Studia humanistyczne Częstochowa


FILOZOFIA na UJD w Częstochowie

FILOZOFIA na UJD w Częstochowie

FILOZOFIA na UJD w CZĘSTOCHOWIE

Przyjęty program kierunku studiów Filozofia pierwszego stopnia zapewnia uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk filozoficznych. Specjalistyczna wiedza filozoficzna, którą uzyskuje student, jest osadzona i skorelowana z wiedzą ogólnohumanistyczną zdobywaną dzięki przedmiotom specjalizacyjnym oraz przedmiotom do wyboru, które reprezentują różne dyscypliny humanistyki. Filozoficzne i zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z obszaru nauk humanistycznych jest uzupełnione odpowiednim komponentem wiedzy z zakresu nauk społecznych – stosownie do treści kierunkowych efektów kształcenia obowiązujących na kierunku Filozofia.

Zdobyta wiedza z zakresu humanistyki i nauk społecznych pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat, zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne oraz całościowo ujmować zjawiska kulturowe w ich warstwie politycznej, ekonomicznej, artystycznej, obyczajowej i społecznej.

Dostepne specjalności:
  • Filozofia teoretyczna
  • Filozofia z komunikacją społeczną
(wybór specjalności po 2 semestrze)

Realizacja efektów kształcenia przewidzianych programem studiów przygotowuje absolwenta studiów filozoficznych I stopnia do radzenia sobie na trudnym współczesnym rynku pracy. Absolwent uzyskuje, oprócz wykształcenia obejmującego historię filozofii i tradycyjną problematykę filozoficzną, podstawy wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz z poszczególnych dziedzin kultury (języka, sztuki, religii, polityki, nauki), a także umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej, które pozwalają na aktywność zawodową w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturowego i politycznego.

Ukończenie studiów filozoficznych pierwszego stopnia dostarcza wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych dla takich form aktywności intelektualnych, jak sztuka argumentowania, prowadzenie dialogu czy kształtowanie postaw światopoglądowych. Student zdobywa też umiejętności pozwalające na samodzielne zarządzanie procesami akumulacji wiedzy.

W oparciu o uzyskaną wiedzę i zdobyte umiejętności absolwent kierunku Filozofia potrafi interpretować idee filozoficzne w ich własnym kontekście historycznym, a także odnosić je do współczesnych ram kulturowych. Właściwie rozpoznaje współczesne problemy filozofii korzystając z subdyscyplin filozofii (historii filozofii, logiki, ontologii, epistemologii, etyki i estetyki). Absolwent orientuje się w tradycji filozoficznej: zna jej najważniejsze koncepcje, nurty i stanowiska. Potrafi również interpretować jej podstawową problematykę odnosząc ją do wybranych zagadnień szczegółowych.

Absolwent ma opanowane podstawy interpretacji tekstu filozoficznego oraz umiejętność rozumienia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Posiada podstawy metodologiczne do pracy badawczej w zakresie filozofii lub pracy w zawodach wymagających kompetencji krytycznych, interpretacyjnych i argumentacyjnych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich), które może kontynuować w AJD lub w innych uczelniach posiadających odpowiednie uprawnienia.

Kompetencje społeczne absolwenta studiów filozoficznych są zogniskowane na zdolnościach twórczego i krytycznego myślenia oraz na umiejętnym formułowaniu i uzasadnianiu własnych poglądów. Zdobyta wiedza o człowieku i jego społeczno-kulturowym otoczeniu umożliwia absolwentowi dokonywanie analiz kondycji jednostki ludzkiej w wymiarze moralnym, religijnym i światopoglądowym. Wiedza i umiejętności przyswojone z różnych dyscyplin naukowych pozwala absolwentowi na stosowanie jej w konkretnych sytuacjach interpersonalnych i społecznych. Absolwent potrafi budować odpowiednie strategie argumentacyjne oraz formułować przekonywające odpowiedzi na krytykę. Posiada też wiedzę o założeniach aksjologicznych konstytuujących struktury i zachowania społeczne, orientuje się w naturze norm społecznych i drogach wpływania na ludzkie zachowania.

Treści nauczania przygotowywane w programie studiów zapewniają osiągnięcie efektów kształcenia wymaganych przez interesariuszy zewnętrznych.

Podana wyżej charakterystyka absolwenta jest szczegółowo ujęta w osiąganych w procesie dydaktycznym kierunkowych efektach kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwent specjalności "Teoretycznej" posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie klasycznych i współczesnych koncepcji filozoficznych. Analizuje i wykorzystuje idee filozoficzne w procesach kulturowych i społecznych. Wykorzystuje wiedzę filozoficzną w konkretnych sytuacjach problemowych. Stosuje możliwości refleksji humanistycznej w różnorodnych typach interakcji społecznych.

Absolwent specjalności "Komunikacja społeczna" posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie standardowych technik komunikacji oraz procesów dystrybucji, transmisji i alokacji zasobów informacyjnych. Stosuje dostępne narzędzia komunikacyjne i możliwości technologiczne w procesach kulturowych i społecznych. Identyfikuje związki pomiędzy współczesnymi ideami filozoficznymi a transformacjami przestrzeni informacyjnej.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Najnowsze zasady rekrutacji na UJD:

Dowiedz się więcej o Uczelni:
UJD w CZĘSTOCHOWIE - PROFIL UCZELNI

Przeglądaj kierunki studiów w Częstochowie według rodzajów studiów:

Zobacz propozycje studiów na innych uczelniach wyższych w Częstochowie:
STUDIA W CZĘSTOCHOWIE


tematy: filozofia, kierunki studiów w Częstochowie, kierunki studiów Częstochowa, studia społeczne w Częstochowie, studia społeczne Częstochowa, studia humanistyczne w Częstochowie, studia humanistyczne Częstochowa, studia w Częstochowie, studia Częstochowa, UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieAutor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


Studia humanistyczne w innych miastach w Polsce


Studia humanistyczne Białystok

 STUDIA HUMANISTYCZNE BIAŁYSTOK

Studia humanistyczne Bydgoszcz

 STUDIA HUMANISTYCZNE BYDGOSZCZ

Studia humanistyczne Gdańsk

 STUDIA HUMANISTYCZNE GDAŃSK

Studia humanistyczne Katowice

 STUDIA HUMANISTYCZNE KATOWICE

Studia humanistyczne Kraków

 STUDIA HUMANISTYCZNE KRAKÓW

Studia humanistyczne Koszalin

 STUDIA HUMANISTYCZNE KOSZALIN

Studia humanistyczne Opole

 STUDIA HUMANISTYCZNE OPOLE

Studia humanistyczne Poznań

 STUDIA HUMANISTYCZNE POZNAŃ

Studia humanistyczne Kielce

 STUDIA HUMANISTYCZNE KIELCE

Studia humanistyczne Lublin

 STUDIA HUMANISTYCZNE LUBLIN

Studia humanistyczne Łódź

 STUDIA HUMANISTYCZNE ŁÓDŹ

Studia humanistyczne Olsztyn

 STUDIA HUMANISTYCZNE OLSZTYN

Studia humanistyczne Rzeszów

 STUDIA HUMANISTYCZNE RZESZÓW

Studia humanistyczne Toruń

 STUDIA HUMANISTYCZNE TORUŃ

Studia humanistyczne Radom

 STUDIA HUMANISTYCZNE RADOM

Studia humanistyczne Szczecin

 STUDIA HUMANISTYCZNE SZCZECIN

Studia humanistyczne Warszawa

 STUDIA HUMANISTYCZNE WARSZAWA

Studia humanistyczne Wrocław

 STUDIA HUMANISTYCZNE WROCŁAW

Studia humanistyczne Zielona Góra

 STUDIA HUMANISTYCZNE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem