Studia pedagogiczne Kraków


PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie, studia w Krakowie, studia pedagogiczne Kraków, studia pedagogiczne
pierwszego stopnia, stacjonarne

Kierunek pedagogika przeznaczony jest dla absolwentów szkól średnich, którzy interesują się teorią i praktyką edukacyjną. W toku 3-letnich studiów stacjonarnych student rozwija swoje zainteresowania w zakresie pedagogiki oraz dyscyplin pokrewnych. Plan studiów obejmuje wykształcenie pedagogiczne, humanistyczno-społeczne oraz wykształcenie zawodowe w zakresie danej specjalności a także specjalizacyjne w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej (pedagogika opiekuńcza, patologia społeczna, profilaktyka społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, poradnictwo opiekuńczo-terapeutyczne i wczesna interwencja, integracja i animacja społeczności lokalnej, diagnoza środowisk pedagogicznych, kultura słowa wraz z emisją głosu, zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży, projektowanie działalności społeczno-opiekuńczej, wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz różnorodne metodyki a także wachlarz praktyk w placówkach opieki i wychowania).

Od drugiego roku licencjatu student dokonuje wyboru ścieżki kształcenia. Przyjęcie dwóch ścieżek edukacyjnych, ma w zamyśle stworzyć bliższą możliwość ukierunkowania zawodowego absolwenta, zgodnego z jego zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami społecznymi. W społeczeństwie współczesnym, narażonym na nieuniknione zagrożenia cywilizacyjne – problem przygotowania i edukacji pedagogów, którzy mają profesjonalnie wspomagać jednostkę w trudnych życiowo sytuacjach i prowadzeniu godnej egzystencji uzasadnia wybór ścieżki pierwszej: Praca społeczno-opiekuńcza w środowisku lokalnym. Z kolei pedagodzy, którzy będą podejmowali zawodowo działania ukierunkowane na wychowanie opiekę i pomoc rodzinie, pogłębią swoje kompetencje w obrębie drugiej ścieżki specjalizacyjnej: rodzina w systemie wsparcia społecznego. Za jej wprowadzeniem z jednej strony przemawiają zmiany w modelu rodziny, pełnionych przez nią funkcjach, jej zagrożeniach jako kwestii społecznej, z drugiej – konieczność przybliżenia zagadnień polityki prorodzinnej (i rozwiązań w tej mierze) jako działu polityki społecznej państwa oraz przemiany w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Studenci zobowiązani są po odbyciu zajęć językowych na II roku studiów do zaliczenia ich w formie egzaminów na poziomie B2.

Profil absolwenta

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza posiada podstawowe kwalifikacje zawodowe uprawniające do sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Może podjąć pracę w placówkach, w których funkcja opiekuńcza jest pierwszoplanową. Są to placówki wspierające rodzinę dysfunkcjonalną w środowisku lokalnym, interwencyjne, socjalizacyjne oraz rodzinne formy opieki nad dziećmi a także w placówkach, którym prawnie przypisano funkcję opiekuńczą i wychowawczą.

Absolwent posiada zarówno wiadomości jak i umiejętności niezbędne w pełnieniu roli zawodowej pedagoga tj. podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną umożliwiającą zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i pracy opiekuńczej; wiedzę specjalistyczną niezbędną do udzielania skutecznej pomocy jednostce, rodzinie oraz różnorodnym grupom społecznym; znajomość ogólnych uregulowań prawnych i rozporządzeń w zakresie pomocy jednostce i rodzinie; umiejętność przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej i kompetencje merytoryczne odnośnie selekcji konstruowania i wdrażania programów profilaktycznych oraz umiejętność ich ewaluacji; wiedzę o specyfice placówek wspierających proces opieki i wychowania oraz warsztatu zawodowego innych specjalistów zajmujących się diagnozą i poradnictwem opiekuńczo-terapeutycznym w środowisku.

Więcej informacji, zasady rekrutacji, limity miejsc


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:pasek_bialy.jpg
Kierunki pedagogiczne w Krakowie

PEDAGOGIKA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA Akademia Ignatianum w KrakowiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Akademia Ignatianum w KrakowiePEDAGOGIKA | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA Społeczna Akademia Nauk w KrakowieRESOCJALIZACJA | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 RESOCJALIZACJA Społeczna Akademia Nauk w KrakowiePEDAGOGIKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 PEDAGOGIKA Uniwersytet JagiellońskiPEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA studia jednolite magisterskie Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA SPECJALNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA studia jednolite magisterskie Uniwersytet JagiellońskiLOGOPEDIA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 LOGOPEDIA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowiePEDAGOGIKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA SPECJALNA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem