Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Studia prawnicze Opole


ADMINISTRACJA na Uniwersytecie Opolskim

ADMINISTRACJA na Uniwersytecie Opolskim

ADMINISTRACJA na Uniwersytecie Opolskim

kierunki studiów w Opolu, studia Opole, studia prawnicze Opole, studia prawnicze
Jeśli myślisz o atrakcyjnym zawodzie w administracji państwowej lub samorządowej warto zastanowić się nad wyborem kierunku administracja na Uniwersytecie Opolskim.
Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji i współpracy europejskiej.

Absolwent studiów administracyjnych uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie administracji i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji zarówno w jej organizacji wewnętrznej, jak i we współpracy z otoczeniem lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym oraz strukturami Unii Europejskiej.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:

Administracja gospodarczo-finansowa - umożliwia poznanie instytucji prawnych z zakresu prawa bankowego, administracyjno-gospodarczego, podatkowego, celnego i dewizowego oraz prawa papierów wartościowych. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: elementy europejskiego prawa gospodarczego, prawo bankowe, prawo podatkowe, prawo handlowe.

Administracja publiczna - pozwala zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie organizacji i zadań administracji rządowej i samorządowej oraz finansów publicznych. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: administracja rządowa i samorządowa w wybranych krajach, system finansowo-budżetowy samorządu terytorialnego, tworzenie wizerunku administracji, prawna ochrona informacji.

Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego - zapewnia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa. W ramach specjalizacji wykładane są dodatkowo m.in. następujące przedmioty: organizacja i zadania administracji bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, kryminologia i wiktymologia, kryminalistyka, sytuacja obywateli w ochronie bezpieczeństwa, administracja i struktury bezpieczeństwa i porządku publicznego w krajach zachodnich.

Administracja w stosunkach międzynarodowych - zapewnia możliwość zdobywania wiedzy potrzebnej w zatrudnieniu w administracji sektora prywatnego. W ramach specjalizacji wykładane są m.in. następujące przedmioty: ochrona konsumenta i konkurencji na jednolitym rynku europejskim, rozliczenia firm w obrocie międzynarodowym, zarządzanie projektami finansowymi w UE, współczesne stosunki międzynarodowe, swobodny przepływ osób w UE.

Absolwenci administracji znajdują zatrudnienie m.in. w:

administracji samorządowej i rządowej (np. w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych)
administracji sądownictwa i prokuratury
administracji służby więziennej, straży pożarnej i policji
administracji finansowej
administracji służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury
administracji sektora prywatnego
biurach obrotu nieruchomościami


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

pasek_bialy.jpg


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, studia prawnicze

ks_box40.jpg
ADMINISTRACJA - WSZiA w OPOLU

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu kształci na wielu specjalnościach, które dostarczają pracowników dla administracji publicznej i samorządowej oraz kadry wspomagające biznes. Wśród ciekawych propozycji kształcenia znaleźć można takie jak: E-ADMINISTRACJA I GOSPODARKA, ADMINISTRACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I SOCJALNYCH, ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


ks_box40.jpg
PRAWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI - WSZiA w OPOLU

To jest specjalność na kierunku ZARZĄDZANIE. Unikalna propozycja, która pozwala na zdobycie kompetencji w zakresie zgłębiania kwestii prawnych i menedżerskich. Kończąc te studia w Opolu masz szersze perspektywy zatrudnienia w biznesie i administracji.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu, studia prawniczeks_box40.jpg
PRAWO W BIZNESIE - WSB w OPOLU

Studia prawnicze na WSB w Opolu to przede wszystkim szansa na zdobycie praktycznych umiejętności. Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny - łączy wiedzę z zakresu wiedzy ekonomicznej i prawniczej. Do wyboru są specjalności: PRAWO W ZARZĄDZANIU FIRMĄ, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE oraz MEDIACJE I ARBITRAŻ. Jeśli myślisz poważnie o studiach w Opolu warto dokładnie przeanalizować ofertę WSB. Studia proponowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - WSB w OPOLU

Kierunek studiów, który przeznaczony jest dla osób pragnących swoją zawodową przyszłość związać z instytucjami dbającymi o budowanie poczucia bezpieczeństwa. Prowadzone przez praktyków zajęcia doskonale przygotowują do pracy w organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji. W ofercie WSB znajdują się specjalności: KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA, SŁUŻBY MUNDUROWE I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI I OCHRONA DANYCH oraz specjalności typowo administracyjne: np. ADMINISTRACJA I FINANSE SAMORZĄDOWE. Studia proponowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg