Studia prawnicze Szczecin

Powiedzieć, że oferta studiów prawniczych w Szczecinie jest bogata, to raczej przesadzić. Kierunek prawo dostępny jest na Uniwersytecie Szczecińskim (studia jednolite magisterskie). Kierunki prawnicze, inne niż kierunek prawo to m.in. administracja, kierunek prawno - biznesowy. Wiodącą rolę w kształceniu pełni Uniwersytet Szczeciński. Poznaj propozycje, opis kierunków, zasady rekrutacji.

PRAWO - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

PRAWO - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Studia na kierunku prawo w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie umożliwiają zdobycie pogłębionej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk o prawie. Podstawowym celem studiów jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego pełnienia roli prawnika, aktywnie współtworzącego rzeczywistość prawną, prezentującego postawę refleksyjną i etyczną.

Studia umożliwią zdobycie umiejętności rozumienia aktów prawnych, ich interpretowania z wykorzystaniem zasad logicznego myślenia i reguł wnioskowań prawniczych.

Studenci uzyskają pogłębioną wiedzę odnoszącą się do prawa ustrojowego, w tym źródeł prawa, zasad ustrojowych, praw i obowiązków obywatelskich i wolności jednostki, trójpodziału władz, organów kontroli państwowej i ochrony prawa. W szczególności uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu prawa cywilnego i karnego. W sposób pogłębiony rozumieć będą charakterystyczne dla tych gałęzi regulacje prawne z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji i powiązań. Będą dysponować również wiedzą o systemie prawa polskiego na tle prawa międzynarodowego, w tym szczególnie prawa Unii Europejskiej. Właściwie identyfikować będą problemy prawne, wskazywać możliwe sposoby działania oraz optymalne rozwiązania z uwzględnieniem etycznego wymiaru tych działań.

Ogólne cele kształcenia na kierunku prawo zakładają m.in.:

 • nabycie umiejętności rozumienia tekstów prawnych oraz ich właściwego interpretowania
 • poznanie reguł wnioskowań prawniczych jako istotnego składnika prawniczego know how,
 • nabycie umiejętności związanych z techniką dekodowania norm z przepisów prawnych, zasadami wykładni, argumentacją prawniczą
 • nabycie wiedzy odnoszącej się do prawa ustrojowego, w tym źródeł prawa, zasad ustrojowych, praw i obowiązków obywatelskich i wolności jednostki, trójpodziału władz, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
 • nabycie wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin prawniczych (prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy, handlowego, gospodarczego, finansowego, podatkowego);
 • nabycie pogłębionej wiedzy w szczególności z zakresu prawa cywilnego i karnego
 • nabycie umiejętności sporządzania pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych;
 • przygotowanie studenta do podejmowania samodzielnego i krytycznego doskonalenia umiejętności (zdobywania nowych kwalifikacji) z zakresu nauk prawnych oraz innych nauk społecznych;
 • Studenci odbywają podczas studiów praktykę. Jej głównym celem jest pogłębienie oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nabytych w Uczelni, podczas zajęć realizowanych w praktycznych formach w przyszłym środowisku pracy, a także nabycie nowych umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych będących dopełnieniem programu studiów jako zasadniczego elementu kształcenia na studiach o profilu praktycznym.

Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Prawo rzymskie
 • Doktryny polityczno-prawne
 • Prawo konstytucyjne
 • Konstytucyjna ochrona praw i wolności
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo karne
 • Pracownia prawa karnego – case method
 • Prawo cywilne
 • Techniki legislacyjne
 • Procedury stanowienia prawa w UE
 • Prawo urzędnicze
 • Europejskie prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze
 • Prawo o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie
 • Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Sądownictwo międzynarodowe
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Pracownia prawa cywilnego – case method
 • Prawo administracyjne
 • Pracownia prawa administracyjnego
 • Prawo zobowiązań
 • Prawo spadkowe
 • Postępowanie karne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo rolne
 • Retoryka i erystyka
 • Argumentacja prawnicza
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Prawo karne wykonawcze


W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru dwie specjalności będące uzupełnieniem przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego:

 • KARNISTYCZNA
 • CYWILISTYCZNA

Poznaj pełną ofertę kierunków na WSH TWP w Szczecinie:

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP SZCZECIN


Zobacz również:

STUDIA PRAWNICZE SZCZECIN

KIERUNKI STUDIÓW SZCZECIN

strona uczelni
tematy:prawo, kierunki studiów w Szczecinie, kierunki studiów Szczecin, studia prawnicze Szczecin, studia prawnicze, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, WSH TWP Szczecin, kierunki studiów Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, rekrutacja na studia Szczecin


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

pasek_bialy.jpg
Co możesz robić po studiach prawniczych w Szczecinie

W zależności od wybranej specjalności i aplikacji masz szerokie możliwości podjęcia aktywności zawodowej w:

 • sądach
 • prokuraturach
 • kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych
 • biurach organów kontroli państwowej
 • policji (w tym w laboratoriach kryminalistycznych)
 • administracji rządowej i samorządowej
 • urzędach skarbowych i celnych oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • więziennictwie
 • jako doradca podatkowy, syndyk, referendarz, mediator
 • przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych
 • organizacjach międzynarodowych i instytucjach oraz organach Unii Europejskiej
 • możesz otworzyć własną kancelarię doradztwa prawnego

pasek_bialy.jpg
Kierunki studiów prawniczych w Szczecinie

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieADMINISTRACJA | Uniwersytet Szczeciński

 

 ADMINISTRACJA Uniwersytet SzczecińskiADMINISTRACJA | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

 

 ADMINISTRACJA Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w SzczeciniePRAWO | Uniwersytet Szczeciński

 

 PRAWO - studia jednolite magisterskie Uniwersytet Szczecińskipasek_bialy.jpg
PRAWO | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

 

 PRAWO Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w SzczeciniePRAWO | Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

 PRAWO Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczeciniepasek_bialy.jpg

Kierunki studiów prawniczych
pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem