Studia ścisłe Kielce


FIZYKA TECHNICZNA na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

FIZYKA TECHNICZNA na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

FIZYKA TECHNICZNA na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, oparta na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

Przedmioty specjalnościowe w zakresie realizowanej specjalności Informatyka Stosowana rozszerzają kwalifikacje absolwenta i znacznie uatrakcyjniają rynkowo jego sylwetkę, Umiejętności w zakresie zastosowań narzędzi i technologii informatycznych, właściwego wykorzystania systemów komputerowych, oraz szerokie spektrum kwalifikacji w dziedzinie informatyki stosowanej uatrakcyjniają znacznie sylwetkę absolwenta oraz podnoszą istotnie poziom jego kwalifikacji zawodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem