Studia pedagogiczne Opole


pasek_gradient.jpg

Uniwersytet Opolski, studia pedagogiczne

pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM - UNIWERSYTET OPOLSKI

Studia pozwalają nabywać kompetencje z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów specjalistycznych w dziedzinie pedagogiki, obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. Studenci tej specjalności nabywają umiejętności w zakresie: organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, współdziałania ze środowiskiem lokalnym, prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i korekcyjnych wspomagających rozwój dziecka.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA SPECJALNA - UNIWERSYTET OPOLSKI

Przedmiotem zainteresowania są osoby z niepełnosprawnościami na różnych etapach rozwoju i w różnych okresach życia, osoby, które wskutek dysfunkcji i uszkodzeń mają trudności w wypełnianiu codziennych życiowych zadań i z uwagi na specyficzne potrzeby wymagają specjalistycznie przygotowanej kadry.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA W WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM - UNIWERSYTET OPOLSKI

Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę interdyscyplinarną oraz kompetencje w zakresie opieki, zdrowia, rozwoju, wychowania dzieci od 6 miesiąca życia do 6 lat. Dysponować będzie rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu pedagoga, zostanie wyposażony w wiedzę innowacyjną i współczesne umiejętności w zakresie stymulowania, wspierania, wspomagania rozwoju małych dzieci zgodnie z najnowszymi wynikami badań nauk społecznych i humanistycznych.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Z TERAPEUTYCZNĄ - UNIWERSYTET OPOLSKI

Kierunek przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi...

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ - UNIWERSYTET OPOLSKI

Zajęcia w ramach studiów koncentrują się na kształtowaniu kompetencji, które związane są z rozwojem poznawczym studentów, umiejętnościami komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem grupy dzieci, metodyki nauczania, kreatywności i nieszablonowego myślenia, diagnostyki, a także organizowania procesów edukacyjnych...

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ - UNIWERSYTET OPOLSKI

Kierunek przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie...

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z J. ANGIELSKIM - UNIWERSYTET OPOLSKI

Studia na tej specjalności poszerzają podstawowy zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyposażają studentów w kompetencje metodyczne nauki języka angielskiego na tym szczeblu kształcenia w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent po ukończeniu studiów poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz językiem angielskim i nabywa wszechstronną wiedzę w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu, studia pedagogiczneks_box40.jpg
PEDAGOGIKA - WSB w OPOLU

Studia pedagogiczne na WSB w Opolu to przede wszystkim szansa na zdobycie ważnych kompetencji. To właśnie na studiach można zdobyć wykształcenie z wielu przydatnych w życiu zawodowym oraz prywatnym dziedzin; komunikacji społecznej, psychologii, diagnostyki i terapii pedagogicznej. Wyższa Szkoła Bankowa oferuje kilka ciekawych specjalności: m.in. praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna, pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montesorri. Jeśli myślisz poważnie o studiach pedagogicznych w Opolu warto dokładnie przeanalizować ofertę WSB. Studia proponowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, studia pedagogiczne

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA - WSZiA w OPOLU

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu ma najbogatszą propozycję specjalności dla osób, które wybierają się na studia pedagogiczne. Nowościami są PROFILAKTYKA PRZESTĘPCZOŚCI I KRYMINOLOGIA, RESOCJALIZACJA I KRYMINOLOGIA, PORADNICTWO I POMOC PSYCHOPEDAGOGICZNA. Uczelnia prowadzi również specjalność PEDAGOGIKA ULICY - STREETWORKING. Zanim wybierzesz jakieś studia pedagogiczne w Opolu warto zaznajomić się z pełną ofertą Wydziału Pedagogicznego WSPiA.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA SPECJALNA - WSZiA w OPOLU

Studia na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA to możliwość wyboru jednej z oferowanych przez uczelnie specjalności: m.in. PEDAGOGIKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA lub PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


pasek_bialy.jpg

Zobacz również


ks_box40.jpg
STUDIA FILOLOGICZNE; KIERUNKI STUDIÓW W OPOLU

Jedne z najbardziej popularnych studiów. Chętnie wybierane przez kandydatów świadomych wagi znajomości języków obcych we współczesnym świecie. W tej grupie także propozycje nowoczesnych studiów polonistycznych.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


ks_box40.jpg
STUDIA HUMANISTYCZNE; KIERUNKI STUDIÓW W OPOLU

Choć dużo mówi się o zmierzchu humanistyki to jednak oferta kierunków studiów wciąż bogata i atrakcyjna. Na wielu kierunkach humanistycznych w Opolu programy studiów zaprojektowane z myślą o skutecznym wejściu na rynek pracy. KULTUROZNAWSTWO, FILOZOFIA, COACHING FILOZOFICZNY, GAMES STUDIES to tylko niewielka część propozycji. Odrębnie omówione są studia filologiczne, studia historyczne, studia społeczne, które adresowane są do osób postrzegających siebie jako humanistów.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


ks_box40.jpg
STUDIA PSYCHOLOGICZNE; KIERUNKI STUDIÓW W OPOLU

Studia z zakresu PSYCHOLOGII wciąż są w czołówce najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów. Warto poznać oferowane przez uczelnie w Opolu specjalności. Studia na kierunku PSYCHOLOGIA, które dają uprawnienia psychologa, realizowane są w systemie jednolitych studiów magisterskich. Dostępne są również studia licencjackie w zakresie np. PSYCHOLOGIA I KOMUNIKACJA W BIZNESIE.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


ks_box40.jpg
STUDIA SPOŁECZNE; KIERUNKI STUDIÓW W OPOLU

Obszerna grupa kierunków chętnie wybierana przez kandydatów na studia w Opolu: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I MIĘDZYNARODOWE, PUBLIC RELATIONS to tylko niektóre z kierunków społecznych oferowanych przez uczelnie. Przeznaczone są głównie dla humanistów, którzy żywo interesują się tkanką życia społecznego

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem