Studia psychologiczne Bydgoszcz


PSYCHOLOGIA na UKW w Bydgoszczy

PSYCHOLOGIA na UKW w Bydgoszczy

PSYCHOLOGIA na UKW w Bydgoszczy

kierunki studiów w Bydgoszczy, studia w Bydgoszczy, studia psychologiczne Bydgoszcz, studia psychologiczne

studia jednolite magisterskie

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia jest przygotowany do diagnozy i pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym w sytuacjach trudnych i w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia. Zna podstawy teoretyczne psychologii i posiada wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka. Potrafi krytycznie ocenić nabytą wiedzę i jest świadomy konieczności stałego doskonalenia zawodowego. Przejawia wrażliwość etyczną i odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego. Posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań naukowych.

Przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych, może także ubiegać się o stanowisko nauczyciela psychologa w placówkach oświatowych.

Absolwent może podjąć samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto, może kontynuować edukację na studiach III stopnia z psychologii.

Działalność zawodowa psychologów obejmuje szeroki obszar, związany m.in. z ochroną zdrowia, opieką społeczną, oświatą, poradnictwem zawodowym, biznesem, mediami, polityką. W niektórych dziedzinach działalności, oprócz ukończenia studiów psychologicznych, stawiane są dodatkowe wymagania związane np. z uzyskaniem certyfikatów, specjalizacji, określonym stażem pracy, ukończeniem studiów podyplomowych czy kursów kwalifikacyjnych (Akty prawne rozproszone w rozporządzeniach resortowych).

Potencjalne miejsca pracy ze wskazaniem stanowiska

Absolwent psychologii może ubiegać się o zatrudnienie w charakterze psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych.Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych, może ubiegać się o stanowisko nauczyciela psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Niektóre stanowiska także wiążą się z dodatkowymi kwalifikacjami, uprawnieniami czy stażem pracy.

Absolwent psychologii może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku psychologa w miejscach pracy zgodnie z Ustawą i odpowiednimi rozporządzeniami resortowymi, obejmującymi także samozatrudnienie.

Opisy modułów specjalnościowych

Studentom psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego proponowane są następujące moduły specjalnościowe, które wybierane są pod koniec trzeciego roku studiów:

  • psychologia kliniczna,
  • psychologia zdrowia i rehabilitacji,
  • psychologia społeczna stosowana
  • psychologia wspomagania rozwoju.
Każdy moduł specjalnościowy posiada swoje plany i programy studiów. Istotą jest pogłębienie wiedzy z określonej subdyscypliny i kompetencji praktycznych.

Psychologia kliniczna.
Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.

Psychologia zdrowia i rehabilitacji.
Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią zdrowia i psychologią rehabilitacji jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.

Psychologia społeczna stosowana.
Moduł przygotowuje do diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji życia społecznego. Celem jest poznanie mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek i grup, w tym rodziny jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Doskonalone są umiejętności i kompetencje przydatne do radzenia sobie ze zdarzeniami kryzysowymi, prowadzenia negocjacji, zarządzania organizacją, rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, szkolnym, rodzinnym, w profilaktyce patologii społecznych i resocjalizacji. Absolwent przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych w szerokim zakresie, w tym do prowadzenia badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów.

Psychologia wspomagania rozwoju.
Moduł przygotowuje studenta do pracy psychologicznej w następujących obszarach praktyki zawodowej: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny; praca psychologiczna z rodziną z problemami wychowawczymi; edukacja rozwijająca i specyficzne trudności w uczeniu się; wspomaganie zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym; wspomaganie rozwoju osób starszych i chorych somatycznie. Absolwent modułu posiada kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej i projektowania specyficznych oddziaływań o charakterze psychostymulacyjnym i psychokorekcyjnym w oparciu o wybrane metody wspomagania rozwoju. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej praktyki psychologicznej i współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Zatrudnienie znajdzie m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, placówkach zajmujących się rozwojem osobistym i doradztwem zawodowym, ośrodkach pracy z osobami starszymi i innych.

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec III roku studiów, oferta w tym zakresie może ulec zmianie.

Jednostka prowadząca:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz


Dowiedz się więcej o Uczelni:


Przeglądaj kierunki studiów w Bydgoszczy według rodzajów studiów:


Zobacz propozycje studiów na innych bydgoskich uczelniach wyższych:tematy: psychologia, studia psychologiczne w Bydgoszczy, studia psychologiczne Bydgoszcz, studia psychologiczne, kierunki studiów w Bydgoszczy, kierunki studiów Bydgoszcz, studia w Bydgoszczy, studia Bydgoszcz, rekrutacja na studia Bydgoszcz, zasady rekrutacji Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunki studiów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


pasek_bialy.jpg
Kierunki studiów psychologicznych w Bydgoszczy

PSYCHOLOGIA | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 PSYCHOLOGIA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyPSYCHOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 PSYCHOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyPSYCHOLOGIA | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 PSYCHOLOGIA Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyPSYCHOLOGIA W BIZNESIE | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 PSYCHOLOGIA W BIZNESIE Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczypasek_bialy.jpg


Studia psychologiczne w innych miastach w Polsce


Studia psychologiczne Białystok

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE BIAŁYSTOK

Studia psychologiczne Katowice

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE KATOWICE

Studia psychologiczne Łódź

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE ŁÓDŹ

Studia psychologiczne Częstochowa

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE CZĘSTOCHOWA

Studia psychologiczne Gdańsk

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE GDAŃSK

Studia psychologiczne Koszalin

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE KOSZALIN

Studia psychologiczne Kielce

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE KIELCE

Studia psychologiczne Radom

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE RADOM

Studia psychologiczne Opole

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE OPOLE

Studia psychologiczne Olsztyn

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE OLSZTYN

Studia psychologiczne Poznań

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE POZNAŃ

Studia psychologiczne Kraków

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE KRAKÓW

Studia psychologiczne Szczecin

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE SZCZECIN

Studia psychologiczne Rzeszów

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE RZESZÓW

Studia psychologiczne Lublin

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE LUBLIN

Studia psychologiczne Warszawa

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE WARSZAWA

Studia psychologiczne Toruń

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE TORUŃ

Studia psychologiczne Wrocław

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE WROCŁAW

Studia psychologiczne Zielona Góra

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem