Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Studia społeczne Gdańsk

Nie wiesz, jakie są studia w Gdańsku? Masz wątpliwości, jakie kierunki studiów proponują uczelnie w Gdańsku? Poznaj studia społeczne, wybierz kierunek najlepszy dla siebie!

POLITOLOGIA na Uniwersytecie Gdańskim

POLITOLOGIA na Uniwersytecie Gdańskim

UNIWERSYTET GDAŃSKI, POLITOLOGIA
kierunki studiów w Gdańsku, studia w Gdańsku, studia społeczne Gdańsk

Studia politologiczne przez wielu kandydatów traktowane są jako wstęp do przyszłej kariery politycznej. Oczywiście zagadnienia poruszane na kierunku politologia przygotowują również do tego, ale nie tylko. To doskonałe studia, by uzyskać wiedzę o współczesnym świecie i stać się jego merytorycznym komentatorem.

Absolwent kierunku politologia zdobywa się wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, której centrum zainteresowań stanowi polityka. Studia te uczą postrzegania rzeczywistości politycznej – rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej i globalnej, jednocześnie wykorzystując wiedzę socjologiczną, psychologiczną, prawniczą i ekonomiczną, kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji państwowych, politycznych, organizacji różnego szczebla oraz jednostek ludzkich i społeczeństw.
Studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego i konferencje naukowe, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej (program ERASMUS) oraz krajowej (MOST). Podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności do negocjowania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym oraz doświadczenie.

Co po studiach na kierunku politologia

Dzięki interdyscyplinarności kierunku absolwent posiada wiedzę niezbędna do podjęcia pracy w administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będzie kompetentnym pracownikiem w placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucjach o charakterze społecznym, gospodarczym i oświatowym, sprawdzi się jako ekspert i pracownik ośrodków badawczych, mediów.
Absolwenci kierunku decydują się na karierę polityczną – pełnią funkcję polityków szczebla lokalnego (np. radni), krajowego (posłowie, senatorowie) i międzynarodowego (europosłowie). Pracują jako dziennikarze, specjaliści marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), public relations. Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.

POLITOLOGIA - rekrutacja na studia

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

0,5

1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),
maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).

4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą – określa § 6 Uchwały Senatu.

5. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjęty zostanie jeden laureat konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie
dekady historii” organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności.


Czytaj również inne artykuły w działach
Jeśli interesują cię inne uczelnie, inne kierunki studiów dostępne na gdańskich uczelniach państwowych i niepaństwowych przejdź na stronę

kierunki studiów w Gdańsku

Dowiedz się więcej o kierunkach, zasadach rekrutacji na studia.

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

Gdansk_panorama.jpg

Kierunki studiów społecznych w Gdańsku

Uniwersytet Gdański Studia społeczne


Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza kandydatów na kierunki:

Studia stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia
Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia
Dyplomacja, studia stacjonarne I stopnia
Filozofia, studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia
Politologia, studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia
Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia
Socjologia, studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia


Studia niestacjonarne - zaoczne

Politologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia oraz II stopnia
Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia oraz II stopnia
Dyplomacja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia oraz II stopnia
Filozofia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia oraz II stopnia
Praca socjalna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia oraz II stopnia
Socjologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia oraz II stopnia

Studia podyplomowe

Po studiach I i II stopnia kształcenia absolwenci mogą kontynuować i uzupełniać wykształcenie . Wydział Nauk Społecznych UG ma w swojej ofercie studia podyplomowe na ponad 20 kierunkach studiów, zobacz
studia podyplomowe
pozyskaj więcej informacji
Wydział Nauk Społecznych UG


Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku Studia społeczne

Studia pierwszego stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Europeistyka
Nauki o rodzinie

Studia drugiego stopnia

Europeistyka
pozyskaj więcej informacji

Gdańska Szkoła Wyższa Studia społeczne

Studia pierwszego stopnia

Specjalność: Kryminologia, studia licencjackie na kierunku ADMINISTRACJA


pozyskaj więcej informacji