Studia techniczne Kraków


ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na Politechnice Krakowskiej

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na Politechnice Krakowskiej

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na Politechnice Krakowskiej

Kierunek prowadzony przez Wydział Architektury

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu absolwent zna podstawowe uwarunkowania prawne, procedury i warunki techniczne dotyczące projektowania i realizacji różnych kategorii obiektów architektury krajobrazu. Rozpoznaje style i elementy charakterystyczne dla różnych kompozycji krajobrazowych historycznych i współczesnych. Potrafi, przy użyciu podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych, uzyskać różnorodne dane o terenie, a także ocenić na podstawowym poziomie wartość przyrodnicza i kulturowa krajobrazu i jego składowych. Zna podstawowe zasady funkcjonowania środowiska przyrodniczego, jego ochrony, kształtowania i zarządzania. Zna systematykę i nomenklaturę roślin, a także ma elementarną wiedzę w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania chorobom i szkodnikom roślin. Zna podstawowe materiały budowlane, ich zastosowanie
w budownictwie i architekturze krajobrazu oraz podstawowe zasady projektowania obiektów budowlanych. Zna metody pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz urządzenia techniczne stosowane w tym zakresie. Posiada praktyczne umiejętności wykonywania prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu i zieleni. Ma umiejętność, w stopniu podstawowym, sporządzania kosztorysów do różnych obiektów architektury krajobrazu. Wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie. Potrafi wykonać wizualizacje projektów i symulacje rozwiązań z wykorzystaniem technik komputerowych. Potrafi projektować poszukując własnych koncepcji przy wykorzystaniu wyobraźni, intuicji i inwencji twórczej. Umie stosować zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu w różnym kontekście i skali. Potrafi sporządzić dokumentację projektową zgodnie z wymogami formalnymi, a także wykonać inwentaryzację obiektów budowlanych, szaty roślinnej i obiektów architektury krajobrazu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Są przygotowani do: wykonywania inwentaryzacji i oceny szaty roślinnej; wykonywania projektów zagospodarowania terenu, również obiektów zabytkowych; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia; kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:Krakow_panorama2.jpg


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem