustopniowe: trzyletnie licencjackie, po których można studiować na dwuletnich studiach magisterskich.KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH STUDIÓW INDYWIDUALNYCH UWR
ul. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 20 63

ul. S. Przybyszewskiego 63/77
51-148 Wrocław
tel. +48 71 375 62 19


Uniwersytet Wrocławski
- kierunki studiów, rekrutacja na studia, z życia Uczelni:


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem