Studia społeczne Kraków


SOCJOLOGIA na Uniwersytecie Pedagogicznym (KEN) w Krakowie

SOCJOLOGIA na Uniwersytecie Pedagogicznym (KEN) w Krakowie

SOCJOLOGIA na Uniwersytecie Pedagogicznym (KEN) w Krakowie

Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Cel studiów

Celem studiów na kierunku socjologia jest wykształcenie absolwenta, który będzie posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie socjologii. Umożliwią mu one podjęcie pracy w instytucjach i dziedzinach, gdzie mają zastosowanie socjologiczna wiedza, a także socjologiczne metody i techniki badawcze. Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych.


Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii i rozumie różnice między nimi. Zna także metody i techniki (zarówno ilościowe jak i jakościowe), którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna. Absolwent potrafi zastosować wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki do konkretnych problemów społecznych społeczeństwa polskiego. Potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu studiowanej dyscypliny. Wreszcie absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.


Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 242
tel. 12 662 62 23Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:pasek_bialy.jpg
Kierunki społeczne w Krakowie

SOCJOLOGIA | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 

 SOCJOLOGIA Akademia Górniczo - Hutnicza w KrakowieNAUKI O POLITYCE | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 NAUKI O POLITYCE Akademia Ignatianum w KrakowieDZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Akademia Ignatianum w KrakowiePRACA SOCJALNA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 PRACA SOCJALNA Akademia Ignatianum w Krakowiepasek_bialy.jpg
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieDZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowiepasek_bialy.jpg
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Społeczna Akademia Nauk w KrakowieSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Społeczna Akademia Nauk w KrakowieEUROPEISTYKA | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 EUROPEISTYKA Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieGOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieEARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD | Uniwersytet Jagielloński

 

 EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD Uniwersytet JagiellońskiMIGRACJE MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
AMERYKANISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 AMERYKANISTYKA Uniwersytet JagiellońskiBEZPIECZEŃSTWO NARODOWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Uniwersytet JagiellońskiDZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Uniwersytet JagiellońskiETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA | Uniwersytet Jagielloński

 

 ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
EUROPEAN STUDIES | Uniwersytet Jagielloński

 

 EUROPEAN STUDIES Uniwersytet JagiellońskiGLOBAL AND DEVELOPMENT STUDIES | Uniwersytet Jagielloński

 

 GLOBAL AND DEVELOPMENT STUDIES Uniwersytet JagiellońskiINTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES | Uniwersytet Jagielloński

 

 INTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES Uniwersytet JagiellońskiKOGNITYWISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 KOGNITYWISTYKA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
POLITOLOGIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 POLITOLOGIA Uniwersytet JagiellońskiPOLITYKA SPOŁECZNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 POLITYKA SPOŁECZNA Uniwersytet JagiellońskiRELACJE MIĘDZYKULTUROWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 RELACJE MIĘDZYKULTUROWE Uniwersytet JagiellońskiSOCJOLOGIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 SOCJOLOGIA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA BLISKOWSCHODNIE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA BLISKOWSCHODNIE Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA EURAZJATYCKIE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA EURAZJATYCKIE Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA EUROPEJSKIE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA EUROPEJSKIE Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
STUDIA NAD BUDDYZMEM | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD BUDDYZMEM Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA NAD CHINAMI | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD CHINAMI Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA NAD INDIAMI I AZJĄ POŁUDNIOWĄ | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD INDIAMI I AZJĄ POŁUDNIOWĄ Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA NAD JAPONIĄ | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD JAPONIĄ Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
STUDIA NAD KOREĄ | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD KOREĄ Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE Uniwersytet JagiellońskiSTUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: HISTORIES, CULTURES AND SOCIETIES | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: HISTORIES, CULTURES AND SOCIETIES Uniwersytet JagiellońskiIRANISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 IRANISTYKA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieNAUKI O RODZINIE | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 NAUKI O RODZINIE Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowiePRACA SOCJALNA | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 PRACA SOCJALNA Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieARCHITEKTURA INFORMACJI | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 ARCHITEKTURA INFORMACJI Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieBEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieDIGITAL DESIGN | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 DIGITAL DESIGN Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
KOGNITYWISTYKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 KOGNITYWISTYKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieKOMUNIKACJA WIZUALNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 KOMUNIKACJA WIZUALNA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowiePOLITOLOGIA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 POLITOLOGIA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowiePOLITYKA SPOŁECZNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 POLITYKA SPOŁECZNA Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
PRACA SOCJALNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 PRACA SOCJALNA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieSOCJOLOGIA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 SOCJOLOGIA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowiepasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Akademia Górniczo - Hutnicza w KrakowieZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ Akademia Ignatianum w KrakowieMANAGEMENT | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 MANAGEMENT Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieZARZĄDZANIE | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowiepasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Społeczna Akademia Nauk w KrakowieZARZĄDZANIE | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieINŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieZARZĄDZANIE INFORMACJĄ | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI Uniwersytet JagiellońskiZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet JagiellońskiZARZĄDZANIE PERSONELEM | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE PERSONELEM Uniwersytet JagiellońskiZARZĄDZANIE PUBLICZNE | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieZARZĄDZANIE | Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Uniwersytet Rolniczy w KrakowieZARZĄDZANIE | Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowiepasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE | Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w KrakowieZARZĄDZANIE | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowiepasek_bialy.jpg

Studia społeczne w innych miastach w Polsce


Studia społeczne Białystok

 STUDIA SPOŁECZNE BIAŁYSTOK

Studia społeczne Bydgoszcz

 STUDIA SPOŁECZNE BYDGOSZCZ

Studia społeczne Katowice

 STUDIA SPOŁECZNE KATOWICE

Studia społeczne Częstochowa

 STUDIA SPOŁECZNE CZĘSTOCHOWA

Studia społeczne Gdańsk

 STUDIA SPOŁECZNE GDAŃSK

Studia społeczne Kielce

 STUDIA SPOŁECZNE KIELCE

Studia społeczne Łódź

 STUDIA SPOŁECZNE ŁÓDŹ

Studia społeczne Koszalin

 STUDIA SPOŁECZNE KOSZALIN

Studia społeczne Lublin

 STUDIA SPOŁECZNE LUBLIN

Studia społeczne Poznań

 STUDIA SPOŁECZNE POZNAŃ

Studia społeczne Opole

 STUDIA SPOŁECZNE OPOLE

Studia społeczne Olsztyn

 STUDIA SPOŁECZNE OLSZTYN

Studia społeczne Radom

 STUDIA SPOŁECZNE RADOM

Studia społeczne Rzeszów

 STUDIA SPOŁECZNE RZESZÓW

Studia społeczne Toruń

 STUDIA SPOŁECZNE TORUŃ

Studia społeczne Szczecin

 STUDIA SPOŁECZNE SZCZECIN

Studia społeczne Wrocław

 STUDIA SPOŁECZNE WROCŁAW

Studia społeczne Warszawa

 STUDIA SPOŁECZNE WARSZAWA

Studia społeczne Zielona Góra

 STUDIA SPOŁECZNE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem