Studia społeczne Kraków


STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA BLISKOWSCHODNIE - MODUŁ: IZRAEL na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA BLISKOWSCHODNIE - MODUŁ: IZRAEL na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA BLISKOWSCHODNIE - MODUŁ: IZRAEL na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie, studia w Krakowie, studia społeczne Kraków, studia społeczne
pierwszego stopnia, stacjonarne

Studia azjatyckie (specjalność studia bliskowschodnie, moduł Izrael) są oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania współczesnego języka hebrajskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych dotyczących Izraela w kontekście świata arabskiego.

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się przedmioty określające kierunek studiów: studia azjatyckie w specjalności: studia bliskowschodnie oraz w module Izrael. Podczas studiów student pozna specyfikę zagadnień społecznych dotyczących Izraela, historii i kultury Żydów, Bliskiego Wschodu w rozmaitych aspektach: historycznym i kulturowym, społecznym i religijnym oraz politycznym i gospodarczym. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka współczesnego języka hebrajskiego w wymiarze 480 godzin.

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na kierunku studia azjatyckie, specjalność studia bliskowschodnie umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS, a dokładnie: 45,9% ECTS gdyż: - liczba punktów ECTS w ramach modułów do wyboru wynosi 84; - liczba punktów ECTS w ramach całych studiów wynosi 183.

Indywidualizacja programu studiów
Studenci wybierają język hebrajski, którego naukę kontynuują przez 3 lata, oraz kursy fakultatywne i seminaria naukowe, które w pełni indywidualizują program studiów.

Praktyki zawodowe
Student zobligowany jest do odbycia 60-godzinnej praktyki w ciągu studiów I stopnia wybierając z szerokiej oferty praktyk organizowanych w różnych instytucjach współpracujących z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Studencki ruch naukowy
Koła naukowe działające przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu: Dalekowschodnie Koło Naukowe, Bliskowschodnie Koło Naukowe oraz działająca w jego ramach prężna Sekcja Kultury Żydów.

Możliwości wyjazdów zagranicznych
Studenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu korzystają z puli stypendiów, oferowanych na podstawie umów o współpracy międzynarodowej, jak również będących rezultatem współpracy międzyuczelnianej. Studenci wyjeżdżają także w ramach programu Erasmus+.

Oczekiwany poziom znajomości języka
Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach dydaktycznych i lekturę tekstów naukowych. Studia można podjąć bez znajomości języka hebrajskiego, program umożliwia jego naukę od podstaw.

Profil absolwenta

Studia pozwalają na zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej problematyki regionalnej dotyczącej Bliskiego Wschodu w kontekście Izraela. Umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych regionu. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę Izraela w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej, religijnej, społecznej, a także mechanizmy polityki i gospodarki. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów kulturowych, politycznych i gospodarczych w poznaniu których integralną częścią programu pozostaje podstawowe opanowanie języka hebrajskiego.

Ścieżki rozwoju zawodowego
Zdobyte w trakcie studiów modułu Izrael, specjalności bliskowschodniej studiów azjatyckich wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdą zastosowanie w pracy w instytucjach zarówno diagnozujących, jak i kreujących różne sfery aktywności społecznej. Absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations, a także pozarządowym: stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu. Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia dotyczące Izraela i Bliskiego Wschodu ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Umożliwią także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu. Znajomość języka hebrajskiego otwiera możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach i firmach izraelskich oraz współpracujących z Izraelem oraz w instytucjach kultury upamiętniającymi historię Żydów zarówno Europie, jak i w Izraelu.

Znajomość języka po ukończeniu studiów
Podstawowe opanowanie języka hebrajskiego na poziomie co najmniej A2.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, limity miejsc

studia azjatyckie na UJ


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:pasek_bialy.jpg
Kierunki społeczne w Krakowie

SOCJOLOGIA | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 

 SOCJOLOGIA Akademia Górniczo - Hutnicza w KrakowieNAUKI O POLITYCE | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 NAUKI O POLITYCE Akademia Ignatianum w KrakowieDZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Akademia Ignatianum w KrakowiePRACA SOCJALNA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 PRACA SOCJALNA Akademia Ignatianum w Krakowiepasek_bialy.jpg
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieDZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowiepasek_bialy.jpg
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Społeczna Akademia Nauk w KrakowieSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Społeczna Akademia Nauk w KrakowieEUROPEISTYKA | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 EUROPEISTYKA Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieGOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieEARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD | Uniwersytet Jagielloński

 

 EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD Uniwersytet JagiellońskiMIGRACJE MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
AMERYKANISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 AMERYKANISTYKA Uniwersytet JagiellońskiBEZPIECZEŃSTWO NARODOWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Uniwersytet JagiellońskiDZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Uniwersytet JagiellońskiETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA | Uniwersytet Jagielloński

 

 ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
EUROPEAN STUDIES | Uniwersytet Jagielloński

 

 EUROPEAN STUDIES Uniwersytet JagiellońskiGLOBAL AND DEVELOPMENT STUDIES | Uniwersytet Jagielloński

 

 GLOBAL AND DEVELOPMENT STUDIES Uniwersytet JagiellońskiINTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES | Uniwersytet Jagielloński

 

 INTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES Uniwersytet JagiellońskiKOGNITYWISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 KOGNITYWISTYKA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
POLITOLOGIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 POLITOLOGIA Uniwersytet JagiellońskiPOLITYKA SPOŁECZNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 POLITYKA SPOŁECZNA Uniwersytet JagiellońskiRELACJE MIĘDZYKULTUROWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 RELACJE MIĘDZYKULTUROWE Uniwersytet JagiellońskiSOCJOLOGIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 SOCJOLOGIA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA BLISKOWSCHODNIE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA BLISKOWSCHODNIE Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA EURAZJATYCKIE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA EURAZJATYCKIE Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA EUROPEJSKIE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA EUROPEJSKIE Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
STUDIA NAD BUDDYZMEM | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD BUDDYZMEM Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA NAD CHINAMI | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD CHINAMI Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA NAD INDIAMI I AZJĄ POŁUDNIOWĄ | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD INDIAMI I AZJĄ POŁUDNIOWĄ Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA NAD JAPONIĄ | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD JAPONIĄ Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
STUDIA NAD KOREĄ | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA NAD KOREĄ Uniwersytet JagiellońskiSTUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE Uniwersytet JagiellońskiSTUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: HISTORIES, CULTURES AND SOCIETIES | Uniwersytet Jagielloński

 

 STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: HISTORIES, CULTURES AND SOCIETIES Uniwersytet JagiellońskiIRANISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 IRANISTYKA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieNAUKI O RODZINIE | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 NAUKI O RODZINIE Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowiePRACA SOCJALNA | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 PRACA SOCJALNA Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieARCHITEKTURA INFORMACJI | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 ARCHITEKTURA INFORMACJI Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieBEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieDIGITAL DESIGN | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 DIGITAL DESIGN Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
KOGNITYWISTYKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 KOGNITYWISTYKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieKOMUNIKACJA WIZUALNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 KOMUNIKACJA WIZUALNA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowiePOLITOLOGIA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 POLITOLOGIA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowiePOLITYKA SPOŁECZNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 POLITYKA SPOŁECZNA Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
PRACA SOCJALNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 PRACA SOCJALNA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieSOCJOLOGIA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 SOCJOLOGIA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

 

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowiepasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Akademia Górniczo - Hutnicza w KrakowieZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ Akademia Ignatianum w KrakowieMANAGEMENT | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 MANAGEMENT Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieZARZĄDZANIE | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowiepasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Społeczna Akademia Nauk w KrakowieZARZĄDZANIE | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieINŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieZARZĄDZANIE INFORMACJĄ | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI Uniwersytet JagiellońskiZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet JagiellońskiZARZĄDZANIE PERSONELEM | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE PERSONELEM Uniwersytet JagiellońskiZARZĄDZANIE PUBLICZNE | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieZARZĄDZANIE | Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Uniwersytet Rolniczy w KrakowieZARZĄDZANIE | Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowiepasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE | Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w KrakowieZARZĄDZANIE | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 

 ZARZĄDZANIE Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowiepasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem