Studia sportowe Wrocław


TERAPIA ZAJĘCIOWA na AWF we Wrocławiu

TERAPIA ZAJĘCIOWA na AWF we Wrocławiu

TERAPIA ZAJĘCIOWA na AWF we Wrocławiu (Wydział Fizjoterapii)

Studia I stopnia licencjackie – 3-letnie (6 semestralne), stacjonarne i niestacjonarne

Na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu od roku akad. 2012/2013 został uruchomiony nowy kierunek Terapia zajęciowa (studia licencjackie pierwszego stopnia w trybie dziennym). Program studiów opracowany został na podstawie obowiązujących w krajach europejskich standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jedna z pierwszych uczelni w Polsce wprowadzający ten innowacyjny program.

TERAPIA ZAJĘCIOWA to część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu.

TERAPIA ZAJĘCIOWA zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie.

Aktywności te są związane z obszarami dbania o siebie i samoobsługi, edukacji i pracy oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności.

Terapia zajęciowa jest umiejscowiona w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych.
Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy autonomicznie i w wielospecjalistycznych zespołach.

Idealny kandydat lubi pomagać ludziom. Ma dużo empatii i ciepła. Potrafi rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby/ Klienta. Jest kreatywny i posiada umiejętności twórcze. Potrafi organizować pracę ludzi i współpracować z ludźmi.

Co można robić po skończeniu studiów?

Można stosować terapię zajęciową w różnych instytucjach w procesie składającym się z rozpoznania sytuacji klienta, badania, identyfikacji potrzeb stosowania terapii zajęciowej, negocjowania i formułowania celów działania, planowania i wdrażania interwencji oraz oceny jej wyników.

Można
budować relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem.

Można
stosować terapię zajęciową zgodnie z zasadami praktyki nakierowanej na potrzeby osoby lub grupy społecznej (Client Centered Practice), dla promowania zdrowia i dobrostanu, traktując działalność człowieka, jako fundament rozwoju społecznego i zapewnienia sprawiedliwości społecznej

Dzięki interdyscyplinarności terapii zajęciowej m
ożna pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacji, w środowisku zamieszkania i w zakładach pracy

Potencjalne miejsca pracy:

Miejsca potenc­jal­nego zatrud­nienia ter­apeuty zaję­ciowego: insty­tucje i ośrodki reha­bil­i­tacji, odd­zi­ały szpitalne o różnych pro­fi­lach, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieki społecznej, pra­cownie ter­apii zajęciowej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne: tel. 71 347 3080
fax: (0-71) 347 3081
Adres Wydziału Fizjoterapii
Pawilon nr 4 teren Stadionu Olimpijskiego
Al. I.J. Paderewskiego 35
51 – 612 Wrocław

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:
Wroclaw_panorama_14_02.jpg
RODZAJE KIERUNKÓW STUDIÓW WE WROCŁAWIU


studia fizjoterapeutyczne

studia fizjoterapia
Wrocław

Studia na kierunku FIZJOTERAPIA znajdziesz m.in. na AWF we Wrocławiu, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz kilku uczelniach niepublicznych.


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

studia medyczne
Wrocław

Studia medyczne we Wrocławiu to przede wszystkim oferta Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który proponuje kandydatom takie popularne medyczne kierunki studiów, jak: FARMACJA, KIERUNEK LEKARSKI, FIZJOTERAPIA, DIETETYKA i wiele innych!


box_wiecej30.jpg

studia przyrodnicze

studia przyrodnicze
Wrocław

Studia przyrodnicze we Wrocławiu to przede wszystkim oferta dla kandydatów przygotowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski. Przyrodnicze kierunki studiów we Wrocławiu to m.in. MEDYCYNA ROŚLIN, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, OGRODNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA.

box_wiecej30.jpg

studia psychologiczne

studia psychologiczne
Wrocław

Kierunek PSYCHOLOGIA znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychologiczne kierunki studiów mają w ofercie również wrocławskie uczelnie niepubliczne.box_wiecej30.jpg

studia dietetyczne

studia dietetyczne
Wrocław

Studia na kierunku DIETETYKA znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, a jeśli interesują Cię inne zagadnienia dotyczące jakości żywności, sprawdź koniecznie propozycje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


box_wiecej30.jpg

studia nauki o zdrowiu

studia nauki o zdrowiu
Wrocław

Jeśli interesują Cię nauki o zdrowiu i chcesz wybrać studia z tego zakresu, to znajdziesz je m.in. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i AWF we Wrocławiu.box_wiecej30.jpg
Studia sportowe w innych miastach w Polsce


Studia sportowe Białystok

 STUDIA SPORTOWE BIAŁYSTOK

Studia sportowe Bydgoszcz

 STUDIA SPORTOWE BYDGOSZCZ

Studia sportowe Gdańsk

 STUDIA SPORTOWE GDAŃSK

Studia sportowe Częstochowa

 STUDIA SPORTOWE CZĘSTOCHOWA

Studia sportowe Katowice

 STUDIA SPORTOWE KATOWICE

Studia sportowe Kielce

 STUDIA SPORTOWE KIELCE

Studia sportowe Kraków

 STUDIA SPORTOWE KRAKÓW

Studia sportowe Koszalin

 STUDIA SPORTOWE KOSZALIN

Studia sportowe Lublin

 STUDIA SPORTOWE LUBLIN

Studia sportowe Łódź

 STUDIA SPORTOWE ŁÓDŹ

Studia sportowe Opole

 STUDIA SPORTOWE OPOLE

Studia sportowe Olsztyn

 STUDIA SPORTOWE OLSZTYN

Studia sportowe Poznań

 STUDIA SPORTOWE POZNAŃ

Studia sportowe Radom

 STUDIA SPORTOWE RADOM

Studia sportowe Rzeszów

 STUDIA SPORTOWE RZESZÓW

Studia sportowe Szczecin

 STUDIA SPORTOWE SZCZECIN

Studia sportowe Toruń

 STUDIA SPORTOWE TORUŃ

Studia sportowe Warszawa

 STUDIA SPORTOWE WARSZAWA

Studia sportowe Zielona Góra

 STUDIA SPORTOWE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem