Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Kariera


Politechnika Krakowska - oferta studiów podyplomowych

Politechnika Krakowska - oferta studiów podyplomowych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zaprasza na studia podyplomowe z zakresu architektury, inżynierii lądowej, mechaniki, pedagogiki i psychologii i innych.

Politechnika Krakowska, studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studia Rewitalizacji - nabór trwa
 • BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
 • Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna
 • Architektura i budownictwo zrównoważone
 • Podyplomowe studia planowania przestrzennego - nabór na edycję 2016/17
 • Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki - nabór trwa
 • Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja
 • Zieleń w Układach Historycznych
 • Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych
 • Podyplomowe Studia z Zakresu Badań i Analiz Architektury Historycznej
 • Nowoczesne technologie elektryczne w transporcie - studia dofinansowane z EFS
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sytuacji pożaru
 • Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków
 • Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie
 • Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
 • Stosowanie Eurokodów w budownictwie
 • Inżynieria ruchu drogowego (L-2)
 • Zarządzanie infrastrukturą lotniskową (L-2)
 • Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego
 • Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych
 • Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie - nabór trwa
 • Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie
 • Cywilne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych
 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE (M-2)
 • Napędy i sterowanie płynowe (M-3) - nabór trwa
 • Ekspertyza wypadku drogowego (M-4)
 • Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne (M-5)
 • Międzywydziałowe Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (M-5)
 • Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych (M-6)
 • Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive MBA (M-6) - nabór trwa
 • Doradztwo zawodowe
 • Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000 - nabór trwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - nabór trwa
 • Zarządzanie środowiskowe - nabór trwa
 • Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH - nabór trwa
 • Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi - nabór trwa
 • Zarządzanie energią - nabór trwa
 • Logistyka i transport drogowy - nabór trwa
 • Systemy CAD i przetwarzanie obrazu - nabór trwa
 • Systemy sieciowe i bazodanowe - nabór trwa
 • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - nabór trwa
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa - nabór trwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - nabór trwa
 • Zamówienia publiczne - nabór trwa
 • Podyplomowe studia Gospodarki Nieruchomościami: szacowanie nieruchomości (L-1) - nabór trwa
 • Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

Więcej informacji na stronie Uczelni: Politechnika Krakowska - studia podyplomowe


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: