Studia społeczne Opole


pasek_gradient.jpg

Uniwersytet Opolski, studia społeczne


ks_box40.jpg
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Kierunek studiów o interdyscyplinarnym charakterze. Splatają się wątki nauk społecznych oraz przedmioty prawnicze.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Jeszcze nie wiadomo, czy ten kierunek na pewno będzie. Ale zapowiada się ciekawie...

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe. Studenci mają do wyboru jedną specjalizacje, z trzech: dziennikarstwo prasowe, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, public relations i reklama.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
POLITOLOGIA

Studenci Politologii zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PRACA SOCJALNA

Studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, organizatorów i animatorów pomocy społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych, poprawy jakości życia, a także do działania społecznego w różnorodnych grupach i środowiskach.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PUBLIC RELATIONS

Budowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pomysł i idea przewodnia nowego kierunku stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób budować relacje PR w organizacji i jej otoczeniu (m.in. poprzez relacje z mediami, wewnętrzny PR, branding, PR w nowych mediach, etc.)

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
SOCJOLOGIA

Program studiów przewiduje także zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności, krytycznego czytania, obróbki multimediów i infografiki (pakiet Adobe), a przede wszystkim komputerowej analizy danych. Absolwent potrafi przygotować komputerową analizę danych ilościowych i jakościowych w profesjonalnych programach komputerowych SPSS (analizę statystyczną, z możliwością certyfikacji zewnętrznej, na II stopniu studiów), CAQDA, ATLAS.ti (analiza jakościowa). Przydatną kompetencją jest również umiejętność zarządzania projektami, co umożliwia pozyskiwanie grantów o fundusze (m.in. w generatorze SOWA).

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Jednym z celów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe jest zgłębienie wiedzy na temat międzynarodowego środowiska i umiejętności związanych z zarządzaniem nim w oparciu o metody i aparat naukowy. Tym samym studia te pozwalają na wyspecjalizowanie i pogłębienie prowadzonych już przez pracowników i studentów Instytutu badań nad międzynarodową sferą rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego. Absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Już na I semestrze studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe student ma możliwość wyboru własnej ścieżki kształcenia w ramach jednej z dwóch specjalności: Dyplomacja współczesna, Negocjacje międzynarodowe.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
POLITOLOGIA SŁUŻBY MUNDUROWE

Program specjalności „Służby Mundurowe” na kierunku Politologia I stopnia ma na celu przybliżenie studentom specyfiki i charakteru pracy w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Studenci Politologii zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej..

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Nowy kierunek kształcenia. Absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego kierowanie sobą, grupą, jak też zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który potrwa aż 4 semestry. Absolwent posiądzie podstawy nowoczesnego projektowania. Zdobytą wiedzę teoretyczną będzie umiał zastosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądzie także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
NAUKI O RODZINIE

Studia z nauk o rodzinie skupiają się na problematyce rodzinnej, badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas tych studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej, związanej z problematyką rodzinną..

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpgWyższa Szkoła Bankowa w Opolu, studia społeczne

ks_box40.jpg
ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - WSB w OPOLU

Kierunek studiów, który łączy sprawy społeczne z prawem. Przeznaczony jest dla osób pragnących swoją zawodową przyszłość związać z instytucjami dbającymi o budowanie poczucia bezpieczeństwa. Prowadzone przez praktyków zajęcia doskonale przygotowują do pracy w organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji. W ofercie WSB znajdują się specjalności: KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA, SŁUŻBY MUNDUROWE I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI I OCHRONA DANYCH. Studia proponowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem