Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Studia pedagogiczne Opole


pasek_gradient.jpg

Uniwersytet Opolski, studia pedagogiczne

pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA KSZTAŁCENIE WCZESNOSZKOLNE Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM

Studia pozwalają nabywać kompetencje z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów specjalistycznych w dziedzinie pedagogiki, obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. Studenci tej specjalności nabywają umiejętności w zakresie: organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, współdziałania ze środowiskiem lokalnym, prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i korekcyjnych wspomagających rozwój dziecka.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA SPECJALNA

Przedmiotem zainteresowania są osoby z niepełnosprawnościami na różnych etapach rozwoju i w różnych okresach życia, osoby, które wskutek dysfunkcji i uszkodzeń mają trudności w wypełnianiu codziennych życiowych zadań i z uwagi na specyficzne potrzeby wymagają specjalistycznie przygotowanej kadry.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA W WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM

Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę interdyscyplinarną oraz kompetencje w zakresie opieki, zdrowia, rozwoju, wychowania dzieci od 6 miesiąca życia do 6 lat. Dysponować będzie rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu pedagoga, zostanie wyposażony w wiedzę innowacyjną i współczesne umiejętności w zakresie stymulowania, wspierania, wspomagania rozwoju małych dzieci zgodnie z najnowszymi wynikami badań nauk społecznych i humanistycznych.

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Z TERAPEUTYCZNĄ

Kierunek przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi...

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ

Zajęcia w ramach studiów koncentrują się na kształtowaniu kompetencji, które związane są z rozwojem poznawczym studentów, umiejętnościami komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem grupy dzieci, metodyki nauczania, kreatywności i nieszablonowego myślenia, diagnostyki, a także organizowania procesów edukacyjnych...

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg


ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

Kierunek przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie...

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

ks_box40.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z J. ANGIELSKIM

Studia na tej specjalności poszerzają podstawowy zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyposażają studentów w kompetencje metodyczne nauki języka angielskiego na tym szczeblu kształcenia w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent po ukończeniu studiów poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz językiem angielskim i nabywa wszechstronną wiedzę w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg