Poznań, kierunki studiów, rodzaje, opisy

Wybierz kierunek, sprawdź zasady rekrutacjiADMINISTRACJA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Handlu i Usług

wolny nabór

ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

ADMINISTRACJA , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

wolny nabór

AKUSTYKA, SPECJALNOŚĆ PROTETYKA SŁUCHU I OCHRONA PRZED HAŁASEM , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

W = 0,5Jp + 0,5Jo + 2,5M + 2Z; matematyka; Z - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia lub informatyka

ANALITYKA MEDYCZNA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: biologia i chemia względnie na poziomie rozszerzonym biologia lub chemia oraz matematyka lub z fizyka/fizyka i astronomia lub z informatyka lub matematyka na poziomie podstawowym, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia

ANGLISTYKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

ANGLISTYKA OD PODSTAW , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

ANIMACJA , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

ANIMACJA OSÓB 50+ , AWF w Poznaniu

język polski – podstawa lub rozszerzenie; język obcy – podstawa lub rozszerzenie; biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

ARCHEOLOGIA , UAM w Poznaniu

matematyka, j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

ARCHITEKTURA , Politechnika Poznańska

egzamin praktyczny oraz wynik maturalny z przedmiotu matematyka

ARCHITEKTURA , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

ARCHITEKTURA WNĘTRZ , Politechnika Poznańska

egzamin praktyczny oraz wynik matury z historii, historii sztuki lub historii muzyki

ARCHITEKTURA WNĘTRZ , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

ARCHITEKTURA WNĘTRZ , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

wolny nabór

ASTRONOMIA , UAM w Poznaniu

jeden do wyboru: język angielski lub inny język obcy, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

AUTOMATYKA I ROBOTYKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

AUTOMATYKA I ROBOTYKA , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wolny nabór

BAŁKANISTYKA , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE , Wyższa Szkoła Handlu i Usług

wolny nabór

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wolny nabór

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wolny nabór

BIOFIZYKA, SPECJALNOŚĆ BIOFIZYKA MOLEKULARNA , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

BIOFIZYKA, SPECJALNOŚĆ OPTYKA OKULAROWA Z OPTOMETRIĄ , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

BIOINFORMATYKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = 0,5JP + 0,5Jo + 2,5M + 2X, czyli: M to matematyka; X to biologia, chemia, fizyka lub informatyka

BIOINFORMATYKA , UAM w Poznaniu

j. polski j. angielski, matematyka, jeden przedmiot wybrany z biologia, informatyka, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

BIOLOGIA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka

BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka

BIOLOGIA STOSOWANA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo matematyka

BIOLOGIA, SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka

BIOTECHNOLOGIA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

BIOTECHNOLOGIA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

na poziomie rozszerzonym biologia, chemia i język angielski

BUDOWNICTWO , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = 0,5JP + 0,5Jo + 2,5M + 2X, czyli: M to matematyka; X to chemia, fizyka lub informatyka

CENTRAL EUROPEAN AND BALKAN STUDIES , UAM w Poznaniu

na podstawie złożonych dokumentów, studia w języku angielskim dla obywateli UE

CHEMIA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, geografia

CHEMIA APLIKACYJNA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, geografia

CHEMIA, SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE CHEMII I FIZYKI , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, geografia

DESIGN KRAJOBRAZU , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE , UAM w Poznaniu

trzy do wyboru z dziewięciu: j. polski, biologia, filozofia, historia, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

DIETETYKA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

DIETETYKA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia na poziomie rozszerzonym i chemia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

DIETETYKA , AWF w Poznaniu

język polski – podstawa lub rozszerzenie; język obcy – podstawa lub rozszerzenie; biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie

DIETETYKA , Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji

wolny nabór

DIETETYKA , UNI-TERRA

wolny nabór

DORADZTWO I COACHING , Collegium da Vinci

wolny nabór

DYRYGENTURA , Akademia Muzyczna

egzamin praktyczny

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

wolny nabór

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH , UAM w Kaliszu

sprawdzian praktyczny, język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot (inny niż: język obcy nowożytny, język polski)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ , UAM w Kaliszu

sprawdzian praktyczny, język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot (inny niż: język obcy nowożytny, język polski)

EDUKACJA PROROZWOJOWA - NOWOCZESNA PEDAGOGIKA , Collegium da Vinci

wolny nabór

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

EKOENERGETYKA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

EKONOMIA , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

geografia albo historia, albo informatyka; język obcy, matematyka

EKONOMIA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = 0,5JP + 0,5Jo + 2,5M + 2X, czyli: M to matematyka; X to chemia, fizyka lub informatyka

ELEKTRORADIOLOGIA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia lub fizyka/fizyka i astronomia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

ELEKTROTECHNIKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

ENERGETYKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

ENGLISH LINGUISTICS: THEORIES, INTERFACES, TECHNOLOGIES , UAM w Poznaniu

j. angielski (pisemny) R, j. angielski (ustny) R, jeden przedmiot do wyboru: j. polski (pisemny) R, matematyka R, informatyka R, fizyka R, biologia R

ENGLISH STUDIES: LITERATURE AND CULTURE , UAM w Poznaniu

j. polski (pisemny) R, j. angielski (pisemny) R, j. angielski (ustny) R

ETNOLOGIA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

EUROPEAN LEGAL STUDY , UAM w Poznaniu

j.polski; j. obcy nowożytny; historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

FARMACJA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: biologia i chemia względnie na poziomie rozszerzonym biologia lub chemia oraz matematyka lub fizyka/fizyka i astronomia lub informatyka lub matematyka na poziomie podstawowym, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia

FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny, jeden do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

FILOLOGIA ANGIELSKA , UAM w Poznaniu

j. polski (pisemny) R, j. angielski (pisemny) R, j. angielski (ustny) R

FILOLOGIA ANGIELSKA , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

FILOLOGIA ANGIELSKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

FILOLOGIA ANGIELSKA , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ , UAM w Kaliszu

j. polski (pisemny), j. angielski (pisemny), j. angielski (ustny)

FILOLOGIA GERMAŃSKA , UAM w Poznaniu

język obcy pisemny i ustny, język polski

FILOLOGIA GERMAŃSKA , UAM w Słubicach

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

FILOLOGIA GERMAŃSKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

FILOLOGIA GERMAŃSKA , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

FILOLOGIA GERMAŃSKA (GRUPA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM OD POZIOMU A1) , UAM w Poznaniu

język obcy pisemny i ustny, język polski

FILOLOGIA GERMAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA GERMAŃSKO-ROSYJSKA , UAM w Poznaniu

język obcy pisemny i ustny, język polski

FILOLOGIA HISZPAŃSKA , UAM w Poznaniu

język polski, do wyboru: pisemny język hiszpański R lub inny język obcy nowożytny R, do wyboru ustny: język hiszpański lub inny język nowożytny

FILOLOGIA HISZPAŃSKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

FILOLOGIA KLASYCZNA , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

FILOLOGIA KOREAŃSKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

FILOLOGIA NORWESKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

FILOLOGIA POLSKA , UAM w Poznaniu

j. polski, dwa przedmioty z siedmiu: j. obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

FILOLOGIA POLSKA , UAM w Kaliszu

język polski, dwa do wyboru: język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA , UAM w Poznaniu

na podstawie złożonych dokumentów, studia w języku angielskim dla obywateli UE

FILOLOGIA PORTUGALSKA , UAM w Poznaniu

język obcy pisemny R i ustny, język polski

FILOLOGIA ROMAŃSKA , UAM w Poznaniu

język polski, do wyboru: pisemny język francuski R lub inny język obcy nowożytny R, do wyboru ustny: język francuski lub inny język nowożytny

FILOLOGIA RUMUŃSKA , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny R, język obcy nowożytny ustny

FILOLOGIA SZWEDZKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

FILOLOGIA WŁOSKA , UAM w Poznaniu

język polski, do wyboru: pisemny język włoski R lub inny język obcy nowożytny R, do wyboru ustny: język włoski lub inny język nowożytny

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA (GRUPA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO) , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, j.polski

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA (GRUPA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ROSYJSKIEGO) , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, j.polski

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ , UAM w Poznaniu

język angielski R, ustny angielski, j.polski

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, j.polski

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, j.polski

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA UKRAIŃSKA , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, j.polski

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ , UAM w Poznaniu

język angielski R, ustny angielski, j.polski

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ ARABISTYKA , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ BAŁTOLOGIA - FILOLOGIA ŁOTEWSKA , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy pisemny R, historia, geografia, matematyka R

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ ETNOLINGWISTYKA , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy pisemny R, historia, geografia, matematyka R

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ANGIELSKO-CHIŃSKA , UAM w Poznaniu

j. polski (pisemny) , j. angielski (pisemny) R

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA KOREAŃSKA , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy pisemny R, historia, geografia, matematyka R

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA NIDERLANDZKA , UAM w Poznaniu

j. polski (pisemny) , j. angielski lub j.niemiecki(pisemny) R

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA NORWESKA (GRUPA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM) , UAM w Poznaniu

język polski, język angielski, pisemny R, ustny

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA NORWESKA (GRUPA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM) , UAM w Poznaniu

język polski, język niemiecki, pisemny R, ustny

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA NOWOGRECKA , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy pisemny R, historia, geografia, matematyka R

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SZWEDZKA (GRUPA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM) , UAM w Poznaniu

język polski, język angielski, pisemny R, ustny

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SZWEDZKA (GRUPA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM) , UAM w Poznaniu

język polski, język niemiecki, pisemny R, ustny

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - FILOLOGIA INDONEZYJSKO-MALAJSKA , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy pisemny R, historia, geografia, matematyka R

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - FILOLOGIA WIETNAMSKA , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy pisemny R, historia, geografia, matematyka R

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ HEBRAISTYKA , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ INDOLOGIA , UAM w Poznaniu

język obcy R, język polski R, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki, historia muzyki

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ JAPONISTYKA , UAM w Poznaniu

język obcy R, język polski R, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki, historia muzyki

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy pisemny R, historia, geografia, matematyka R

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ SINOLOGIA , UAM w Poznaniu

język obcy R, język polski R, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki, historia muzyki

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ TURKOLOGIA , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski

FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ UGROFINISTYKA - FILOLOGIA FIŃSKA , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny i ustny, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy pisemny R, historia, geografia, matematyka R

FILOZOFIA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: historia, historia sztuki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, wiedza o tańcu, historia muzyki, biologia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

FILOZOFIA, SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: historia, historia sztuki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, wiedza o tańcu, historia muzyki, biologia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , Wyższa Szkoła Handlu i Usług

wolny nabór

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

geografia albo historia, albo informatyka; język obcy, matematyka

FIZJOTERAPIA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia na poziomie rozszerzonym

FIZJOTERAPIA , AWF w Poznaniu

język polski – podstawa lub rozszerzenie; język obcy – podstawa lub rozszerzenie; biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie; egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania

FIZJOTERAPIA - JEDNOLITE MAGISTERSKIE , Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

wolny nabór

FIZJOTERAPIA - JEDNOLITE MAGISTERSKIE , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

FIZYKA , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka

FIZYKA MEDYCZNA , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

FIZYKA TECHNICZNA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

FIZYKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE FIZYKI I CHEMII , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka

FOTOGRAFIA , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

rozmowa kwalifikacyjna, pokaz portfolio

GEODEZJA I KARTOGRAFIA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GEOGRAFIA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ EKOLOGIA MIASTA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ GEO-GRAFIKA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GEOINFORMACJA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GEOLOGIA (STUDIA INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE) , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GEOLOGIA (STUDIA LICENCJACKIE 3-LETNIE) , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

GERMANISTYKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

GERMANISTYKA OD PODSTAW , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

GOSPODARKA PRZESTRZENNA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (STUDIA INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE) , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (STUDIA LICENCJACKIE 3-LETNIE) , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GOSPODARKA TURYSTYCZNA , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

geografia albo historia, albo informatyka; język obcy, matematyka

GOSPODARKA WODNA , UAM w Pile

język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

GRAFIKA , Collegium da Vinci

wolny nabór

GRAFIKA ARTYSTYCZNA , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

GRAFIKA PROJEKTOWA , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

HANDEL MIĘDZYNARODOWY , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

HIGIENA DENTYSTYCZNA , Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

wolny nabór

HISPANISTYKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

HISTORIA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

HISTORIA SZTUKI , UAM w Poznaniu

dwa przedmioty najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie maturalnym

HISTORIA, SPECJALNOŚĆ ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

HISTORIA, SPECJALNOŚĆ HISTORIA WOJSKOWOŚCI , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

HISTORIA, SPECJALNOŚĆ MEDIEWISTYKA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

HISTORIA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

HISTORIA, SPECJALNOŚĆ POLITYKA I MEDIA W DZIEJACH , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO , UAM w Kaliszu

język polski, język obcy nowożytny, inny przedmiot

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA , Collegium da Vinci

wolny nabór

INFORMATYKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

INFORMATYKA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, matematyka R, jeden z dwóch: informatyka R, matematyka R

INFORMATYKA , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

INFORMATYKA , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

INFORMATYKA , Collegium da Vinci

wolny nabór

INFORMATYKA I EKONOMETRIA , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

fizyka albo geografia, albo historia, albo informatyka; język obcy, matematyka

INFORMATYKA STOSOWANA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

INSTRUMENTALISTYKA , Akademia Muzyczna

egzamin praktyczny

INSTRUMENTALISTYKA - GRA NA INSTRUMENCIE , Akademia Muzyczna

egzamin praktyczny

INSTRUMENTALISTYKA - LUTNICTWO ARTYSTYCZNE , Akademia Muzyczna

egzamin praktyczny

INTERMEDIA , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

rozmowa kwalifikacyjna, pokaz portfolio

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

W = 0,5JP + 0,5JO + 2,5M + 2Z; matematyka; Z - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografii lub informatyki

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

INŻYNIERIA ROLNICZA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = 0,5JP + 0,5Jo + 2,5M + 2X, czyli: M to matematyka; X to chemia, fizyka lub informatyka

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

JAPONISTYKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA , Akademia Muzyczna

egzamin praktyczny

KIERUNEK LEKARSKI , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo biologia oraz do wyboru chemia lub fizyka/fizyka i astronomia

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo biologia oraz do wyboru chemia lub fizyka/fizyka i astronomia

KIERUNEK PRAWNO - EKONOMICZNY , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

geografia albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie; jezyk obcy

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY , UAM w Poznaniu

j. angielski lub j. francuski lub j. hiszpański lub j. niemiecki lub j. rosyjski oraz geografia albo historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

KOGNITYWISTYKA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub historia lub matematyka lub informatyka lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. grecki i kultura antyczna lub j. regionalny – kaszubski

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI , Akademia Muzyczna

egzamin praktyczny

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA , UAM w Gnieźnie

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: historia lub historia sztuki lub historia muzyki lub wiedza o społeczeństwie lub język łaciński i kultura antyczna lub język grecki i kultura antyczna lub matematyka lub geografia lub biologia

KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

KOREANISTYKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

KOSMETOLOGIA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: biologia i chemia względnie na poziomie rozszerzonym biologia lub chemia oraz matematyka lub fizyka/fizyka i astronomia lub informatyka lub matematyka na poziomie podstawowym, przy czym jednym z dwóch wybranych przedmiotów musi być biologia lub chemia

KOSMETOLOGIA , Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

wolny nabór

KOSMETOLOGIA , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

KOSMETOLOGIA , Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji

wolny nabór

KULTUROZNAWSTWO , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: historia, historia sztuki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, wiedza o tańcu, historia muzyki

KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów - języka polskiego oraz drugiego wybranego przez kandydata przedmiotu

LEŚNICTWO , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo matematyka

LINGWISTYKA STOSOWANA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

LINGWISTYKA STOSOWANA (JĘZYK ANGIELSKI Z NIEMIECKIM OD PODSTAW) , UAM w Poznaniu

język obcy pisemny i ustny, język polski

LINGWISTYKA STOSOWANA (JĘZYK NIEMIECKI Z ANGIELSKIM) , UAM w Poznaniu

język obcy pisemny i ustny, język polski

LINGWISTYKA STOSOWANA, SPECJALNOŚĆ LINGWISTYKA KOMPUTEROWA , UAM w Poznaniu

język obcy nowożytny pisemny R i ustny, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka R

LOGISTYKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

LOGISTYKA , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

LOGISTYKA , Wyższa Szkoła Handlu i Usług

wolny nabór

LOGISTYKA , Wyższa Szkoła Logistyki

wolny nabór

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

MALARSTWO , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

MATEMATYKA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, matematyka

MATEMATYKA W TECHNICE , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

MECHATRONIKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

MEDIAWORKING , Collegium da Vinci

wolny nabór

MEDYCYNA ROŚLIN , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

geografia albo historia, albo informatyka; język obcy, matematyka

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE , UAM w Poznaniu

rozmowa kompetencyjna; konkurs świadectw: j.polski R, język obcy; jeden przedmiot do wyboru: historia, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, filozofia

MUZYKOLOGIA , UAM w Poznaniu

j. polski, jeden przedmiot do wyboru: historia muzyki, historia, matematyka

NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, matematyka

OCHRONA DÓBR KULTURY , UAM w Kaliszu

język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot (inny niż: język obcy nowożytny, język polski)

OCHRONA ŚRODOWISKA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

OCHRONA ŚRODOWISKA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka

OGRODNICTWO , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo matematyka

OPTOMETRIA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym fizyka/fizyka i astronomia lub chemia lub matematyka

PEDAGOGIKA , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot (inny niż: język obcy nowożytny, język polski)

PEDAGOGIKA , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wolny nabór

PEDAGOGIKA , Wyższa Szkoła Handlu i Usług

wolny nabór

PEDAGOGIKA , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wolny nabór

PEDAGOGIKA , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

PEDAGOGIKA , UNI-TERRA

wolny nabór

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA , UAM w Kaliszu

język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot (inny niż: język obcy nowożytny, język polski)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden przedmiot spośród: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie lub wiedza o tańcu lub chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia

PEDAGOGIKA SPECJALNA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden przedmiot spośród: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie lub wiedza o tańcu; chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia

PEDAGOGIKA SPECJALNA (DLA KANDYDATÓW NA SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA) , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden przedmiot spośród: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie lub wiedza o tańcu chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ EDUKACJA MEDIALNA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA ŚRODOWISKOWA I ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ RESOCJALIZACJA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

PIELĘGNIARSTWO , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

PIELĘGNIARSTWO , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

POLITOLOGIA , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

POLITYKA SPOŁECZNA , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

geografia albo historia, albo informatyka albo wiedza o społeczeństwie; język obcy

POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE , UAM w Poznaniu

język polski, dwa do wyboru: język obcy nowożytny, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

POŁOZNICTWO , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

PRACA SOCJALNA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub matematyka lub geografia lub informatyka lub historia sztuki lub biologia

PRAWO , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

PRAWO , UAM w Poznaniu

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

PRAWO , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

PRAWO , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

PRAWO , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

wolny nabór

PRAWO , SWPS

wolny nabór

PRAWO EUROPEJSKIE , UAM w Poznaniu

j. polski, j. angielski oraz j. francuski lub j. niemiecki lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka

PRAWO W BIZNESIE , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

PROJEKTOWANIE KULTURY , UAM w Gnieźnie

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: historia lub historia sztuki lub historia muzyki lub wiedza o społeczeństwie lub język łaciński i kultura antyczna lub język grecki i kultura antyczna lub matematyka lub geografia lub biologia

PROJEKTOWANIE MEBLA , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

PROJEKTOWANIE MEBLI , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

PSYCHOLOGIA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub historia lub matematyka lub informatyka lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. grecki i kultura antyczna lub j. regionalny - kaszubski

PSYCHOLOGIA , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wolny nabór

PSYCHOLOGIA , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

PSYCHOLOGIA , SWPS

wolny nabór

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

geografia albo historia, albo informatyka; język obcy, matematyka

RATOWNICTWO MEDYCZNE , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

RATOWNICTWO MEDYCZNE , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

REŻYSERIA DŹWIĘKU , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, informatyka

ROLNICTWO , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

RZEŹBA , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja portfolio

SCENOGRAFIA , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

SINOLOGIA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

SKANDYNAWISTYKA , Wyższa Szkoła Języków Obcych

wolny nabór

SOCJOLOGIA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub matematyka lub geografia lub informatyka lub historia sztuki lub biologia

SPORT , AWF w Poznaniu

język polski – podstawa lub rozszerzenie; język obcy – podstawa lub rozszerzenie; biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie; egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE , Wyższa Szkoła Handlu i Usług

wolny nabór

STUDIA SLAWISTYCZNE, SPECJALNOŚĆ STUDIA BOHEMISTYCZNE , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny

STUDIA SLAWISTYCZNE, SPECJALNOŚĆ STUDIA BUŁGARYSTYCZNE , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny

STUDIA SLAWISTYCZNE, SPECJALNOŚĆ STUDIA KROATYSTYCZNE , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny

STUDIA SLAWISTYCZNE, SPECJALNOŚĆ STUDIA SERBISTYCZNE , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING / BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = 0,5JP + 0,5Jo + 2,5M + 2X, czyli: M to matematyka; X to chemia, fizyka lub informatyka

SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ , AWF w Poznaniu

język polski – podstawa lub rozszerzenie; język obcy – podstawa lub rozszerzenie; biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lubmatematyka - rozszerzenie; test kwalifikacyjny z wybranych technik tanecznych, który obejmuje: Etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50), Etap II – 1,5 minuty tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)

TECHNIKI DENTYSTYCZNE , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia na poziomie rozszerzonymi; należy przystąpić do praktycznego egzaminu wstępnego z rysunku ołówkiem, format A4 i rzeźby w glinie

TECHNIKI DENTYSTYCZNE , Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

wolny nabór

TECHNOLOGIA CHEMICZNA / CHEMICAL TECHNOLOGY , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

TECHNOLOGIA DREWNA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

TECHNOLOGIA DREWNA – PROFIL PRAKTYCZNY , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE , UAM w Pile

język obcy, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka

TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE , UAM w Poznaniu

język obcy, język polski, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

TELEINFORMATYKA , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = 0,5JP + 0,5Jo + 2,5M + 2X, czyli: M to matematyka; X to chemia, fizyka lub informatyka

TEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ KAPŁAŃSKA , UAM w Poznaniu

język polski oraz egzamin ustny

TEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ KATECHETYCZNO-PASTORALNA , UAM w Poznaniu

język polski oraz egzamin ustny

TERAPIA ZAJĘCIOWA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

TOWAROZNAWSTWO , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka; język obcy

TRANSPORT , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

TURYSTYKA I REKRACJA , AWF w Poznaniu

język polski – podstawa lub rozszerzenie; język obcy – podstawa lub rozszerzenie; biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie; egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania

TURYSTYKA I REKREACJA , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

TURYSTYKA I REKREACJA , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

TURYSTYKA I REKREACJA , Wyższa Szkoła Handlu i Usług

wolny nabór

TURYSTYKA I REKREACJA , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

wolny nabór

URBAN MANAGEMENT - STUDIA INŻYNIERSKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM , Collegium da Vinci

wolny nabór

WETERYNARIA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia i chemia

WIEDZA O TEATRZE , UAM w Poznaniu

język polski, język obcy nowożytny, dwa przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

WOKALISTYKA , Akademia Muzyczna

egzamin praktyczny

WSCHODOZNAWSTWO , UAM w Poznaniu

j. polski, jeden do wyboru: j. rosyjski, inny j. obcy nowożytny, jeden z trzech: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

WYCHOWANIE FIZYCZNE , AWF w Poznaniu

język polski – podstawa lub rozszerzenie; język obcy – podstawa lub rozszerzenie; biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie; egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów bez zatrzymania

WYCHOWANIE FIZYCZNE , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

wolny nabór

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE , UNI-TERRA

wolny nabór

WZORNICTWO , Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

sprawdzian uzdolnień artystycznych

WZORNICTWO , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

wolny nabór

ZARZĄDZANIE , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

geografia albo historia, albo informatyka; język obcy, matematyka

ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Bankowa

wolny nabór

ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wolny nabór

ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Handlu i Usług

wolny nabór

ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Logistyki

wolny nabór

ZARZĄDZANIE , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

wolny nabór

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI , Politechnika Poznańska

WZÓR: W = JP + Jo + 2M + 2Z, czyli: M to matematyka; Z to biologia, chemia, fizyka, geografia lub informatyka

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka; język obcy

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wolny nabór

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE , UAM w Poznaniu

matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie oraz j. angielski

ZARZĄDZANIE KREATYWNE , Collegium da Vinci

wolny nabór

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM , UAM w Poznaniu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

ZDROWIE PUBLICZNE , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU , UAM w Poznaniu

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

ZOOTECHNIKA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

biologia albo chemia, albo matematyka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem