Studia pedagogiczne Warszawa


Kierunek PEDAGOGIKA na APS w Warszawie

Kierunek PEDAGOGIKA na APS w Warszawie

PEDAGOGIKA na APS w Warszawie

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

Atuty kierunku

Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.

Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.

Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

Interdyscyplinarny charakter nauki dający studentowi dużą możliwość rozwoju.


PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI - SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne pierwszego stopnia:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna - unikatowa specjalność kształcąca osoby, które swoje zainteresowania kulturalne i artystyczne łączą z pragnieniem pracy w placówkach edukacji przedszkolnej i na wczesnych etapach edukacji szkolnej. Zajęcia z obszaru edukacji kulturalnej rozwijają animacyjny potencjał studentów, a solidne przygotowanie pedagogiczne gwarantuje ich atrakcyjność na szkolnym rynku pracy. Ty uczynisz placówkę edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ogniskiem kultury, promieniującym na całe środowisko lokalne.

Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną – kolejna unikatowa specjalność kształcąca osoby, które swoje zainteresowania kulturalne i artystyczne łączą z pragnieniem pracy w szkole. Zajęcia z obszaru edukacji kulturalnej rozwijają animacyjny potencjał studentów, a solidne przygotowanie pedagogiczne gwarantuje ich atrakcyjność na szkolnym rynku pracy. Ty uczynisz szkołę ogniskiem kultury, promieniującym na całe środowisko lokalne. Nie tylko dzięki zajęciom świetlicowym, pozalekcyjnym, także dzięki projektom animacyjnym.

Edukacja dorosłych i BHP - to połączenie ciekawej i rozwijającej pracy z potrzebami rynku i pracodawców. Specjalność dająca uprawnienia nauczycielskie, obejmująca dwa rynkowe zawody. Stanowi odpowiedź na światowe trendy: starzenie się populacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego i związaną z tym konieczność uczenia się przez całe życie. Przygotowuje do szerokiego spektrum działań w obszarze edukacji dorosłych oraz dodatkowo do pracy na stanowisku instruktora i wykładowcy BHP.

Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności - daje kwalifikacje nauczycielskie w zakresie: pedagoga szkolnego, posiadającego kompetencje do pracy z uczniem zdolnym oraz nauczyciela zajęć komputerowych i informatyki. Solidne przygotowanie pedagogiczne wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz rozbudowane umiejętności informatyczne. W rezultacie studia ułatwią znalezienie interesującej pracy w szkołach, placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach itp.

Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna - to dwie wiodące specjalności w czasie jednych studiów. W ciągu 3 lat studenci zdobywają podwójne kwalifikacje! Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w zawodzie nauczyciela, wychowawcy lub opiekuna dziecięcego, jak i w zawodzie nauczyciela-terapeuty, organizującego i prowadzącego zajęcia specjalistyczne.

Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną - przygotowanie do wychowania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych przedszkola i szkoły. Wyposażenie w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego, jak również do pełnienia roli nauczyciela w klasach I - III szkoły podstawowej. Absolwenci nie będą mieli kłopotu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

Edukacja medialna - tylko u nas odkryjesz czym jest MATRIX. Do świata wirtualnego wprowadzą Cię nietuzinkowi ludzie – specjaliści ds. cyberprzestrzeni. Dzięki specjalności poznasz tajemnice naukowe, weźmiesz udział w wielkiej przygodzie intelektualnej. Edukacja medialna, to gwarancja ciekawej pracy.

Psychopedagogika kreatywności - to unikatowa specjalność przygotowująca do pracy w zakresie identyfikacji, stymulowania i wspierania zdolności twórczych. Wiele zajęć ma charakter warsztatów, ponieważ rozumiemy, jak ważne jest łączenie teorii z praktyką. Absolwenci specjalności pracują zarówno w edukacji, jak i w działach marketingu czy mediach.

PROFIL PRAKTYCZNY - SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne pierwszego stopnia:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza - Student specjalności zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc oraz wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne, a także do realizowania programów wychowawczych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku opiekuna dziecięcego, w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, organizator współpracy z rodzicami, jako asystent rodziny.

Wychowanie żłobkowe i przedszkolne - Specjalność przygotowuje specjalistów - pedagogów do wychowania i edukacji dzieci od wieku niemowlęcego do rozpoczęcie nauki w szkole. Zakres studiów obejmuje kształtowanie wiadomości i umiejętności z zakresu wspomagania rozwoju, wychowania oraz kształcenia dzieci stosownie do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Absolwenci tych studiów będą też przygotowani do współpracy z rodzicami w zakresie dbałości o prawidłowy rozwój i edukację dzieci.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

pasek_bialy.jpg

Kierunki studiów pedagogicznych w Warszawie

PEDAGOGIKA | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawiePEDAGOGIKA SPECJALNA | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawiePEDAGOGIKA | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Uniwersytet Warszawski

 

 PEDAGOGIKA Uniwersytet WarszawskiPEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uniwersytet Warszawski

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Uniwersytet WarszawskiLOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA | Uniwersytet Warszawski

 

 LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA Uniwersytet WarszawskiPEDAGOGIKA | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePEDAGOGIKA SPECJALNA | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiePEDAGOGIKA | Uczelnia Społeczno Medyczna w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Uczelnia Społeczno Medyczna w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Uczelnia Społeczno Medyczna w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Uczelnia Społeczno Medyczna w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Społeczna Akademia Nauk w WarszawieRESOCJALIZACJA | Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 

 RESOCJALIZACJA Społeczna Akademia Nauk w WarszawiePEDAGOGIKA | Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w WarszawiePEDAGOGIKA | Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w WarszawiePEDAGOGIKA | Europejska Uczelnia w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Europejska Uczelnia w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Europejska Uczelnia w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Europejska Uczelnia w WarszawiePEDAGOGIKA CHRZEŚCIJAŃSKA | Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

 

 PEDAGOGIKA CHRZEŚCIJAŃSKA Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium BobolanumPEDAGOGIKA | Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

 

 PEDAGOGIKA Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława PrusaPEDAGOGIKA | Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w WarszawiePEDAGOGIKA | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wyższa Szkoła Menedżerska w WarszawiePEDAGOGIKA | Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w WarszawiePEDAGOGIKA SPECJALNA | Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawiepasek_bialy.jpg
PEDAGOGIKA | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w WarszawiePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawiepasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem