Studia medyczne Kraków

Kończysz szkołę średnią, marzysz o zawodzie medycznym, ale nie wiesz, jakie studia wybrać w Krakowie. Może doskonałą propozycją będą studia medyczne z oferty krakowskich uczelni publicznych i niepublicznych

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY w Collegium Medicum UJ w Krakowie

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY w Collegium Medicum UJ w Krakowie

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY
w Collegium Medicum UJ w Krakowie

studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, a także nauczanie przed­miotów kierunkowych tj. propedeutyki stomatologii, materiało­znawstwa i sprzętu stomatologicznego, przed­klinicznej stomatologii zintegrowanej, norm okluzji, funkcji układu stomatognatycznego oraz profilaktyki stomatologicznej. Od pierwszego roku studiów studenci zapoznawani są z zasadami etyki oraz uczą się relacji i komunikacji z pacjentem w ramach zajęć z psychologii lekarskiej i socjologii medycyny, prawa i etyki w stomatologii. Od III roku rozpoczynają się zajęcia ze stomatologii zachowawczej z endodoncją, z chirurgii stomatologicznej i ortodoncji oraz przed­miotów ogólnolekarskich, chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej z onkologią. Na IV i V roku kontynuowane jest nauczanie z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, stomatologii zachowawczej, periodontologii, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, stomatologii wieku rozwojowego, chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, gerostomatologii, implantologii i stomatologii zintegrowanej oraz realizowany jest program neurologii, alergologii, medycyny katastrof, zdrowia publicznego, nauczania z zakresu pediatrii, chorób zakaźnych, dermatologii z wenerologią, laryngologii i medycyny sądowej. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych z zakresu pielęgniarstwa, pomocy stomatologicznej, chorób wewnętrznych, chirurgii, stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz chirurgii stomatologicznej. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty.

Profil absolwenta

Celem studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jest nauczanie podstawowych, fundamentalnych teorii i zasad praktyki medycznej, oraz przekazanie umiejętności komunikacji z pacjentem i współpracy z pacjentami, oraz współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych. Studia powinny wyposażyć w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę dentystyczną.

Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania absolwent posiada teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:

prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej;
planowania, wdrożenia i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach respektującego zasady humanitaryzmu;
prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności, oraz upowszechnienie ich wyników;
nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu;
kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, a po uzyskaniu odpowiednich uprawnień mogą prowadzić praktykę lekarza dentysty.

W trakcie studiów studenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.

więcej informacji oraz zasady rekrutacji

kierunek lekarsko-dentystycznykierunek lekarsko - dentystyczny - opis, charakterystyka


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:pasek_bialy.jpg
Kierunki medyczne w Krakowie

FIZJOTERAPIA | Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

 FIZJOTERAPIA Akademia Wychowania Fizycznego w KrakowieKOSMETOLOGIA | Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

 KOSMETOLOGIA Akademia Wychowania Fizycznego w KrakowieDIETETYKA | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 DIETETYKA Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieFIZJOTERAPIA | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 FIZJOTERAPIA Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowiepasek_bialy.jpg
KIERUNEK LEKARSKI | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 KIERUNEK LEKARSKI Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieKOSMETOLOGIA | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 KOSMETOLOGIA Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowiePIELĘGNIARSTWO | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieRATOWNICTWO MEDYCZNE | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 RATOWNICTWO MEDYCZNE Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowiepasek_bialy.jpg
DIETETYKA | Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

 

 DIETETYKA Krakowska Wyższa Szkoła Promocji ZdrowiaFIZJOTERAPIA | Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

 

 FIZJOTERAPIA Krakowska Wyższa Szkoła Promocji ZdrowiaKOSMETOLOGIA | Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

 

 KOSMETOLOGIA Krakowska Wyższa Szkoła Promocji ZdrowiaDIETETYKA | Małopolska Wyższa Szkoła im. Dietla w Krakowie

 

 DIETETYKA Małopolska Wyższa Szkoła im. Dietla w Krakowiepasek_bialy.jpg
KOSMETOLOGIA | Małopolska Wyższa Szkoła im. Dietla w Krakowie

 

 KOSMETOLOGIA Małopolska Wyższa Szkoła im. Dietla w KrakowieANALITYKA MEDYCZNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 ANALITYKA MEDYCZNA jednolite studia magisterskie Uniwersytet JagiellońskiDIETETYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 DIETETYKA Uniwersytet JagiellońskiELEKTRORADIOLOGIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 ELEKTRORADIOLOGIA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
FARMACJA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FARMACJA jednolite studia magisterskie Uniwersytet JagiellońskiFIZJOTERAPIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FIZJOTERAPIA jednolite studia magisterskie Uniwersytet JagiellońskiKIERUNEK LEKARSKI | Uniwersytet Jagielloński

 

 KIERUNEK LEKARSKI jednolite studia magisterskie Uniwersytet JagiellońskiKIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY | Uniwersytet Jagielloński

 

 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY jednolite studia magisterskie Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
ORGANIZACJA I EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 ORGANIZACJA I EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA Uniwersytet JagiellońskiPIELĘGNIARSTWO | Uniwersytet Jagielloński

 

 PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet JagiellońskiPOŁOŻNICTWO | Uniwersytet Jagielloński

 

 POŁOŻNICTWO Uniwersytet JagiellońskiRATOWNICTWO MEDYCZNE | Uniwersytet Jagielloński

 

 RATOWNICTWO MEDYCZNE Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
ZDROWIE PUBLICZNE | Uniwersytet Jagielloński

 

 ZDROWIE PUBLICZNE Uniwersytet JagiellońskiDIETETYKA | Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

 DIETETYKA Uniwersytet Rolniczy w KrakowieWETERYNARIA | Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

 WETERYNARIA Uniwersytet Rolniczy w Krakowiepasek_bialy.jpg

Studia medyczne w innych miastach w Polsce


Studia medyczne Białystok

 STUDIA MEDYCZNE BIAŁYSTOK

Studia medyczne Bydgoszcz

 STUDIA MEDYCZNE BYDGOSZCZ

Studia medyczne Gdańsk

 STUDIA MEDYCZNE GDAŃSK

Studia medyczne Częstochowa

 STUDIA MEDYCZNE CZĘSTOCHOWA

Studia medyczne Katowice

 STUDIA MEDYCZNE KATOWICE

Studia medyczne Kielce

 STUDIA MEDYCZNE KIELCE

Studia medyczne Lublin

 STUDIA MEDYCZNE LUBLIN

Studia medyczne Koszalin

 STUDIA MEDYCZNE KOSZALIN

Studia medyczne Łódź

 STUDIA MEDYCZNE ŁÓDŹ

Studia medyczne Opole

 STUDIA MEDYCZNE OPOLE

Studia medyczne Poznań

 STUDIA MEDYCZNE POZNAŃ

Studia medyczne Olsztyn

 STUDIA MEDYCZNE OLSZTYN

Studia medyczne Radom

 STUDIA MEDYCZNE RADOM

Studia medyczne Rzeszów

 STUDIA MEDYCZNE RZESZÓW

Studia medyczne Toruń

 STUDIA MEDYCZNE TORUŃ

Studia medyczne Szczecin

 STUDIA MEDYCZNE SZCZECIN

Studia medyczne Wrocław

 STUDIA MEDYCZNE WROCŁAW

Studia medyczne Warszawa

 STUDIA MEDYCZNE WARSZAWA

Studia medyczne Zielona Góra

 STUDIA MEDYCZNE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem