Studia pedagogiczne Gdańsk

Nie wiesz, jakie są studia w Gdańsku? Masz wątpliwości, jakie kierunki studiów proponują uczelnie w Gdańsku? Poznaj studia pedagogiczne w Gdańsku, wybierz kierunek najlepszy dla siebie!

PEDAGOGIKA SPECJALNA na Uniwersytecie Gdańskim

PEDAGOGIKA SPECJALNA na Uniwersytecie Gdańskim

UNIWERSYTET GDAŃSKI, kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA
kierunki studiów w Gdańsku, studia w Gdańsku, studia pedagogiczne Gdańsk

Po kierunku pedagogika specjalna absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela i pedagoga w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej, terapeutycznej. Ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno - kulturowego kontekstu edukacji oraz przygotowanie profesjonalne w zakresie specjalności.

Co po studiach na kierunku pedagogika specjalna

Zgodnie z wybraną specjalnością absolwent uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie oraz przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością wzroku/słuchu; a także kwalifikacje do prowadzenia profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się (praca w szkołach integracyjnych/specjalnych, placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych, poradniach specjalistycznych..

Jakie specjalności na kierunku pedagogika specjalna

  • oligofrenopedagogika z surdopedagogiką;
  • oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką;
  • oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną.

Zobacz najnowsze zasady rekrutacji na UG:


Czytaj również inne artykuły o kierunkach
Zobacz kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim:


Dowiedz się więcej o Uczelni:


Przeglądaj kierunki studiów w Gdańsku według rodzajów studiów:


Sprawdź propozycje studiów na innych gdańskich uczelniach wyższych:

STUDIA W GDAŃSKU


tematy: pedagogika specjalna, kierunki studiów w Gdańsku, kierunki studiów Gdańsk, studia pedagogiczne w Gdańsku, studia pedagogiczne Gdańsk, studia w Gdańsku, studia Gdańsk, rekrutacja na studia Gdańsk, zasady rekrutacji Gdańsk, Wydział Nauk Społecznych UG, UG, kierunki studiów Uniwersytet Gdański, uczelnie Gdańsk


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

Gdansk_panorama.jpg

Kierunki studiów pedagogicznych w Gdańsku

Uniwersytet Gdański Studia pedagogiczne


Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza kandydatów na kierunki:

Studia stacjonarne

Pedagogika wczesnej edukacji, studia stacjonarne I stopnia
Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia
Pedagogika specjalna, studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia
Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
oraz II stopnia
Pedagogika, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia oraz II stopnia
Pedagogika wczesnej edukacji, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Praca socjalna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia oraz II stopnia

Studia podyplomowe

Po studiach I i II stopnia kształcenia absolwenci mogą kontynuować i uzupełniać wykształcenie . Wydział Nauk Społecznych UG ma w swojej ofercie studia podyplomowe na ponad 20 kierunkach studiów, zobacz studia podyplomowe
pozyskaj więcej informacji
Wydział Nauk Społecznych UG


Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, studia pedagogiczne
 
PEDAGOGIKA, studia licencjackie

specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika opiekunczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Asystent rodziny
Pedagogika sportu
Ekopedagogika

PEDAGOGIKA, studia magisterskie

specjalności:

Edukacja obywatelska i zarządzanie państwem
Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Terapia pedagogiczna
Pedagogika opiekunczo-wychowawcza
Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Edukacja zdrowotna z bhp
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Organizacja i zarządzanie oświatą
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

pozyskaj więcej informacji


Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) studia pedagogiczne

Pedagogika – studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (nauczycielska)
Moduł dodatkowy: Kształcenie integracyjne
Pedagogika zdrowia z dietetyką – nowość
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
Wiedza o kulturze i medioznawstwo – nowość
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika – studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Pedagogika ogólna
Pedagogika ogólna z modułem wyrównawczym dla absolwentów innych kierunków studiów pierwszego stopnia
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z modułem wyrównawczym dla absolwentów po innych specjalnościach pedagogicznych
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z modułami wyrównawczymi dla absolwentów kierunków niepedagogicznych
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
Pedagogika zdrowia z dietetyką – nowość
Pedagogika sportu – nowość
Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju – nowość
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)
Pedagogika i psychologia człowieka – nowość
Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne
Zarządzanie oświatą – nowość
Wiedza o kulturze i medioznawstwo – nowość

pozyskaj więcej informacji

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku studia pedagogiczne

PEDAGOGIKA, studia I i II stopnia

Specjalności:

Animacja muzyki estradowej
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Pedagogika dorosłych - zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika dorosłych i aktywizacja ludzi starszych
Pedagogika rodziny
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią uzależnień

pozyskaj więcej informacji

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku studia pedagogiczne


PEDAGOGIKA, studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

PEDAGOGIKA, studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu (wyłącznie niestacjonarne)
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i włączająca (wyłącznie niestacjonarne)

pozyskaj więcej informacji


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem