Studia humanistyczne Lublin

Studia w Lublinie / Kierunki studiów w Lublinie / Rekrutacja na studia Lublin / Uczelnie w Lublinie

Animacja kultury w Lublinie

Animacja kultury w Lublinie

Animacja kultury na UMCS

kierunki studiów w Lublinie, studia w Lublinie, studia humanistyczne Lublin

Animacja kultury to kierunek o profilu praktycznym, uruchomiony w UMCS w 2012 roku – studia pierwszego stopnia oraz w roku 2014 - studia drugiego stopnia. Charakteryzuje się połączeniem teoretycznego i praktycznego kształcenia w zakresie podstaw nauk humanistycznych i społecznych (w tym pedagogicznych). Program studiów skoncentrowany jest na edukacji w zakresie animacji kultury i zarządzania działalnością kulturalną oraz praktycznym przygotowaniu w obszarze wybranej dziedziny kultury.

Absolwent kierunku Animacja kultury jest przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalna a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu w różnych typach instytucji. W procesie kształcenia zwrócono również uwagę na funkcjonowanie Polski w strukturach UE, a w związku z tym na kwestie polityki kulturalnej Unii oraz problematykę wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: obserwatorium kultury, filozofia humanistyczna, psychologia osobowości i twórczości, teoria i praktyka animacji kultury, wiedza o kulturze, pedagogika kultury, warsztaty metodyczne, polityka kulturalna itp.

W ramach kierunku oferowane są dwa bloki fakultatywne z wybranych dziedzin kultury:

Teatr i taniec
Fotografia i film
Wybór bloków fakultatywnych ( wybrane dziedziny kultury) będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

posiada wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji placówek zajmujących się działalnością kulturalną;
ma wiedzę w zakresie polityki kulturalnej (w tym polityki kulturalnej Unii Europejskiej) oraz na temat wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej;
posiada praktyczne umiejętności w zakresie wybranej dziedziny kultury (taniec i teatr, fotografia i film);
posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych stanowiskach, funkcjonujących w ramach różnorodnych struktur organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych).
Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

urzędach administracji państwowej i samorządowej, w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych; prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Czytaj więcej:


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:pasek_bialy.jpg
Kierunki studiów humanistycznych w Lublinie

EDYTORSTWO | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 EDYTORSTWO Katolicki Uniwersytet LubelskiFILOZOFIA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOZOFIA Katolicki Uniwersytet LubelskiFILOZOFIA - studia w języku angielskim | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOZOFIA - studia w języku angielskim Katolicki Uniwersytet LubelskiRETORYKA STOSOWANA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 RETORYKA STOSOWANA Katolicki Uniwersytet Lubelskipasek_bialy.jpg
E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 E - EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieFILOZOFIA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 FILOZOFIA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieKULTUROZNAWSTWO | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 KULTUROZNAWSTWO Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieTECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lubliniepasek_bialy.jpg
FILOLOGIA ANGIELSKA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOLOGIA ANGIELSKA Katolicki Uniwersytet LubelskiFILOLOGIA GERMAŃSKA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOLOGIA GERMAŃSKA Katolicki Uniwersytet LubelskiFILOLOGIA GERMAŃSKA - grupa początkująca | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOLOGIA GERMAŃSKA - grupa początkująca Katolicki Uniwersytet LubelskiFILOLOGIA KLASYCZNA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOLOGIA KLASYCZNA Katolicki Uniwersytet Lubelskipasek_bialy.jpg
FILOLOGIA NIDERLANDZKA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOLOGIA NIDERLANDZKA Katolicki Uniwersytet LubelskiFILOLOGIA POLSKA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOLOGIA POLSKA Katolicki Uniwersytet LubelskiFILOLOGIA ROMAŃSKA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOLOGIA ROMAŃSKA Katolicki Uniwersytet LubelskiFILOLOGIA ROMAŃSKA - grupa początkująca | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOLOGIA ROMAŃSKA - grupa początkująca Katolicki Uniwersytet Lubelskipasek_bialy.jpg
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Katolicki Uniwersytet LubelskiLINGWISTYKA STOSOWANA - spec. j. rosyjski i angielski | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 LINGWISTYKA STOSOWANA - spec. j. rosyjski i angielski Katolicki Uniwersytet LubelskiLINGWISTYKA STOSOWANA - spec. j. ukraiński i angielski | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 LINGWISTYKA STOSOWANA - spec. j. ukraiński i angielski Katolicki Uniwersytet LubelskiSINOLOGIA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 SINOLOGIA Katolicki Uniwersytet Lubelskipasek_bialy.jpg
HISPANISTYKA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 HISPANISTYKA Katolicki Uniwersytet LubelskiANGLISTYKA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 ANGLISTYKA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieFILOLOGIA POLSKA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 FILOLOGIA POLSKA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieGERMANISTYKA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 GERMANISTYKA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lubliniepasek_bialy.jpg
HISPANISTYKA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 HISPANISTYKA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieLINGWISTYKA STOSOWANA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 LINGWISTYKA STOSOWANA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LubliniePOLSKO-NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 POLSKO-NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieROMANISTYKA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 ROMANISTYKA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lubliniepasek_bialy.jpg
RUSYCYSTYKA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 RUSYCYSTYKA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieUKRAINISTYKA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 UKRAINISTYKA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LubliniePORTUGALISTYKA - STUDIA PORTUGALSKO-BRAZYLIJSKIE | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 PORTUGALISTYKA - STUDIA PORTUGALSKO-BRAZYLIJSKIE Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieLINGWISTYKA STOSOWANA | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

 LINGWISTYKA STOSOWANA Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lubliniepasek_bialy.jpg
FILOLOGIA ANGIELSKA | Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w Lublinie

 

 FILOLOGIA ANGIELSKA Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w LublinieHISTORIA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 HISTORIA Katolicki Uniwersytet LubelskiHISTORIA SZTUKI | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 HISTORIA SZTUKI Katolicki Uniwersytet LubelskiMISHuS | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 MISHuS Katolicki Uniwersytet Lubelskipasek_bialy.jpg
MUZYKOLOGIA | Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 MUZYKOLOGIA Katolicki Uniwersytet LubelskiARCHEOLOGIA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 ARCHEOLOGIA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w LublinieHISTORIA | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

 HISTORIA Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lubliniepasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem