Studia społeczne Kraków


STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA BLISKOWSCHODNIE - MODUŁ: IZRAEL na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA BLISKOWSCHODNIE - MODUŁ: IZRAEL na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA BLISKOWSCHODNIE - MODUŁ: IZRAEL na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie, studia w Krakowie, studia społeczne Kraków, studia społeczne
pierwszego stopnia, stacjonarne

Studia azjatyckie (specjalność studia bliskowschodnie, moduł Izrael) są oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania współczesnego języka hebrajskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych dotyczących Izraela w kontekście świata arabskiego.

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się przedmioty określające kierunek studiów: studia azjatyckie w specjalności: studia bliskowschodnie oraz w module Izrael. Podczas studiów student pozna specyfikę zagadnień społecznych dotyczących Izraela, historii i kultury Żydów, Bliskiego Wschodu w rozmaitych aspektach: historycznym i kulturowym, społecznym i religijnym oraz politycznym i gospodarczym. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka współczesnego języka hebrajskiego w wymiarze 480 godzin.

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na kierunku studia azjatyckie, specjalność studia bliskowschodnie umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS, a dokładnie: 45,9% ECTS gdyż: - liczba punktów ECTS w ramach modułów do wyboru wynosi 84; - liczba punktów ECTS w ramach całych studiów wynosi 183.

Indywidualizacja programu studiów
Studenci wybierają język hebrajski, którego naukę kontynuują przez 3 lata, oraz kursy fakultatywne i seminaria naukowe, które w pełni indywidualizują program studiów.

Praktyki zawodowe
Student zobligowany jest do odbycia 60-godzinnej praktyki w ciągu studiów I stopnia wybierając z szerokiej oferty praktyk organizowanych w różnych instytucjach współpracujących z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Studencki ruch naukowy
Koła naukowe działające przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu: Dalekowschodnie Koło Naukowe, Bliskowschodnie Koło Naukowe oraz działająca w jego ramach prężna Sekcja Kultury Żydów.

Możliwości wyjazdów zagranicznych
Studenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu korzystają z puli stypendiów, oferowanych na podstawie umów o współpracy międzynarodowej, jak również będących rezultatem współpracy międzyuczelnianej. Studenci wyjeżdżają także w ramach programu Erasmus+.

Oczekiwany poziom znajomości języka
Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach dydaktycznych i lekturę tekstów naukowych. Studia można podjąć bez znajomości języka hebrajskiego, program umożliwia jego naukę od podstaw.

Profil absolwenta

Studia pozwalają na zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej problematyki regionalnej dotyczącej Bliskiego Wschodu w kontekście Izraela. Umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych regionu. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę Izraela w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej, religijnej, społecznej, a także mechanizmy polityki i gospodarki. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów kulturowych, politycznych i gospodarczych w poznaniu których integralną częścią programu pozostaje podstawowe opanowanie języka hebrajskiego.

Ścieżki rozwoju zawodowego
Zdobyte w trakcie studiów modułu Izrael, specjalności bliskowschodniej studiów azjatyckich wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdą zastosowanie w pracy w instytucjach zarówno diagnozujących, jak i kreujących różne sfery aktywności społecznej. Absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations, a także pozarządowym: stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu. Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia dotyczące Izraela i Bliskiego Wschodu ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Umożliwią także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu. Znajomość języka hebrajskiego otwiera możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach i firmach izraelskich oraz współpracujących z Izraelem oraz w instytucjach kultury upamiętniającymi historię Żydów zarówno Europie, jak i w Izraelu.

Znajomość języka po ukończeniu studiów
Podstawowe opanowanie języka hebrajskiego na poziomie co najmniej A2.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, limity miejsc

studia azjatyckie na UJ


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:Krakow_panorama2.jpg


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem