Studia techniczne Częstochowa


ELEKTROTECHNIKA na Politechnice Częstochowskiej

ELEKTROTECHNIKA na Politechnice Częstochowskiej

ELEKTROTECHNIKA na Politechnice Częstochowskiej

kierunki studiów w Częstochowie, studia Częstochowa, studia techniczne, studia techniczne Częstochowa

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki, obejmujące wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń, systemów i procesów.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach odpowiednio: po I stopniu - drugiego i po II stopniu - trzeciego stopnia (doktoranckich). Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I, II i III stopnia) i niestacjonarne (I i II stopnia).

STUDIA I stopnia
Absolwent I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących
i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie z zakresu nauk podstawowych (fizyka, informatyka, matematyka) oraz kierunkowych (np. podstawy automatyki, podstawy elektroniki, maszyny elektryczne, metrologia elektryczna, techniki mikroprocesorowe) i ogólnych (język obcy, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych). Po czwartym semestrze (na studiach stacjonarnych) i po piątym semestrze (na studiach niestacjonarnych) program studiów pozwala na zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór specjalności, na której studenci nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych. Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektrotechniki. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia.

Specjalności:
  • elektroenergetyka (stacjonarne i niestacjonarne)
  • instalacje elektryczne w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • komputeryzacja i robotyzacja procesów (stacjonarne i niestacjonarne)


Elektroenergetyka
Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu: sieci elektrycznych, eksploatacji elektrowni, urządzeń elektrycznych, mają
umiejętność tworzenia i posługiwania się programami inżynierskimi w zakresie zagadnień występujących w elektroenergetyce. Mają znajomość niekonwencjonalnych
sposobów wytwarzania energii (w tym szczególnie ze źródeł odnawialnych) oraz problematyki wpływu elektroenergetyki na środowisko. Są dobrze przygotowani do
podjęcia pracy w zakładach i rejonach elektroenergetycznych, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w ośrodkach wdrażania nowych technologii, w zakładach
przemysłowych produkujących urządzenia elektryczne, w zakładach naprawczych elektroenergetyki, lokalnych zakładach energetycznych, jako inżynier elektroenergetyk z wszechstronną znajomością informatyki. Absolwenci zatrudniani są również jako projektanci w biurach projektów.

Instalacje Elektryczne w Budownictwie
Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: projektowania i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle, cyfrowego i analogowego sterowania układami i urządzeniami, projektowania i eksploatacji układów automatyki, szczególnie w zakresie sterowania systemami inteligentnego budynku oraz systemami przemysłowymi, korzystania z technik komputerowych w zakresie wspomagania inżynierskich prac projektowych i diagnostyki w budownictwie mieszkaniowym i elektroenergetyce. Absolwenci tej specjalności zapoznają się z rozwiązaniami technicznymi, wynikami badań naukowych, profilem produkcji przemysłowej, zasadami projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów technologicznych i budynków inteligentnych. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu rozwiązań inżynieryjno-technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych skierowanych na stworzenie wysokoefektywnego i ekonomicznego układu sterowania budynkiem. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę jako projektanci, konstruktorzy w budownictwie, gospodarce komunalnej oraz przemyśle, m.in., maszynowym, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Komputeryzacja i Robotyzacja Procesów
Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowne przygotowanie w zakresie podstaw robotyki i robotyzacji procesów produkcyjnych, zastosowania systemów
komputerowych oraz systemów mikroprocesorowych do pomiarów i sterowania układów automatyki, wykorzystania układów elektronicznych i energoelektronicznych
w maszynach i napędach elektrycznych, miernictwa elektrycznego. Absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze inżynierów automatyków produkcji i nadzoru pracy
urządzeń produkcyjnych, inżynierów utrzymania ruchu, jako operatorzy systemów automatyki, inspektorzy nadzoru układów automatyki itp. oraz projektantów układów
automatyki. Absolwent posiada niezbędne przygotowanie do pracy w zakładach przemysłowych, gdzie są wymagane kwalifikacje z zakresu elektrotechniki i inżynierii
komputerowej. Może być także zatrudniony w zakładach elektroenergetycznych, czy w firmach telekomunikacyjnych jako inżynier nadzoru konserwacyjnego i obsługi
sieci komputerowych, a także przemysłowych urządzeń mikroprocesorowych.

Studia realizowane przez
Wydział Elektryczny
al. Armii Krajowej 17
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 08 54, 325 08 22


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
tematy: elektrotechnika, kierunki studiów w Częstochowie, kierunki studiów Częstochowa, studia w Częstochowie, studia Częstochowa, studia techniczne Częstochowa, studia techniczne, Politechnika Częstochowska, kierunki studiów Politechnika CzęstochowskaAutor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


pasek_bialy.jpg
Kierunki studiów technicznych w Częstochowie

INFORMATYKA | Politechnika Częstochowska

 

 INFORMATYKA Politechnika CzęstochowskaINFORMATYKA | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

 INFORMATYKA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieLOGISTYKA - studia inżynierskie | Politechnika Częstochowska

 

 LOGISTYKA - studia inżynierskie Politechnika CzęstochowskaLOGISTYKA - studia licencjackie | Politechnika Częstochowska

 

 LOGISTYKA - studia licencjackie Politechnika Częstochowskapasek_bialy.jpg
MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE | Politechnika Częstochowska

 

 MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE Politechnika CzęstochowskaMETALURGIA | Politechnika Częstochowska

 

 METALURGIA Politechnika CzęstochowskaAUTOMATYKA I ROBOTYKA | Politechnika Częstochowska

 

 AUTOMATYKA I ROBOTYKA Politechnika CzęstochowskaBEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY | Politechnika Częstochowska

 

 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Politechnika Częstochowskapasek_bialy.jpg
BUDOWNICTWO | Politechnika Częstochowska

 

 BUDOWNICTWO Politechnika CzęstochowskaBUDOWNICTWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM | Politechnika Częstochowska

 

 BUDOWNICTWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM Politechnika CzęstochowskaELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA | Politechnika Częstochowska

 

 ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Politechnika CzęstochowskaELEKTROTECHNIKA | Politechnika Częstochowska

 

 ELEKTROTECHNIKA Politechnika Częstochowskapasek_bialy.jpg
ENERGETYKA | Politechnika Częstochowska

 

 ENERGETYKA Politechnika CzęstochowskaINŻYNIERIA MATERIAŁOWA | Politechnika Częstochowska

 

 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Politechnika CzęstochowskaINŻYNIERIA ŚRODOWISKA | Politechnika Częstochowska

 

 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Politechnika CzęstochowskaMECHANIKA I BUDOWA MASZYN | Politechnika Częstochowska

 

 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Politechnika Częstochowskapasek_bialy.jpg
MECHATRONIKA | Politechnika Częstochowska

 

 MECHATRONIKA Politechnika CzęstochowskaTECHNOLOGIE SZKŁA I CERAMIKI | Politechnika Częstochowska

 

 TECHNOLOGIE SZKŁA I CERAMIKI Politechnika CzęstochowskaINŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieINŻYNIERIA MULTIMEDIÓW | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

 INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiepasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | Politechnika Częstochowska

 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Politechnika CzęstochowskaZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ | Politechnika Częstochowska

 

 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ Politechnika Częstochowskapasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem