Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Kariera


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie przygotowuje kadry z wyższym wykształceniem, które zasilają przedsiębiorstwa i instytucje samorządowe, przyśpieszając ich rozwój. Absolwenci Uczelni zajmują prestiżowe stanowiska, są kreatywni, odważni i zdolni do wdrażania zmian społecznych i gospodarczych, przygotowani do kreowania inicjatyw. Prezentujemy ofertę studiów podyplomowych WSEI w Lublinie.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Studia podyplomowe:

z zakresu ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Akademia trenera biznesu
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Eksploatacja infrastruktury drogowej
Europejski menedżer jakości
Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Organizacja transportu kolejowego
Prawo konsumenckie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie procesami logistyki
Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
Zarządzanie projektami europejskimi (Project managament)
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
Zintegrowane systemy klasy ERP II do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem - NOWOŚĆ!
Zarządzanie projektami informatycznymi w podmiotach leczniczych - NOWOŚĆ!
Zarządzanie projektami IT - NOWOŚĆ!

z zakresu FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Doradca podatkowy
Doradca bankowy
Kontroler wewnętrzny
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość budżetowa

z zakresu INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Dyplomowany administrator nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami

z zakresu ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Audiologia praktyczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Przedstawiciel medyczny/farmaceutyczny - NOWOŚĆ!
Zarządzanie w ochronie zdrowia

z zakresu PSYCHOLOGII I PSYCHOPROFILAKTYKI

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (ASD)
Doradztwo zawodowe – dwusemestralne studia podyplomowe
Doradztwo zawodowe – trzysemestralne studia podyplomowe
Działania wychowawcze i profilaktyczne w pracy duszpasterskiej
Mediacje cywilne i karne
Pośrednictwo pracy
Profesjonalna profilaktyka w szkole
Psychologia biznesu dla menedżerów
Psychologia komunikacji społecznej
Psychologia transportu
Psychologia sądowa z elementami mediacji
Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży - NOWOŚĆ!
Psychologia dla biegłych sądowych - NOWOŚĆ!
Socjoterapia

z zakresu PEDAGOGIKI

Asystent rodziny – studia kwalifikacyjne
Edukacja medialna – studia doskonalące
Edukacja przedszkolna – studia kwalifikacyjne
Edukacja wczesnoszkolna – studia kwalifikacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa – studia kwalifikacyjne
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - NOWOŚĆ!
Logopedia
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną studia kwalifikacyjne
Przedsiębiorczość dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne
Superwizja w pracy socjalnej
Terapia pedagogiczna – studia kwalifikacyjne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
Wiedza o kulturze – studia kwalifikacyjne
Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna – studia kwalifikacyjne
Zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne

z zakresu INFORMATYKI

Administrowanie sieciami komputerowymi
Audyt systemów informatycznych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Grafika komputerowa
Systemy baz danych


Więcej informacji na stronie Uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - studia podyplomowe

Zobacz również: Prezentację Uczelni


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: