Studia społeczne Opole


pasek_bialy.jpg


Uniwersytet Opolski, studia społeczne


ks_box40.jpg
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Kierunek studiów o interdyscyplinarnym charakterze. Splatają się wątki nauk społecznych oraz przedmioty prawnicze.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauki o bezpieczeństwie, ale także nauki o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg
ks_box40.jpg
DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Na tym kierunku poznasz m.in. metody kreatywnego pisania tekstów komercyjnych, reklamowych, informacyjnych, publicystycznych i naukowych oraz podstaw projektowania graficznego

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg
ks_box40.jpg
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe. Studenci mają do wyboru jedną specjalizacje, z trzech: dziennikarstwo prasowe, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, public relations i reklama.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg
ks_box40.jpg
POLITOLOGIA

Studenci Politologii zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg
ks_box40.jpg
PRACA SOCJALNA

Studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, organizatorów i animatorów pomocy społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych, poprawy jakości życia, a także do działania społecznego w różnorodnych grupach i środowiskach.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg
ks_box40.jpg
PUBLIC RELATIONS

Budowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pomysł i idea przewodnia nowego kierunku stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób budować relacje PR w organizacji i jej otoczeniu (m.in. poprzez relacje z mediami, wewnętrzny PR, branding, PR w nowych mediach, etc.)

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg
ks_box40.jpg
SOCJOLOGIA

Socjologia to dziedzina nauk społecznych, która zajmuje się tym wszystkim, co składa się na życie w społeczeństwie. Socjologowie interesują się, między innymi, poznawaniem wzorów kulturowych i prawidłowości społecznych, badaniem i wyjaśnianiem nowych zjawisk i procesów. Program studiów przewiduje także zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności, krytycznego czytania, obróbki multimediów i infografiki (pakiet Adobe), a przede wszystkim komputerowej analizy danych. Absolwent potrafi przygotować komputerową analizę danych ilościowych i jakościowych w profesjonalnych programach komputerowych.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg
ks_box40.jpg
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Jednym z celów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe jest zgłębienie wiedzy na temat międzynarodowego środowiska i umiejętności związanych z zarządzaniem nim w oparciu o metody i aparat naukowy. Tym samym studia te pozwalają na wyspecjalizowanie i pogłębienie prowadzonych już przez pracowników i studentów Instytutu badań nad międzynarodową sferą rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego. Absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Już na I semestrze studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe student ma możliwość wyboru własnej ścieżki kształcenia w ramach jednej z dwóch specjalności: Dyplomacja współczesna, Negocjacje międzynarodowe.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg
ks_box40.jpg
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Nowy kierunek kształcenia. Absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego kierowanie sobą, grupą, jak też zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który potrwa aż 4 semestry. Absolwent posiądzie podstawy nowoczesnego projektowania. Zdobytą wiedzę teoretyczną będzie umiał zastosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądzie także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg
ks_box40.jpg
NAUKI O RODZINIE

Studia z nauk o rodzinie skupiają się na problematyce rodzinnej, badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas tych studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej, związanej z problematyką rodzinną..

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu, studia społeczne

ks_box40.jpg
ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - WSB w OPOLU

Kierunek studiów, który łączy sprawy społeczne z prawem. Przeznaczony jest dla osób pragnących swoją zawodową przyszłość związać z instytucjami dbającymi o budowanie poczucia bezpieczeństwa. Prowadzone przez praktyków zajęcia doskonale przygotowują do pracy w organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji. W ofercie WSB znajdują się specjalności: KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA, SŁUŻBY MUNDUROWE I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI I OCHRONA DANYCH. Studia proponowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

Studia społeczne w innych miastach w Polsce


Studia społeczne Białystok

 STUDIA SPOŁECZNE BIAŁYSTOK

Studia społeczne Bydgoszcz

 STUDIA SPOŁECZNE BYDGOSZCZ

Studia społeczne Katowice

 STUDIA SPOŁECZNE KATOWICE

Studia społeczne Częstochowa

 STUDIA SPOŁECZNE CZĘSTOCHOWA

Studia społeczne Gdańsk

 STUDIA SPOŁECZNE GDAŃSK

Studia społeczne Kielce

 STUDIA SPOŁECZNE KIELCE

Studia społeczne Kraków

 STUDIA SPOŁECZNE KRAKÓW

Studia społeczne Koszalin

 STUDIA SPOŁECZNE KOSZALIN

Studia społeczne Lublin

 STUDIA SPOŁECZNE LUBLIN

Studia społeczne Łódź

 STUDIA SPOŁECZNE ŁÓDŹ

Studia społeczne Poznań

 STUDIA SPOŁECZNE POZNAŃ

Studia społeczne Olsztyn

 STUDIA SPOŁECZNE OLSZTYN

Studia społeczne Radom

 STUDIA SPOŁECZNE RADOM

Studia społeczne Rzeszów

 STUDIA SPOŁECZNE RZESZÓW

Studia społeczne Toruń

 STUDIA SPOŁECZNE TORUŃ

Studia społeczne Szczecin

 STUDIA SPOŁECZNE SZCZECIN

Studia społeczne Wrocław

 STUDIA SPOŁECZNE WROCŁAW

Studia społeczne Warszawa

 STUDIA SPOŁECZNE WARSZAWA

Studia społeczne Zielona Góra

 STUDIA SPOŁECZNE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem