Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Uczelnie medyczne

uczelnie medyczne / kierunki studiów medycznych / rekrutacja na studia 2018/2019

 
W dziale uczelnie medyczne chcielibyśmy przybliżyć wam najnowsze informacje o studiach medycznych i studiach z zakresu nauk o zdrowiu realizowanych na polskich uczelniach. Dzięki tej stronie możesz poznać kierunki studiów, zasady rekrutacji i inne przydatne informacje dotyczące studiów zarówno na uczelniach publicznych jak i uczelniach niepublicznych.


Studia medyczne należą do jednych z najbardziej popularnych w skali naszego kraju. Co roku uczelnie oblegane są przez tysiące kandydatów, którzy marzą o karierach lekarskich lub zostaniu stomatologiem. Warto jednak pamiętać, że oferta studiów medycznych jest dużo bogatsza i obejmuje inne jeszcze kierunki studiów. Obok kierunku lekarskiego czy lekarsko - dentystycznego możesz wybrać m.in. kierunek farmacja, elektroradiologia, fizjoterapia, analityka medyczna. Lista kierunków medycznych z roku na rok się zresztą wydłuża, co odzwierciedla i postęp wiedzy i nowe obszary zainteresowań zdrowiem człowieka - dietetyka, kosmetologia, biomedycyna itp. Chcesz poznać studia związane z medycyną i nauką o zdrowiu, ich opisy, chcesz dowiedzieć się, gdzie możesz studiować dany kierunek? Misję kształcenia realizuje w Polsce 9 uczelni medycznych oraz dwa Collegia (Kraków, Bydgoszcz). Jeśli interesują cię informacje na temat ich oferty edukacyjnej wybierz uczelnię.


Uczelnie medyczne w Polsce
Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

WUM to nowoczesny ośrodek akademicki z bogatą historią. Uczelnia zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski. Swoją pozycję zawdzięcza wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim oraz dynamicznemu rozwojowi. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 413 studentów, 513 doktorantów i 250 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1725 nauczycieli akademickich, w tym 173 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.06.2016). Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.
Poznaj ciekawe kierunki studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wybierz studia w Warszawie.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest uczelnią, która dzięki długoletniej tradycji posiada doskonałe warunki kształcenia studentów na 15 kierunkach studiów prowadzonych w pięciu Wydziałach. W swoich działaniach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM) kieruje się naczelną zasadą wynikającą z Deklaracji Bolońskiej, czyli kształcenia ustawicznego przez całe życie poprzez prowadzenie nauczania trójstopniowego, tj. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w tym prowadzonych w języku angielskim. Uczelnia oferuje również kształcenie w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych. Poznaj ciekawe kierunki studiów na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Wybierz studia w Katowicach.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstała w 2002 roku, należy więc do stosunkowo młodych uczelni medycznych w kraju. Ale tradycje nauczania medycyny w Łodzi są długie ponieważ, uczelnia powstała z przekształcenia Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Uniwersytet należy do największych szkół kształcących w zawodach medycznych dla potrzeb naszego społeczeństwa oraz kadr wojskowych. Uczelnia posiada pięć wydziałów, na których kształci się około 10 000 studentów, w tym wielu anglojęzycznych. W ofercie Uniwersytetu znajdziecie propozycję 16 kierunków studiów. Wybierz studia medyczne w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (UMP)

UMP im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny. Jako samodzielna Uczelnia powstał w 1950 (od 1 stycznia jako Akademia Lekarska, a od 3 marca jako Akademia Medyczna), gdy wydzielono z Uniwersytetu Poznańskiego Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. W 1975 powołano do życia Wydział Pielęgniarski. W 1984 nadano Akademii imię Karola Marcinkowskiego. W 1993 nastąpił podział Wydziału Lekarskiego na Wydział Lekarski I zajmujący się kształceniem przeddyplomowym na kierunku lekarskim oraz Wydział Lekarski II obejmujący Oddział Stomatologiczny, Oddział Kształcenia Podyplomowego oraz Oddział Kształcenia w Języku Angielskim, a Wydział Pielęgniarski przekształcono w Wydział Pielęgniarski i Nauk o Zdrowiu. W 1998 nazwę tego ostatniego zmieniono ponownie na Wydział Nauk o Zdrowiu. W jego ramach 1 października 2003 uruchomiono Ośrodek Dydaktyczny w Gorzowie Wielkopolskim.W 2004 otwarty został nowy, nowoczesny gmach Collegium Stomatologicum, w którym realizowane jest nauczanie przedmiotów stomatologicznych. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstało Centrum Medycznej Informacji Naukowej. W 2007 roku uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznaj ciekawe kierunki studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wybierz studia w Poznaniu.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB)

Uczelnia kształci prawie 5000 studentów w tym także obcokrajowców w ramach szerokiej oferty edukacyjnej, na którą składa się 14 kierunków studiów. Nauczanie realizowana jest na trzech wydziałach. Władze Uniwersytetu dbają, by oferta cały czas się poszerzała i odpowiadała zmieniającym się potrzebom na rynku pracy. Od 2012 roku uczelnia posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Naukowego (KNOW), co potwierdza prestiż uczelni na mapie edukacyjnej kraju oraz regionu. Wybierz studia medyczne w Białymstoku.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uczelnia kształci ponad 6500 studentów w ramach szerokiej oferty edukacyjnej pięciu Wydziałów. Kształcenie odbywa się pod czujnym okiem 2000 pracowników Uniwersytetu. Na terenie uczelni działa ponad 200 kół naukowych oraz organizacji studenckich, co stwarza niepowtarzalną atmosferę studiów, szanse na wszechstronny rozwój i realizację ambicji naukowych oraz społecznych. Poznaj pełną ofertę Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i wybierz swoje wymarzone studia we Wrocławiu.
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM)

PUM w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko - Stomatologiczny, Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje
13 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe. Studenci z innych krajów uczą się medycyny i stomatologii w języku angielskim od 1996 roku. Od 2013 roku uczelnia realizuje Program Asklepios adresowany do studentów z Niemiec. PUM od 2003 roku uczestniczy w programie Erasmus+. Studenci i pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni w Norwegii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Turcji, Słowenii i Litwy, z którymi uczelnia ma podpisane umowy. Udział w programie Erasmus+ pozwala na zdobycie nowych doświadczeń naukowych, pogłębienie znajomości języków obcych, poznanie kultury i zwyczajów innych narodów. Wybierz studia medyczne w Szczecinie.
Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)

Uczelnia kształci prawie 6000 studentów w ramach szerokiej oferty edukacyjnej. Wielu ze studentów to obcokrajowcy, wśród których dominują obywatele Szwecji. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Na Uniwersytecie działają trzy wydziały oraz jeden międzyuczelniany uruchomiony wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. Uczelnia należy do grupy uczelni medycznych i obok Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dominuje na Pomorzu w zakresie kształcenia w zawodach medycznych. Wybierz studia medyczne w Gdańsku.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uczelnia kształci prawie 7000 studentów w ramach szerokiej oferty edukacyjnej. Wielu ze studentów, ponad 1000 to obcokrajowcy.
Na Uniwersytecie działają cztery wydziały, które łącznie oferują 15 kierunków studiów. Na terenie uczelni działa 10 organizacji studenckich. Uniwersytet dysponuje dobrą bazą dydaktyczną oraz dobrym zapleczem socjalnym dla swoich studentów. Poznaj kierunki studiów i wybierz atrakcyjne studia w Lublinie.


Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

CM UJ
to nowoczesny ośrodek akademicki sprofilowany na kształcenie przyszłych medyków. Collegium Medicum UJ to prężna i nowoczesna jednostka największego w Krakowie Uniwersytetu. W strukturze trzech wydziałów można podjąć naukę na 11 kierunkach studiów. Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku. Poznaj ciekawe kierunki studiów w Collegium Medicum UJ. Wybierz studia medyczne w Krakowie.

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka UMK
to propozycja nowoczesnych i prestiżowych studiów medycznych realizowanych w Bydgoszczy. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi siedemnaście kierunków prowadzonych na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim. Collegium Medicum UMK jest uczelnią kameralną, której atutem jest doskonała znajomość studentów, którzy nie są tu anonimowymi postaciami ale partnerami we wzajemnym rozwoju naukowym. Siła Collegium Medicum UMK tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej. Od kilku lat absolwenci Uczelni, którzy zdobyli wykształcenie pod kierunkiem znakomitych specjalistów, plasują się w ścisłej czołówce najlepiej zdających Lekarski Egzamin Końcowy. Poznaj ciekawe kierunki studiów w Collegium Medicum UMK. Wybierz studia medyczne w Bydgoszczy.
Wydziały z kierunkami medycznymi posiadają także inne Uczelnie państwowe oraz niepaństwowe, m.in:

Kierunki studiów medycznych i nauk o zdrowiu

KIERUNEK LEKARSKI

Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin nauk medycznych oraz dyscyplin klinicznych. Celem studiów jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Student uzyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia wywiadu z pacjentem, badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych oraz udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich z zakresu danej specjalizacji.
opis kierunku: kierunek lekarski

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Zajęcia na kierunku mają formę: wykładów, ćwiczeń i seminariów, które odbywają się na terenie klinik i innych placówek medycznych. Zakres materiału na pierwszym roku jest bardzo zbliżony do materiału kierunku lekarskiego, w obu planach występują przedmioty: anatomia, biologia, pierwsza pomoc medyczna. Przedmioty specjalistyczne, m.in. fizjologia narządu żucia, stomatologia zachowawcza przedkliniczna, endodoncja przedkliniczna, materiałoznawstwo stomatologiczne, pojawiają się na II roku. Podczas kolejnych lat studiów studenci kształcą swoje umiejętności z zakresu leczenia zębów, ćwicząc pod czujnym okiem specjalistów najpierw na fantomach, a później na pacjentach. Absolwent stomatologii nie ma kłopotu ze znalezieniem atrakcyjnej pracy dzięki dobrze rozwiniętej sieci prywatnego i publicznego lecznictwa.
kierunek lekarsko - dentystyczny - opis, charakterystyka

FARMACJA

Na kierunku farmacja są prowadzone zajęcia zarówno z chemii i chemii leków, jak i anatomii, fizjologii i patofizjologii. Do nauczania farmakologii są wprowadzone zagadnienia farmakogenetyki, farmakokinetyki. Przyszli farmaceuci uczą się także opieki farmaceutycznej – wstępnej, przedlekarskiej pomocy pacjentom. Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Jest przygotowany do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki. Zajęcia z farmacji przemysłowej przygotowują do pracy w branży farmaceutycznej, a praktyki odbywają się w zakładach przemysłu farmaceutycznego.
Farmacja - opis kierunku

ANALITYKA MEDYCZNA

Na kierunku analityka medyczna prowadzone są m.in. takie przedmioty jak: praktyczna nauka zawodu, analityka i techniki pobierania materiału do badań. Student uzyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w obrębie pobierania i przygotowania materiału pobranego od pacjenta do badań, diagnozy laboratoryjnej oraz interpretacji wyników badań, a także sugerowania rozwiązań określonej patologii lub jednostki chorobowej. Studenci uzyskują ponadto wiedzę z obszaru dyscyplin społecznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach diagnostycznych.
Analityka medyczna - opis kierunku

DIETETYKA

Student na kierunku dietetyka uzyska podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Celem studiów jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i normami żywieniowymi. Student nabywa wiedzę niezbędną do odpowiedniej oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia człowieka, zapobiegania chorobom dietozależnym, planowania żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
Dietetyka - opis kierunku

PIELĘGNIARSTWO

Studia na tym kierunku kształcą pielęgniarki z zakresu profesjonalnej opieki, pielęgnacji i edukacji pacjentów. Student nabywa wiedzę z nauk medycznych i socjologicznych oraz obejmującą profesjonalne pielęgnowanie, edukację i opiekę nad pacjentem. Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość zatrudnienia w podmiotach leczniczych, uzdrowiskach i sanatoriach, placówkach oświatowych oraz administracji rządowej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Absolwent pielęgniarstwa może zostać przedsiębiorcą i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą obejmującą usługi medyczno-pielęgniarskie, poradnictwa z profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
Pielęgniarstwo - opis kierunku

FIZJOTERAPIA

Student fizjoterapii uzyska wiedzę z zakresu medycyny rehabilitacyjnej, w szczególności kinezyterapii, fizykoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i planowania rehabilitacji. Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, obsługi i działania aparatów do tych zabiegów oraz edukacji pacjentów do dalszego postępowania. Studenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim z zakresu stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i leczeniu. Studenci poznają ponadto zagadnienia dotyczące komunikacji z pacjentem oraz zarządzania w ochronie zdrowia. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w: podmiotach leczniczych, uzdrowiskach i sanatoriach, placówkach oświatowych i sportowych oraz gabinetach odnowy biologicznej. Przygotowywani są również do pracy z osobami chcącymi poprawić swoją sylwetkę, wydolność i sportowcami (rehabilitacja sportowa). Wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz wydłużaniem długości życia popyt na usługi rehabilitacyjne i zapotrzebowanie na fizjoterapeutów będzie się zwiększało.
Fizjoterapia - opis kierunku

POŁOŻNICTWO

Zawód położnej to misja. Kształcenie na tym kierunku obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu nauk medycznych, w szczególności z: położnictwa, ginekologii, pediatrii, opieki położniczej, genetyki, embriologii i promocji zdrowia. Po zakończeniu studiów położna jest przygotowana do prowadzenia edukacji zdrowotnej obejmującej przygotowywanie do życia w rodzinie i planowanie ciąży, monitorowanie prawidłowego przebiegu ciąży, a przede wszystkim prowadzenia porodu. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w podmiotach leczniczych stacjonarnych i ambulatoryjnych, szkołach rodzenia lub mogą prowadzić indywidualne praktyki.
Położnictwo - opis kierunku

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ratownik medyczny to nowy, prestiżowy zawód medyczny. Studenci otrzymują bardzo dobre podstawy teoretyczne ratownictwa oraz praktyczne z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego pod kierunkiem specjalistów ratownictwa medycznego (praktykujących ratowników medycznych i lekarzy). Program studiów obejmuje kształcenie z zakresu nauk medycznych, ratownictwa medycznego, promocji zdrowia, samoobrony, języka migowego. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach leczniczych, strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, Centrach Zarządzania Kryzysowego. Absolwent ratownictwa medycznego ma bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego. Może uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.
Ratownictwo medyczne - opis kierunku

ZDROWIE PUBLICZNE

Zdrowie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk medycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w zakresie prawa medycznego. Studenci zdrowia publicznego podczas studiów uzyskują wiedzę z: nauk medycznych (propedeutyki medycyny, nauki o człowieku, zdrowia środowiskowego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, epidemiologii), nauk humanistycznych (pedagogika, socjologia) i ekonomicznych (ekonomii, finansowania, rachunkowości oraz organizacji i zarządzania), prawnych (prawo medyczne). Program studiów jest tak ułożony, aby absolwent był przygotowany do pracy w różnego rodzaju instytucjach opieki zdrowotnej (szpitalach, przychodniach, centrach odnowy biologicznej), instytucjach administracji samorządowej i rządowej, w Narodowym Funduszu Zdrowia lub innych instytucjach finansujących świadczenia zdrowotne (ubezpieczalnie prywatne), w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent nabywa tytuł zawodowy licencjata.
Zdrowie publiczne - opis kierunku

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Student na tym kierunku zdobędzie wszechstronną wiedzę z zakresu biologii doświadczalnej, genetyki, inżynierii genetycznej, komórkowej i tkankowej, medycyny molekularnej czy bioinformatyki. Nauczy się właściwie prowadzić badania naukowe, wdrażać innowacyjne produkty lecznicze i biomedyczne, opracowywać i optymalizować procesy biotechnologiczne oraz obsługiwać najwyższej klasy specjalistyczny sprzęt badawczy. Absolwenci, wkraczając na rynek pracy, znajdują zatrudnienie w jednostkach naukowo-badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Podejmują także pracę w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej.
Biotechnologia medyczna - opis kierunku

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

Technik dentystyczny pełni niezwykle istotną rolę w procesie leczenia uzębienia. Jego ścisła współpraca z lekarzem stomatologiem jest konieczna w sytuacjach utraty zębów. Wykorzystując zdobytą na studiach wiedzę, technik dentystyczny z niezwykłą starannością przygotowuje dla pacjentów protezy i aparaty ortodontyczne. Wyobraźnia przestrzenna, zdolności manualne, cierpliwość, umiejętność długotrwałego skupienia uwagi, to cechy, które charakteryzują dobrego technika dentystycznego. W nowocześnie wyposażonych pracowniach nauczysz się wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe. Będziesz też tworzyć aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza stomatologa. Technicy dentystyczni to specjaliści wąskiej dziedziny usilnie poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w centrach stomatologicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz prowadzą własne pracownie techniczno - dentystyczne.
Techniki dentystyczne - opis kierunku

OPTOMETRIA / OPTYKA OKULAROWA

Optometrysta to ktoś odpowiedzialny za diagnostykę wad wzroku oraz właściwy dobór optycznych wyrobów medycznych. Dzięki studiom zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biofizyki, biologii układu wzrokowego, optyki oraz technologii optycznej. Poprzez szereg teoretycznych i praktycznych zajęć nauczysz się technik pomiaru niezbędnych do doboru okularów, oprawek oraz szkieł kontaktowych. Dowiesz się jak obsługiwać sprzęt optyczny oraz jak wygląda praca w zakładach optycznych. Absolwenci optometrii na rynku pracy są towarem deficytowym, skrzętnie poszukiwanym przez pracodawców. Przede wszystkim znajdują pracę w zakładach optycznych, firmach projektujących i dystrybuujących sprzęt optyczny lub prowadzą własne gabinety.
Optometria - opis kierunku

ZDROWIE PUBLICZNE, SPECJALNOŚĆ: HIGIENA DENTYSTYCZNA

Elementem kompleksowych starań o zapewnienie czystości zębów jest pomoc i wsparcie higienisty dentystycznego. To on pod kierunkiem lekarza stomatologa przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne w jamie ustnej. Dzięki wykonywanej przez higienistę pracy ludzie mają więcej powodów, aby się promiennie uśmiechać. Studia to szansa na zdobycie wiedzy w zakresie podstaw anatomii człowieka i zasadniczych problemów zdrowotnych jamy ustnej. To możliwość poznania zagadnień związanych z fizjologią narządu żucia, sposobów rozróżniania budowy anatomicznej zębów i innych tkanek. Studenci higieny dentystycznej uczą się rozpoznawania zmian patologicznych zębów, przyzębia i jamy ustnej oraz biochemicznych przemian, które zachodzą wokół nich. Absolwenci higieny dentystycznej, jako wykwalifikowani specjaliści, podejmują pracę w centrach stomatologicznych, szpitalach klinicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach oraz szkołach.
Higiena dentystyczna - opis kierunku

PROTETYKA SŁUCHU

Protetyk słuchu diagnozuje ubytek słuchu, dobiera właściwy aparat i dba o akustyczną opiekę nad pacjentem. Studia dostarczają wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych związanych z procesem słyszenia. Audiologia, audiometria mowy czy topodiagnostyka układu słuchowego, to jedne z wielu specjalistycznych przedmiotów. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności samodzielnego przeprowadzania badań diagnostycznych. Nauczysz się dobierać i dopasowywać aparaty oraz implanty słuchowe. Uzyskasz też doświadczenia w zakresie sprawowania opieki nad pacjentami.
Protetyka słuchu - opis kierunku

KOSMETOLOGIA

Kosmetologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączący wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii Studia to szansa, aby nauczyć się właściwie planować i wykonywać zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Dzięki studiom dowiesz się jak właściwie odczytywać skład kosmetyków i jak je stosować. Poznasz etapy i procedury ich wytwarzania. Nabierzesz doświadczenia współpracując z dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej. Dzięki praktykom studenckim dowiesz się jak wygląda codzienna praca kosmetologa. Studia przygotują Cię do pracy w gabinecie kosmetycznym, gabinecie odnowy biologicznej, ośrodku SPA, firmach przemysłu kosmetycznego i laboratoriach. Dowiesz się również jak założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie prowadzić salon piękności.
Kosmetologia - opis kierunku

ELEKTRORADIOLOGIA

Elektroradiolog jest odpowiedzialny za obsługę aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Dzięki studiom nauczysz się diagnozować stany chorobowe i ich objawy radiologiczne. Dowiesz się jak działa i jak zbudowana jest aparatura diagnostyczna - tomograf komputerowy, urządzenia rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej, urządzenia do diagnostyki izotopowej oraz konwencjonalna aparatura rentgenowska. Absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, pracowniach rezonansu magnetycznego, angiografii, elektroradiografii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej.
Elektroradiologia - opis kierunku

TERAPIA ZAJĘCIOWA

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystywać elementy terapii zajęciowej do aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, rynku pracy i adaptacji czasu wolnego. Nauczysz się prowadzić warsztaty terapeutyczne i rehabilitacyjne. Zdobędziesz kompetencje w zakresie komunikacji, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości pracy w zespole oraz odporności psychicznej. Absolwenci terapii zajęciowej znajdują pracę w szpitalach, centrach rehabilitacji, hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień oraz szkołach specjalnych i integracyjnych.
Terapia zajęciowa - opis kierunku

PSYCHOLOGIA ZDROWIA

Celem kształcenia na kierunku psychologia zdrowia jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze zdrowia człowieka. Absolwenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko z obszaru psychologii, ale także z medycyny i dyscyplin takich jak neuropsychologia, psychoonkologia itp.
Psychologia zdrowia - opis kierunku

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

Studia I stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, dotyczących fundamentów zdrowia środowiskowego, opartych o zagadnienia z zakresu nauk medycznych (propedeutyka medycyny, toksykologia, epidemiologia) oraz nauk przyrodniczych (biochemia, ekologia i mikrobiologia, fizyka i chemia środowiska).
Zdrowie środowiskowe - opis kierunku

NEUROBIOLOGIA

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu neurobiologii, opartą na szerokiej podstawie nauk przyrodniczych. Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z różnych obszarów neurobiologii. Ponadto posiada umiejętności praktyczne obejmujące: posługiwanie się metodami i technikami umożliwiającymi udział w realizacji projektów badawczych z zakresu neurobiologii, ocenę struktur mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze oraz analizę, ekspresję i kontrolę emocji, ocenę zaburzeń poznawczych, emocji i osobowości u osób z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem mózgu.
Neurobiologia - opis kierunku

COACHING MEDYCZNY

Coaching medyczny to kierunek dla osób, które interesują się zdrowiem, psychologią i chcą pomagać chorym w powrocie do zdrowia lub zespołowi leczącemu w podnoszeniu jakości usług. Łączy w sobie elementy medycyny i psychologii, a także szeroko rozumianego i niezwykle przydatnego w medycynie coachingu. Kierunek przygotowuje do efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi oraz do pomagania im w podejmowaniu trafnych decyzji.
Coaching medyczny - opis kierunku

AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU

Szumy w uszach, gorszy słuch to coraz częściej spotykane u Polaków dolegliwości. Jeśli czujesz powołanie, by pomagać osobom z problemami słuchu to z pewnością zainteresuje cię kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu. Śmiało można uznać, że kierunek należy do przyszłościowych z perspektywy rynku pracy. Szczęśliwie dla tych, którzy mają kłopoty z dobrym słyszeniem nowoczesna medycyna oferuje wiele pomocnych technologii. Jako student tego kierunku nabędziesz praktycznych umiejętności związanych z analizą narządu słuchu i równowagi oraz zdolności diagnozowania za pomocą technik medycznych i odpowiednich programów testujących.
Audiofonologia z protetyką słuchu - opis kierunku studiów

KOORDYNOWANA OPIEKA SENIORALNA

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz wykształcenie specjalistycznych wieloaspektowych umiejętności potrzebnych do pracy w sektorze koordynowanej opieki zorientowanej na pacjenta w wieku podeszłym. Studia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, trendom demograficznym i potrzebom rynku.
Koordynowana opieka senioralna - opis kierunku studiów

ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA - NOWOŚĆ

Student uzyska wiedzę w zakresie antropologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii, mikrobiologii, chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej i chemii fizycznej, chemii medycznej, farmakologii i toksykologii, medycyny sądowej, podstaw prawodawstwa, uzależnień lekowych, zastosowania metod analitycznych i statystycznych w kryminalistyce i analityce sądowej. Studenci nabędą umiejętności analizowania materiału dowodowego, środków stosowanych w dopingu, leków i żywności, opracowania metod odpowiednich do określonego badania, opracowania raportu z wykonanych badań oraz przygotowania ekspertyz sądowych.
Analityka kryminalistyczna i sądowa - opis kierunku

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA - NOWOŚĆ

W obecnej dobie intensywnie rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego oraz całej gamy przemysłów pokrewnych (chemicznego, kosmetycznego, zielarskiego, biotechnologii, produkcji suplementów diety itp.) koniecznym jest wykształcenie specjalistów posiadających szerokie kompetencje (wiedzę i umiejętności) dotyczące nauk farmaceutycznych, projektowania procesów technologicznych oraz bezpośredniej kontroli procesów technologicznych i wytwarzanych produktów w wymienionych powyżej gałęziach przemysłu. Takimi specjalistami są absolwenci tych studiów.
Inżynieria farmaceutyczna - opis kierunku studiów

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM

To nowy kierunek, który utworzony został w związku z chęcią podniesienia jakości zarządzani ryzykiem zdrowotnym w Polsce. Kształcenie na studiach jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę, przygotowaną do realizacji najważniejszych wyzwań w dziedzinie zdrowia publicznego. Po studiach na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym absolwent będzie znał systemy zarządzania ryzykiem oraz infrastrukturę informatyczną gromadzenia, przetwarzania i analizy zarówno danych epidemiologicznych jak i środowiskowych.
zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, opis kierunku studiów

BIOMEDYCYNA

Studia mają na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych.

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ