Kariera


Studia podyplomowe w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

Studia podyplomowe w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej


Kariera, studia podyplomowe Rzeszów

Jeśli interesują Cię studia podyplomowe w Rzeszowie z zakresu prawa, administracji, finansów, BHP, pomocy społecznej itp., sprawdź jakie propozycje ma w swojej ofercie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.


Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP.

Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych.

Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu. Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego.

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców. Studia podyplomowe prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł.

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Studia podyplomowe "Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej" mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo–spedycyjnej i logistyczno–celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

Studia podyplomowe "pomoc społeczna i praca socjalna" są odpowiedzią na notowane na rynku instytucji pomocy społecznej zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą tworzącą służbę socjalną, wyróżniającą się wysokim poziomem wiedzy w zakresie stosowanego prawa pomocy społecznej sensu largo, jak również stosowanych procedur administracyjnych. Kadrę, która dynamicznie reaguje na zjawisko ciągłego rozwoju regulacji prawnych w dziedzinie pomocy społecznej, zmian organizacyjnych i wymagań kadrowych.

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno–budowlanego. W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych "Bezpieczeństwo energetyczne" jest zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących prawa górniczego, geologicznego czy energetycznego. Studia adresowane są do osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach sektora energetycznego.

Celem studiów podyplomowych "Spółdzielczość i prawo spółdzielcze" jest umożliwienie słuchaczom pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

Studia podyplomowe "Edukacja dla bezpieczeństwa" prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą skierowane są do nauczycieli i osób posiadających wykształcenie pedagogiczne. Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w zreformowanym systemie oświaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia podyplomowe "Wiedza o społeczeństwie" prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą skierowane są do nauczycieli i osób posiadających wykształcenie pedagogiczne.Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" (w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej a w zreformowanym systemie oświaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych).

Studia podyplomowe "Prawo i bezpieczeństwo w medycynie" prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą skierowane są do pracowników służby zdrowia, w tym lekarzy, pracowników Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Farmaceutycznej, osób prowadzących działalność gospodarczą (m.in. apteki i punkty apteczne), osób kierujących placówkami służby zdrowia a także sędziów orzekających w sprawach lekarskich i prokuratorzy zajmujących się błędami w sztuce lekarskiej.

Studia podyplomowe "Prawo dowodowe" prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą są przeznaczone dla pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych. Absolwenci uzyskają m.in. umiejętność identyfikowania śladów kryminalistycznych i ich zabezpieczania, analizowania zebranego materiału dowodowego i jego wykorzystywania w procesie karnym oraz stosowania nowoczesnych technik identyfikacji kryminalistycznej.

Zobacz również:Przeglądaj kierunki studiów w Rzeszowie według rodzajów studiów:

Zobacz propozycje studiów na innych rzeszowskich uczelniach wyższych:


tematy: studia podyplomowe Rzeszów, studia podyplomowe w Rzeszowie, kierunki studiów w Rzeszowie, kierunki studiów Rzeszów, studia społeczne w Rzeszowie, studia społeczne Rzeszów, studia prawnicze w Rzeszowie, studia prawnicze Rzeszów, studia w Rzeszowie, studia Rzeszów, rekrutacja na studia w Rzeszowie, rekrutacja na studia Rzeszów, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, kierunki studiów WSPiA Rzeszowska Szkoła WyższaAutor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem