Studia techniczne Wrocław

Nie wiesz, jakie są studia we Wrocławiu? Masz wątpliwości, jakie kierunki studiów proponują uczelnie we Wrocławiu? Poznaj studia techniczne we Wrocławiu, wybierz kierunek najlepszy dla siebie!

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na Politechnice Wrocławskiej

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na Politechnice Wrocławskiej

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na Politechnice Wrocławskiej

Studia realizowane przez:
Wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr

Program kształcenia na I stopniu studiów, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn obejmuje nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia), przedmioty ogólnotechniczne (technologie informacyjne, grafika inżynierska, podstawy projektowania maszyn, podstawy automatyki, mechanika, materiałoznawstwo i wytrzymałość materiałów) oraz przedmioty kierunkowe, koncentrujące się na projektowaniu, wytwarzaniu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem specyfiki wybranej specjalności.

Wyboru specjalności dokonuje się po 3. semestrze. Uzyskana przez absolwenta wiedza i umiejętności predestynują go do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych i konstrukcyjnych oraz w innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Specjalność Inżynieria lotnicza, w zakresie szeroko rozumianej techniki lotniczej z ukierunkowaniem na diagnostykę i eksploatację statków powietrznych, przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu lotniczego i użytkowników statków powietrznych.

Specjalność Inżynieria cieplna przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu: energetycznego, chłodniczego, chemicznego, spożywczego i innych, wymagających podstawowej wiedzy z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, chłodnictwa i kriogeniki, inżynierii procesowej oraz maszyn i urządzeń energetycznych. Kształcenie na I stopniu studiów, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przygotowuje do twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych, wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn i technologii procesowych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

SPECJALNOŚCI:
  • Inżynieria cieplna
  • Inżynieria lotnicza

Absolwent potrafi:
  • Wykonywać obliczenia inżynierskie podstawowych części maszyn i opracowywać ich dokumentację techniczną.
  • Projektować obiekty, urządzenia techniczne i procesy w oparciu o krytyczną analizę stosowanych rozwiązań technicznych.
  • Wykonywać typowe czynności obsługowe obiektów i urządzeń technicznych.


Studia realizowane przez:
Wydział Mechaniczny PWr

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN przygotowuje absolwentów do pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i konstruowania oraz eksploatacji maszyn. Jest podstawowym kierunkiem kształcenia, funkcjonującym na Wydziale Mechanicznym. Bloki przedmiotowe podstawowe, takie jak: matematyka, fizyka, informatyka, języki obce, kształtują ogólną wiedzę studenta na tym kierunku.

Specyfikę kierunkową student uzyskuje poprzez pozyskanie wiedzy w zakresie: mechaniki, wytrzymałości, materiałoznawstwa, termodynamiki, teorii mechanizmów i maszyn, podstaw konstrukcji maszyn, komputerowych technik wspomagania prac inżynierskich, technik wytwórczych itp. Specjalności (na II stopniu studiów) na tym kierunku profilują wykształcenie absolwenta, który nabywa szczegółową wiedzę, np. z: maszyn hydraulicznych, pojazdów lądowych, eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń, organizacji procesów produkcyjnych. Kierunek ten daje solidne podstawy do podjęcia pracy w każdym sektorze przemysłu i usług, dlatego absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn można spotkać w zakładach przemysłu: maszynowego i motoryzacyjnego, urządzeń gospodarstwa domowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, w bazach transportowych, w przemyśle hutniczym i stoczniowym, w biurach projektowych, działach technicznych placówek służby zdrowia itp.

Absolwent potrafi:
  • Dokonywać syntezy elementów i zespołów w układach maszynowych.
  • Dobrać odpowiednią technologię łączenia oraz podstawowe parametry procesu; potrafi zaprojektować proces spajania wyrobów.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
tematy: mechanika i budowa maszyn, kierunki studiów we Wrocławiu, kierunki studiów Wrocław, studia we Wrocławiu, studia Wrocław, studia techniczne Wrocław, studia techniczne we Wrocławiu, studia techniczne, uczelnie we Wrocławiu, uczelnie Wrocław, PWr, Politechnika Wrocławska, kierunki studiów Politechnika WrocławskaAutor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:
pasek_bialy.jpg
Kierunki studiów technicznych we Wrocławiu

ARCHITEKTURA | Politechnika Wrocławska

 

 ARCHITEKTURA Politechnika WrocławskaARCHITEKTURA WNĘTRZ | Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

 

 ARCHITEKTURA WNĘTRZ Wyższa Szkoła Humanistyczna we WrocławiuINFORMATYKA | Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 

 INFORMATYKA Dolnośląska Szkoła Wyższa we WrocławiuINFORMATYKA ALGORYTMICZNA | Politechnika Wrocławska

 

 INFORMATYKA ALGORYTMICZNA Politechnika Wrocławskapasek_bialy.jpg
INFORMATYKA STOSOWANA | Politechnika Wrocławska

 

 INFORMATYKA STOSOWANA Politechnika WrocławskaINFORMATYKA STOSOWANA - studia w języku angielskim | Politechnika Wrocławska

 

 INFORMATYKA STOSOWANA - studia w języku angielskim Politechnika WrocławskaINFORMATYKA TECHNICZNA | Politechnika Wrocławska

 

 INFORMATYKA TECHNICZNA Politechnika WrocławskaINDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) | Uniwersytet Wrocławski

 

 INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) Uniwersytet Wrocławskipasek_bialy.jpg
INFORMATYKA - studia inżynierskie | Uniwersytet Wrocławski

 

 INFORMATYKA - studia inżynierskie Uniwersytet WrocławskiINFORMATYKA - studia licencjackie | Uniwersytet Wrocławski

 

 INFORMATYKA - studia licencjackie Uniwersytet WrocławskiINFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE | Uniwersytet Wrocławski

 

 INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE Uniwersytet WrocławskiINFORMATYKA | Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT we Wrocławiu

 

 INFORMATYKA Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT we Wrocławiupasek_bialy.jpg
INFORMATYKA | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

 INFORMATYKA Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuINFORMATYKA | Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

 

 INFORMATYKA Wyższa Szkoła Handlowa we WrocławiuINFORMATYKA | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu

 

 INFORMATYKA Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we WrocławiuINFORMATYKA | Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu

 

 INFORMATYKA Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiupasek_bialy.jpg
LOGISTYKA | Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 

 LOGISTYKA Akademia Wojsk Lądowych we WrocławiuLOGISTYKA | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

 LOGISTYKA Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we WrocławiuLOGISTYKA | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 LOGISTYKA Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuLOGISTYKA | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

 LOGISTYKA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiupasek_bialy.jpg
LOGISTYKA | Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

 

 LOGISTYKA Wyższa Szkoła Handlowa we WrocławiuBIOMECHANIKA INŻYNIERSKA | Politechnika Wrocławska

 

 BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA Politechnika WrocławskaINŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA | Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 

 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Akademia Wojsk Lądowych we WrocławiuBUDOWNICTWO | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

 BUDOWNICTWO Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiupasek_bialy.jpg
TRANSPORT | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

 TRANSPORT Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we WrocławiuOPTYKA | Politechnika Wrocławska

 

 OPTYKA Politechnika WrocławskaINŻYNIERIA SYSTEMÓW | Politechnika Wrocławska

 

 INŻYNIERIA SYSTEMÓW Politechnika WrocławskaAUTOMATYKA I ROBOTYKA | Politechnika Wrocławska

 

 AUTOMATYKA I ROBOTYKA Politechnika Wrocławskapasek_bialy.jpg
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA | Politechnika Wrocławska

 

 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Politechnika WrocławskaBUDOWNICTWO | Politechnika Wrocławska

 

 BUDOWNICTWO Politechnika WrocławskaCYBERBEZPIECZEŃSTWO | Politechnika Wrocławska

 

 CYBERBEZPIECZEŃSTWO Politechnika WrocławskaELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING - studia w języku angielskim | Politechnika Wrocławska

 

 ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING - studia w języku angielskim Politechnika Wrocławskapasek_bialy.jpg
ELEKTROMECHATRONIKA | Politechnika Wrocławska

 

 ELEKTROMECHATRONIKA Politechnika WrocławskaELEKTRONIKA | Politechnika Wrocławska

 

 ELEKTRONIKA Politechnika WrocławskaELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA | Politechnika Wrocławska

 

 ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Politechnika WrocławskaELEKTROTECHNIKA | Politechnika Wrocławska

 

 ELEKTROTECHNIKA Politechnika Wrocławskapasek_bialy.jpg
ENERGETYKA | Politechnika Wrocławska

 

 ENERGETYKA Politechnika WrocławskaFIZYKA TECHNICZNA | Politechnika Wrocławska

 

 FIZYKA TECHNICZNA Politechnika WrocławskaGÓRNICTWO I GEOLOGIA | Politechnika Wrocławska

 

 GÓRNICTWO I GEOLOGIA Politechnika WrocławskaINŻYNIERIA BIOMEDYCZNA | Politechnika Wrocławska

 

 INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Politechnika Wrocławskapasek_bialy.jpg
INŻYNIERIA KWANTOWA | Politechnika Wrocławska

 

 INŻYNIERIA KWANTOWA Politechnika WrocławskaINŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH | Politechnika Wrocławska

 

 INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH Politechnika WrocławskaINŻYNIERIA ŚRODOWISKA | Politechnika Wrocławska

 

 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Politechnika WrocławskaMECHANIKA I BUDOWA MASZYN | Politechnika Wrocławska

 

 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Politechnika Wrocławskapasek_bialy.jpg
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia w języku angielskim | Politechnika Wrocławska

 

 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia w języku angielskim Politechnika WrocławskaMECHANIKA I BUDOWA MASZYN ENERGETYCZNYCH | Politechnika Wrocławska

 

 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ENERGETYCZNYCH Politechnika WrocławskaMECHATRONIKA | Politechnika Wrocławska

 

 MECHATRONIKA Politechnika WrocławskaROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW | Politechnika Wrocławska

 

 ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW Politechnika Wrocławskapasek_bialy.jpg
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA | Politechnika Wrocławska

 

 TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika WrocławskaTELEINFORMATYKA | Politechnika Wrocławska

 

 TELEINFORMATYKA Politechnika WrocławskaTELEKOMUNIKACJA | Politechnika Wrocławska

 

 TELEKOMUNIKACJA Politechnika WrocławskaTRANSPORT | Politechnika Wrocławska

 

 TRANSPORT Politechnika Wrocławskapasek_bialy.jpg
BUDOWNICTWO | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 BUDOWNICTWO Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuINŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuINŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuINŻYNIERIA ŚRODOWISKA | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiupasek_bialy.jpg
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuZOOTECHNIKA | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 ZOOTECHNIKA Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuINŻYNIERIA GEOLOGICZNA | Uniwersytet Wrocławski

 

 INŻYNIERIA GEOLOGICZNA Uniwersytet WrocławskiAUTOMATYKA I ROBOTYKA | Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT we Wrocławiu

 

 AUTOMATYKA I ROBOTYKA Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT we Wrocławiupasek_bialy.jpg
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA | Politechnika Wrocławska

 

 INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Politechnika WrocławskaZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | Politechnika Wrocławska

 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Politechnika WrocławskaZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiupasek_bialy.jpg
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

 INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiupasek_bialy.jpg


RODZAJE KIERUNKÓW STUDIÓW WE WROCŁAWIU


studia logistyczne

studia logistyczne
Wrocław

Ten rodzaj studiów wzbudza ostatnio u kandydatów spore zainteresowanie. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc i studia na kierunku LOGISTYKA mogą zaciekawić ze względu na perspektywy zawodowe. We Wrocławiu studia logistyczne znajdziesz na przykład na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, czy też w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.


box_wiecej30.jpg

studia o zarządzaniu

studia o zarządzaniu
Wrocław

Studia o zarządzaniu we Wrocławiu znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Popularne kierunki studiów to m.in. ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA.
box_wiecej30.jpg

studia rolnicze

studia rolnicze
Wrocław

Jeśli interesują Cię studia rolnicze we Wrocławiu, to znajdziesz je na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Czekają na Ciebie m.in. ROLNICTWO, OGRODNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, ZOOTECHNIKA i inne.


box_wiecej30.jpg

studia wojskowe

studia wojskowe
Wrocław

Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest uczelnią, która proponuje kandydatom studia wojskowe we Wrocławiu. Znajdziesz tu takie kierunki, jak np. DOWODZENIE, INŻYNIERIA WOJSKOWA, LOGISTYKA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE i inne.


box_wiecej30.jpg

studia architektoniczne

studia architektura
Wrocław

Studia architektoniczne znajdziesz m.in. na Politechnice Wrocławskiej.


box_wiecej30.jpg

studia budownicze

studia budownictwo
Wrocław

Studia z zakresu budownictwa znajdziesz na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, czy w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.


box_wiecej30.jpg

studia transportowe

studia transport
Wrocław

Studia z zakresu transportu znajdziesz na takich uczelniach, jak: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, czy Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.


box_wiecej30.jpg

studia ścisłe

studia ścisłe
Wrocław

Jeśli interesują Cię studia ścisłe we Wrocławiu, to znajdziesz je m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej. Popularne ścisłe kierunki studiów to np. MATEMATYKA STOSOWANA, ASTRONOMIA, FIZYKA, MATEMATYKA I STATYSTYKA.


box_wiecej30.jpgpasek_bialy.jpg


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem