Studia humanistyczne Kraków


WIEDZA O TEATRZE na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

WIEDZA O TEATRZE na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

WIEDZA O TEATRZE na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Trzyletnie studia licencjackie na kierunku wiedza o teatrze poświęcone są historii i współczesności sztuki scenicznej we wszelkich jej formach i przejawach. Mają one także charakter wielostronnego wprowadzenia w szeroko pojętą problematykę kulturalną. W ich trakcie studenci zostaną zapoznani z historią teatru i dramatu powszechnego (polskiego i obcego), poznają najważniejsze zjawiska współczesności, zdobędą wiedzę teoretyczną i metodologiczną niezbędną do podjęcia samodzielnych badań. Równie ważnym elementem programu są zajęcia poświęcone kontekstom sztuki teatru, który wszak nie istnieje – i nigdy nie istniał – w próżni. Nie da się go oderwać od literatury i sztuk pięknych. Nie można go też rozpatrywać poza właściwym mu kontekstem historycznym i kulturowym. Dlatego studenci wiedzy o teatrze będą zaznajamiani także z zagadnieniami z zakresu literaturo­znawstwa, historii, filozofii, historii sztuki czy antropologii kultury.

Wybór specjalizacji:

Moduł teatrologiczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności teatrologicznej; moduł performatyczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności performatycznej lub teatrologicznej.


Ponieważ wielu absolwentów wiedzy o teatrze po ukończeniu studiów podejmie pracę w instytucjach kultury, włączono do programu przed­miot „zarządzanie kulturą”.

Poznawanie teatru – sztuki żywej – wyłącznie z książek byłoby zdecydowanym błędem. Toteż istotne uzupełnienie studiów stanowić będzie blok zajęć warsztatowych, obejmujących warsztaty teatralne, krytykę teatralną, analizę dramatu i analizę przed­stawienia teatralnego.

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku wiedza o teatrze powinien łączyć wykształcenie humanistyczne ze znajomością problematyki sztuk przedstawiających i świata widowisk, w szczególności teatru. Celem studiów jest wykształcenie ludzi, którzy potrafią zarówno swobodnie poruszać się w przeszłości i teraźniejszości dramatu i teatru, jak i są w stanie osądzić zjawiska z nimi związane w kontekstach historycznym, kulturowym, socjologicznym itp. Absolwent wiedzy o teatrze powinien być świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego, łącząc znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej.

Sprawdź najnowsze zasady rekrutacji na UJ:


Dowiedz się więcej o Uczelni:


Przeglądaj kierunki studiów w Krakowie według rodzajów studiów:

Zobacz propozycje studiów na innych uczelniach wyższych w Krakowie:temat: kierunki studiów w Krakowie, kierunki na UJ, studia Kraków,
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:
pasek_bialy.jpg
Kierunki humanistyczne w Krakowie

EDYTORSTWO | Uniwersytet Jagielloński

 

 EDYTORSTWO Uniwersytet JagiellońskiFILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH Uniwersytet JagiellońskiFILOZOFIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOZOFIA Uniwersytet JagiellońskiKULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH | Uniwersytet Jagielloński

 

 KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
KULTUROZNAWSTWO - TEKSTY KULTURY | Uniwersytet Jagielloński

 

 KULTUROZNAWSTWO - TEKSTY KULTURY Uniwersytet JagiellońskiKULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE | Uniwersytet Jagielloński

 

 KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet JagiellońskiWIEDZA O TEATRZE | Uniwersytet Jagielloński

 

 WIEDZA O TEATRZE Uniwersytet JagiellońskiPORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI | Uniwersytet Jagielloński

 

 PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
FILOZOFIA | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 FILOZOFIA Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieFILOZOFIA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 FILOZOFIA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieKULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieLATYNOAMERYKANISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 LATYNOAMERYKANISTYKA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
ARCHEOLOGIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 ARCHEOLOGIA Uniwersytet JagiellońskiHISTORIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 HISTORIA Uniwersytet JagiellońskiHISTORIA SZTUKI | Uniwersytet Jagielloński

 

 HISTORIA SZTUKI Uniwersytet JagiellońskiOCHRONA DÓBR KULTURY | Uniwersytet Jagielloński

 

 OCHRONA DÓBR KULTURY Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
RELIGIOZNAWSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA | Uniwersytet Jagielloński

 

 RELIGIOZNAWSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA Uniwersytet JagiellońskiROSJOZNAWSTWO | Uniwersytet Jagielloński

 

 ROSJOZNAWSTWO Uniwersytet JagiellońskiARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieHISTORIA | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 HISTORIA Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowiepasek_bialy.jpg
HISTORIA SZTUKI | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 HISTORIA SZTUKI Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieOCHRONA DÓBR KULTURY | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 OCHRONA DÓBR KULTURY Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieHISTORIA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 HISTORIA Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
KULTUROZNAWSTWO | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 

 KULTUROZNAWSTWO Akademia Górniczo - Hutnicza w KrakowieFILOZOFIA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 FILOZOFIA Akademia Ignatianum w KrakowieKULTUROZNAWSTWO | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 KULTUROZNAWSTWO Akademia Ignatianum w KrakowieFILOLOGIA ANGIELSKA | Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 FILOLOGIA ANGIELSKA Akademia Ignatianum w Krakowiepasek_bialy.jpg
FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO | Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

 FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w KrakowieFILOLOGIA ANGIELSKA | Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 FILOLOGIA ANGIELSKA Społeczna Akademia Nauk w KrakowieARABISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 ARABISTYKA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA ANGIELSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA ANGIELSKA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA FRANCUSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA FRANCUSKA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA GERMAŃSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA GERMAŃSKA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
FILOLOGIA HISZPAŃSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA HISZPAŃSKA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA KLASYCZNA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA KLASYCZNA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA POLSKA - NAUCZYCIELSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA POLSKA - NAUCZYCIELSKA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA PORTUGALSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA PORTUGALSKA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
FILOLOGIA ROSYJSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA ROSYJSKA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA RUMUŃSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA RUMUŃSKA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA SŁOWIAŃSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA SZWEDZKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA SZWEDZKA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA WĘGIERSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA WĘGIERSKA Uniwersytet JagiellońskiFILOLOGIA WŁOSKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 FILOLOGIA WŁOSKA Uniwersytet JagiellońskiINDOLOGIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 INDOLOGIA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
JĘZYK I KULTURA ROSJI | Uniwersytet Jagielloński

 

 JĘZYK I KULTURA ROSJI Uniwersytet JagiellońskiJĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ | Uniwersytet Jagielloński

 

 JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Uniwersytet JagiellońskiJUDAISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 JUDAISTYKA Uniwersytet JagiellońskiPOLONISTYKA - ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA | Uniwersytet Jagielloński

 

 POLONISTYKA - ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
POLONISTYKA - KOMPARATYSTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 POLONISTYKA - KOMPARATYSTYKA Uniwersytet JagiellońskiSINOLOGIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 SINOLOGIA Uniwersytet JagiellońskiTURKOLOGIA | Uniwersytet Jagielloński

 

 TURKOLOGIA Uniwersytet JagiellońskiJAPONISTYKA | Uniwersytet Jagielloński

 

 JAPONISTYKA Uniwersytet Jagiellońskipasek_bialy.jpg
FILOLOGIA ANGIELSKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 FILOLOGIA ANGIELSKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieFILOLOGIA GERMAŃSKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 FILOLOGIA GERMAŃSKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieFILOLOGIA HISZPAŃSKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 FILOLOGIA HISZPAŃSKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieFILOLOGIA POLSKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 FILOLOGIA POLSKA Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepasek_bialy.jpg
FILOLOGIA ROMAŃSKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 FILOLOGIA ROMAŃSKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieFILOLOGIA ROSYJSKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 FILOLOGIA ROSYJSKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieFILOLOGIA WŁOSKA | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 FILOLOGIA WŁOSKA Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieSKANDYNAWISTYKA | Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

 

 SKANDYNAWISTYKA Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowiepasek_bialy.jpg
LINGWISTYKA DLA BIZNESU | Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

 

 LINGWISTYKA DLA BIZNESU Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowiepasek_bialy.jpg

Studia humanistyczne w innych miastach w Polsce


Studia humanistyczne Białystok

 STUDIA HUMANISTYCZNE BIAŁYSTOK

Studia humanistyczne Bydgoszcz

 STUDIA HUMANISTYCZNE BYDGOSZCZ

Studia humanistyczne Gdańsk

 STUDIA HUMANISTYCZNE GDAŃSK

Studia humanistyczne Częstochowa

 STUDIA HUMANISTYCZNE CZĘSTOCHOWA

Studia humanistyczne Katowice

 STUDIA HUMANISTYCZNE KATOWICE

Studia humanistyczne Kielce

 STUDIA HUMANISTYCZNE KIELCE

Studia humanistyczne Lublin

 STUDIA HUMANISTYCZNE LUBLIN

Studia humanistyczne Koszalin

 STUDIA HUMANISTYCZNE KOSZALIN

Studia humanistyczne Poznań

 STUDIA HUMANISTYCZNE POZNAŃ

Studia humanistyczne Opole

 STUDIA HUMANISTYCZNE OPOLE

Studia humanistyczne Łódź

 STUDIA HUMANISTYCZNE ŁÓDŹ

Studia humanistyczne Olsztyn

 STUDIA HUMANISTYCZNE OLSZTYN

Studia humanistyczne Radom

 STUDIA HUMANISTYCZNE RADOM

Studia humanistyczne Rzeszów

 STUDIA HUMANISTYCZNE RZESZÓW

Studia humanistyczne Toruń

 STUDIA HUMANISTYCZNE TORUŃ

Studia humanistyczne Szczecin

 STUDIA HUMANISTYCZNE SZCZECIN

Studia humanistyczne Warszawa

 STUDIA HUMANISTYCZNE WARSZAWA

Studia humanistyczne Wrocław

 STUDIA HUMANISTYCZNE WROCŁAW

Studia humanistyczne Zielona Góra

 STUDIA HUMANISTYCZNE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem