Studia techniczne Bydgoszcz


Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA na UTP w Bydgoszczy

Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA na UTP w Bydgoszczy

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA na UTP w Bydgoszczy

kierunki studiów w Bydgoszczy, studia w Bydgoszczy, studia techniczne Bydgoszcz, studia techniczne

Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oraz obiektów inżynierskich. Celem kształcenia jest poznanie i rozwiązywanie problemów z zakresu infrastruktury podziemnej - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych; wyposażenia technicznego budynków w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne, chłodnicze i wentylacyjne; procesów i technologii oczyszczania
ścieków i uzdatniania wody oraz sposobów zagospodarowania odpadów; systemów wodnych - zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią; wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym.

Gdzie i jaka czeka Cię praca

Absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi.


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


pasek_bialy.jpg
Kierunki studiów technicznych w Bydgoszczy

ARCHITEKTURA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 ARCHITEKTURA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyARCHITEKTURA WNĘTRZ | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 ARCHITEKTURA WNĘTRZ Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyINFORMATYKA | Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

 INFORMATYKA Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczypasek_bialy.jpg
INFORMATYKA | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 INFORMATYKA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyINŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyINFORMATYKA W BIZNESIE | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 INFORMATYKA W BIZNESIE Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBUDOWNICTWO | Bydgoska Szkoła Wyższa

 

 BUDOWNICTWO Bydgoska Szkoła Wyższapasek_bialy.jpg
BUDOWNICTWO | Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

 BUDOWNICTWO Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w BydgoszczyBEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyINŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyINŻYNIERIA MATERIAŁOWA | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypasek_bialy.jpg
MECHATRONIKA | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 MECHATRONIKA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyREWITALIZACJA DRÓG WODNYCH | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyINŻYNIERIA BIOMEDYCZNA | CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

 

 INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuOPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupasek_bialy.jpg
AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyBUDOWNICTWO | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 BUDOWNICTWO Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyELEKTROTECHNIKA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 ELEKTROTECHNIKA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczypasek_bialy.jpg
ENERGETYKA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 ENERGETYKA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyGOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyINFORMATYKA STOSOWANA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 INFORMATYKA STOSOWANA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyINŻYNIERIA BIOMEDYCZNA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczypasek_bialy.jpg
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyINŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyINŻYNIERIA ŚRODOWISKA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyMECHANIKA I BUDOWA MASZYN | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczypasek_bialy.jpg
MECHATRONIKA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 MECHATRONIKA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyPRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyPRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH w języku angielskim | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH w języku angielskim Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyTELEINFORMATYKA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 TELEINFORMATYKA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczypasek_bialy.jpg
TRANSPORT | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 TRANSPORT Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyWZORNICTWO | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 WZORNICTWO Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyZOOTECHNIKA | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 ZOOTECHNIKA Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyMODELOWANIE INFORMACJI BUDOWLANYCH | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

 MODELOWANIE INFORMACJI BUDOWLANYCH Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczypasek_bialy.jpg
BUDOWNICTWO | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

 BUDOWNICTWO Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyINFORMATYKA STOSOWANA | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

 INFORMATYKA STOSOWANA Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyMECHATRONIKA | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

 MECHATRONIKA Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyPROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE WWW | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

 PROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE WWW Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczypasek_bialy.jpg
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyPROJEKTOWANIE UŻYTKOWE | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

 PROJEKTOWANIE UŻYTKOWE Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | Bydgoska Szkoła Wyższa

 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Bydgoska Szkoła WyższaZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczypasek_bialy.jpg
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczypasek_bialy.jpg

Studia techniczne w innych miastach w Polsce


Studia techniczne Białystok

 STUDIA TECHNICZNE BIAŁYSTOK

Studia techniczne Gdańsk

 STUDIA TECHNICZNE GDAŃSK

Studia techniczne Katowice

 STUDIA TECHNICZNE KATOWICE

Studia techniczne Częstochowa

 STUDIA TECHNICZNE CZĘSTOCHOWA

Studia techniczne Kielce

 STUDIA TECHNICZNE KIELCE

Studia techniczne Kraków

 STUDIA TECHNICZNE KRAKÓW

Studia techniczne Poznań

 STUDIA TECHNICZNE POZNAŃ

Studia techniczne Koszalin

 STUDIA TECHNICZNE KOSZALIN

Studia techniczne Opole

 STUDIA TECHNICZNE OPOLE

Studia techniczne Rzeszów

 STUDIA TECHNICZNE RZESZÓW

Studia techniczne Lublin

 STUDIA TECHNICZNE LUBLIN

Studia techniczne Olsztyn

 STUDIA TECHNICZNE OLSZTYN

Studia techniczne Łódź

 STUDIA TECHNICZNE ŁÓDŹ

Studia techniczne Radom

 STUDIA TECHNICZNE RADOM

Studia techniczne Toruń

 STUDIA TECHNICZNE TORUŃ

Studia techniczne Szczecin

 STUDIA TECHNICZNE SZCZECIN

Studia techniczne Warszawa

 STUDIA TECHNICZNE WARSZAWA

Studia techniczne Wrocław

 STUDIA TECHNICZNE WROCŁAW

Studia techniczne Zielona Góra

 STUDIA TECHNICZNE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem