Studia ekonomiczne Wrocław

Nie wiesz, jakie są studia we Wrocławiu? Masz wątpliwości, jakie kierunki studiów proponują uczelnie we Wrocławiu? Poznaj studia ekonomiczne we Wrocławiu, wybierz kierunek najlepszy dla siebie!

Wroclaw_panorama_14_02.jpg


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, kierunki studiów

O UCZELNI
Renomowana uczelnia ekonomiczna o statusie uczelni akademickiej. Powstała z myślą o profesjonalnym kształceniu studentów w zakresie nauk ekonomicznych, nauk związanych z zarządzaniem. Nauczanie prowadzone jest na czterech wydziałach z czego trzy znajdują się we Wrocławiu a jeden w Jeleniej Górze. Ukończenie studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to prestiż i doskonała przepustka do satysfakcji w życiu zawodowym.

box_wiecej30.jpg


WYDZIAŁY
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w J. Górzebox_wiecej30.jpg


ATUTY UCZELNI
Profesjonalna kadra wykładowców
Praktyczny model kształcenia
Absolwenci poszukiwaniu na rynku pracy lub prowadzący samodzielne biznesy.box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg
Wydział Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu

O WYDZIALE

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu. To Wydział pierwszej kategorii według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który otrzymał pozytywną notę w ocenie instytucjonalnej przeprowadzonej w 2014 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną – co potwierdza najwyższą jakość kształcenia na oferowanych przez Wydział kierunkach.


box_wiecej30.jpg


KIERUNKI STUDIÓW

Finanse i rachunkowość
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Program of Bachelor Studies in International Business
Zarządzanie
Program of Bachelor Studies in Management and Marketing
Ekonomiabox_wiecej30.jpg


ATUTY WYDZIAŁU
Ciekawe specjalności
Szansa na studia w języku angielskim
Doskonała kadra wykładowców


pasek_bialy.jpg

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uzyskasz profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych.


box_wiecej30.jpg


MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI
GOSPODARCZE

Kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość widzą w międzynarodowym biznesie. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach współpracujących z zagranicą oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych.


box_wiecej30.jpg


EKONOMIA
Kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Pozyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i będziesz przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg
INTERNATIONAL BUSINESS

Studia stacjonarne. The objective of the studies is to train an expert in international business. The graduate will be equipped with skills helping to appreciate economic, political and cultural dimensions of global business.


box_wiecej30.jpg


MANAGEMENT AND MARKETING
Studia stacjonarne. Bachelor Studies in Management and Marketing is an English-language specialization designed for students interested in acquiring knowledge, skills and competences which are essential for managing business organizations in the marketplace.


box_wiecej30.jpg


BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA
Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Kształcenie nakierowane jest na wyposażenie w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do współpracy banków, firm ubezpieczeniowych oraz wielu innych instytucji finansowych z klientami indywidualnymi i gospodarczymi.box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg
RYNKI FINANSOWE

Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, zarządzania ryzykiem i podatków oraz zrozumienie konsekwencji finansowych poszczególnych rodzajów aktywności przedsiębiorstwa.


box_wiecej30.jpg


INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Specjalność nakierowana jest na przygotowanie teoretyczne i praktyczne absolwentów do współpracy z podmiotami sektora nieruchomości oraz podmiotami prowadzącymi inwestycje finansowe i rzeczowe.


box_wiecej30.jpg


SKARBOWOŚĆ I PODATKI
Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. nauczania jest skierowana do osób, które są zainteresowane zastosowaniem i skutkami wykorzystania instrumentów finansowych w podmiotach gospodarczych, instytucjach rynku finansowego, organach podatkowych i skarbowych.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁEK

Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, zarządzania ryzykiem i podatków oraz zrozumienie konsekwencji finansowych poszczególnych rodzajów aktywności przedsiębiorstwa.


box_wiecej30.jpg


ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU
Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych i adresowana jest do osób, które po ukończeniu studiów chciałyby prowadzić własną działalność gospodarczą lub też pracować w przedsiębiorstwach działających na zasadach rynkowych w gospodarce otwartej.


box_wiecej30.jpg


ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
Specjalność na studiach niestacjonarnych. Specjalność ta została przygotowana w taki sposób, aby krok po krok wprowadzić studentów w tajniki zarządzania sprzedażą i związanych z nimi działań. Celem jest kształcenie menadżerów, osób zarządzających zespołami sprzedażowymi, dyrektorów działów handlowych, menedżerów sprzedaży, osób, które zatrudniają sprzedawców, osób prowadzących szkolenia sprzedażowe.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Kształcenie w ramach specjalności biznes międzynarodowy kładzie nacisk na strategię i funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych. W szczególności dotyczy to środowiska globalnego, regionalnego i lokalnego korporacji transnarodowych


box_wiecej30.jpg


INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia na specjalności kształcą specjalistów zdolnych do prowadzenia efektywnej, konkurencyjnej i innowacyjnej działalności w otoczeniu międzynarodowym.


box_wiecej30.jpg


LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy dotyczącej planowania, organizowania, wykonania i kontroli przepływu dóbr przez granice państw i ponad nimi.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Specjalność na studiach stacjonarnych . Specjalność została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych komunikacyjnymi aspektami marketingu i przyszłą pracą w działach marketingu, sprzedaży i promocji przedsiębiorstw oraz w agencjach reklamowych i badawczych.


box_wiecej30.jpg


MENEDŻER BIZNESU
Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Specjalność Menedżer biznesu przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach różnej wielkości.


box_wiecej30.jpg


ZARZĄDZANIE MARKĄ
Specjalność na studiach stacjonarnych . Specjalność została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych procesami kreowania i zarządzania marką. Jej celem jest kształcenie Brand Managerów, odpowiedzialnych za powodzenie rynkowe marki - osób koordynujących działania związane z planowaniem, organizacją, wdrażaniem i kontrolą przedsięwzięć w tym zakresie.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Specjaliści zarządzania projektami to grupa zawodowa, która jest najbardziej poszukiwana obecnie na rynku pracy, ceniona i dobrze opłacana. Osoba podejmująca studia na specjalności Zarządzanie Projektami zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające jej na zarządzanie projektami.


box_wiecej30.jpg


ANALITYK RYNKU
Specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Wykształcenie daje przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty - analityka rynku w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent uzyskuje wiedzę ekonomiczną oraz wiedzę o metodach ilościowego i jakościowego analizowania rynków i podejmowania decyzji ekonomicznych.


box_wiecej30.jpg


ZARZĄDZANIE
Kierunek na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwent studiów kierunku Zarządzanie zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw i instytucji publicznych.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny UE we Wrocławiu

O WYDZIALE

Wydział realizuje interdyscyplinarny profil kształcenia, łączący wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Przez wiele lat był to jedyny wydział w kraju kształcący tzw. inżynierów ekonomistów, a zatem ekonomistów z dobrym przygotowaniem technicznym. W grupie uczelni ekonomicznych jest on nadal nietypową jednostką naukowo-dydaktyczną. Na Wydziale studenci kształcą się na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i magistra..


box_wiecej30.jpg


KIERUNKI STUDIÓW

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalności:
inżynieria produktów żywnościowych
inżynieria produktów chemicznych
inżynieria bioproduktów

Zobacz dostępność kierunków na studiach drugiego stopnia

box_wiecej30.jpg


ATUTY WYDZIAŁU
Ciekawe specjalności
Po studiach atrakcyjne perspektywy zatrudnienia
Wysoki poziom naukowy
Wiedza z dziedzin inżynierskich i ekonomicznych
Możliwość uzyskania tytułu inżyniera

Możliwość udziału w programie ERASMUS+

box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia stacjonarne i niestacjonarne. Profil kształcenia na wydziale nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków ekonomiczno-technicznych.
box_wiecej30.jpg


INŻYNIERIA PRODUKTÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH

Studia stacjonarne i niestacjonarne. Profil kształcenia na tej specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie inżynierów w zakresie zarządzania produkcją artykułów żywnościowych. Program studiów obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty pozyskiwania, wytwarzania, kształtowania i zapewnienia jakości żywności.


box_wiecej30.jpg


INŻYNIERIA
PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

Studia stacjonarne i niestacjonarne. Profil kształcenia na tej specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie inżynierów w zakresie zarządzania produkcją artykułów chemicznych. Student zapoznaje się ze specyfiką techniczno-ekonomiczną tej branży, z produktami, procesami i rynkiem.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg
INŻYNIERIA BIOPRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Studia stacjonarne i niestacjonarne. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu biologii i inżynierii komórki, mechanizmu procesów biotechnologicznych, inżynierii bioprocesowej oraz mikrobiologii. Absolwent umie projektować bioprocesy, zna techniki i biotechnologie stosowane w przemyśle, szczególnie w przetwórstwie żywności oraz ochronie środowiska.


box_wiecej30.jpg


ZASADY REKRUTACJI
Zainteresowały Was studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym? Warto poznać zasady rekrutacji na studia.


box_wiecej30.jpg


OPŁATY ZA STUDIA
Atrakcyjna oferta Wydziału skłoni wielu do podjęcia studiów niestacjonarnych Te wiążą się z kosztami. Sprawdź, ile zapłacisz za studia.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu

O WYDZIALE

Wydział ZIF proponuje kandydatom studia z obszaru nauk ekonomicznych, zarządzania, finansów, informatyki w biznesie. Należy do chętnie wybieranych i obecnie uczy się na nim ok. 6000 studentów. Oferowane kierunki studiów realizowane są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Warto również zwrócić uwagę jak szeroki jest wybór specjalności, które mogą określać atrakcyjne perspektywy zawodowe dla absolwentów .


box_wiecej30.jpg


KIERUNKI STUDIÓW

Finanse i rachunkowość
Informatyka w biznesie
Zarządzanie
Analityka gospodarcza
Logistyka
Bechelor studies in Finance
Bechelor studies in Management
Bechelor studies in Bisiness Informaticsbox_wiecej30.jpg


ATUTY WYDZIAŁU
Wysoki poziom naukowy
Ciekawe specjalności
Po studiach atrakcyjne perspektywy zatrudnienia
Wiedza z dziedzin ekonomicznych, informatycznych,
Możliwość uzyskania tytułu magistrabox_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Absolwent studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Wydział przygotował dla kandydatów ciekawe specjalności np.: INWESTYCJE FINANSOWE, TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W FINANSACH, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W BIZNESIE.
box_wiecej30.jpg


INFORMATYKA W BIZNESIE

Kształcenie na I stopniu (studia licencjackie) ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Oferowane specjalności to m.in: TECHNOLOGIE BAZ DANYCH I APLIKACJE MOBILNE, INFORMATYKA W USŁUGACH I ADMINISTRACJI


box_wiecej30.jpg


ANALITYKA GOSPODARCZA

Studia na tym kierunku adresowane są do osób, które pragną uzyskać wiedzę i umiejętności dotyczące analizowania danych gospodarczo-społecznych. Studia przeznaczone są zwłaszcza dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych. Na kierunku do wyboru specjalności: ANALITYK RYNKU, ANALITYK DECYZJI BIZNESOWCH.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg
ZARZĄDZANIE

Kształcenie w ramach I stopnia studiów na kierunku Zarządzanie skoncentrowane jest na przekazaniu wiedzy i rozwinięciu zestawu kluczowych umiejętności wymaganych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych we współczesnych organizacjach biznesowych. Oferowane specjalności to m.in. BIZNES I START-UPY, KIEROWANIE LUDŹMI.


box_wiecej30.jpg


BUSINESS INFORMATICS

The need to initiate Bachelor Studies in Business Informatics (BI) stems from a profound market demand in both academia and practice. This is the first BI program in Poland and sixth in Middle Europe. It fully complies with the requirements of the Bologna Process.


box_wiecej30.jpg


LOGISTYKA

Nowy kierunek studiów na Wydziale ZIF. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Na kierunku logistyka do wyboru dwie specjalności: LOGISTYKA W HANDLU I USŁUGACH, LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO.box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg
BUSINESS MANAGEMENT

BBM is an undergraduate program for management studies. It is an English-taught management study program focusing on all the major aspects of business and management. Courses in a BBM program provide students with a diverse understanding of management practices in business.


box_wiecej30.jpg


BECHELOR STUDIES IN FINANCE
Studia z akredytacją EDPAS. Dzięki temu kierunkowi już po studiach pierwszego stopnia uzyskasz przewagę na konkurencyjnym rynku finansistów. wysoką jakość programu nauczania, gwarantuje wszystkim studentom międzynarodową rozpoznawalność ich dyplomów.


box_wiecej30.jpg


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA UE
Poznaj najważniejsze terminy związane z rekrutacją na Uniwersytet Ekonomiczny. O tych datach nie można zapomnieć, jeśli myślisz o studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WE WROCŁAWIU, kierunki studiów - ekonomiczne Wrocław

O UCZELNI

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. W ofercie znajdują się studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane MBA współtworzone z partnerami biznesowymi. Studia ekonomiczne na WSH we Wrocławiu to propozycja kierunków: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ oraz ZARZĄDZANIE, w tym również studia prowadzone w języku angielskim


box_wiecej30.jpg


KIERUNKI

Informatyka
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Turystyka i rekreacja
Management
Computer Science
Tourism and Leisurebox_wiecej30.jpg


ATUTY UCZELNI
Długoletnie doświadczenie w nauczaniu
Profesjonalna kadra wykładowców
Praktyczny model kształcenia
Innowacyjne programy kształcenia.box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WSH

Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim to trzyletni kurs prowadzony w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program został opracowany w taki sposób, aby studenci zgłębili podstawy oraz nabywali doświadczenia poprzez zajęcia praktyczne, które dzielą się na 5 kategorii: ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe i praktyczne.
box_wiecej30.jpg


ZARZĄDZANIE WSH

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie - profil praktyczny dostosowane są do oczekiwań przyszłych pracodawców oraz dynamicznie zmieniającego się lokalnego i międzynarodowego rynku pracy. W ramach kierunku oferowane są specjalności: m.in. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, MARKETING I SPRZEDAŻ, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


box_wiecej30.jpg


MANAGMENT WSH
Studia W JĘZYKU ANGIELSKIM. Bachelor in Management at the faculty of Management is tailored to match the expectations of prospective employers as well as to the dynamically changing local and international job market.

.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU, kierunki studiów - ekonomiczne Wrocław

O UCZELNI
Jedna z największych niepaństwowych szkół wyższych we Wrocławiu obok wielu kierunków ma w swojej ofercie również studia ekonomiczne. Studia o tym profilu realizowane są na kierunkach MIKROBIZNES, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Studia prowadzone są w trybie dziennym oraz niestacjonarnym jako studia licencjackie..

box_wiecej30.jpg


KIERUNKI STUDIÓW WSB
Finanse i rachunkowość
Mikrobiznes
box_wiecej30.jpg


ATUTY UCZELNI
Praktyczny charakter zajęć
Wieloletnia praktyka w kształceniu ekonomistów
Elektroniczne bezpłatne podręczniki do naukibox_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WSB
Studia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ przygotowują absolwentów do sprawnego poruszania się w obrębie rynków finansowych, Można na studiach poznać instrumenty finansowe, zasady rachunkowości. Nauczysz się korzystania z metod finansowania inwestycji, zarządzania ryzykiem finansowym. Na studiach masz do wyboru sześć specjalności; m.in. DORADCA FINANSOWY KLIENTA, SPECJALISTA KADR I PŁAC, ZARZĄDZANIE PODATKAMI. Na większości specjalności oferta studiów obejmuje tryb dzienny i niestacjonarny.

box_wiecej30.jpg


MIKROBIZNES WSB
Kierunek MAKROBIZNES to doskonała propozycja dla wszystkich tych, którzy marzą o założeniu własnego biznesu i mają świadomość, że bez podstawowej wiedzy ekonomicznej, wiedzy z zakresu zarządzania, komunikacji społecznej i innych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej najlepsze plany mogą się nie powieść.


box_wiecej30.jpg


OPŁATY ZA STUDIA NA WSB
WSB jest uczelnią niepubliczną. Kierunki ekonomiczne mają więc swoją cenę. Wybierając studia na WSB trzeba liczyć się z kosztami
w granicach 4000 zł (w zależności od wybranego modelu wnoszenia czesnego) dla studentów pierwszego roku.


box_wiecej30.jpg


pasek_bialy.jpg

Zobacz film o studiach na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ na WSB we Wrocławiu. To może zachęci cię do podjęcia nauki.
pasek_bialy.jpg


RODZAJE KIERUNKÓW STUDIÓW WE WROCŁAWIU


studia prawnicze

studia prawnicze
Wrocław

Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi we Wrocławiu może podjąć studia na kierunkach PRAWO, lub ADMINISTRACJA. Prawnicze kierunki studiów we Wrocławiu są dostępne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku wrocławskich uczelniach niepublicznych.

box_wiecej30.jpg

studia logistyczne

studia logistyczne
Wrocław

Ten rodzaj studiów wzbudza ostatnio u kandydatów spore zainteresowanie. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc i studia na kierunku LOGISTYKA mogą zaciekawić ze względu na perspektywy zawodowe. We Wrocławiu studia logistyczne znajdziesz na przykład na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, czy też w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.


box_wiecej30.jpg

studia o zarządzaniu

studia o zarządzaniu
Wrocław

Studia o zarządzaniu we Wrocławiu znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Popularne kierunki studiów to m.in. ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA.
box_wiecej30.jpg

studia administracyjne

studia administracyjne
Wrocław

Studia na kierunku ADMINISTRACJA we Wrocławiu znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim.


box_wiecej30.jpg

studia transportowe

studia transport
Wrocław

Studia z zakresu transportu znajdziesz na takich uczelniach, jak: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, czy Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.


box_wiecej30.jpg

studia matematyczne

studia matematyczne
Wrocław

Jeśli interesują Cię studia matematyczne we Wrocławiu, to znajdziesz je np. na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej "Horyzont".


box_wiecej30.jpg
Studia ekonomiczne w innych miastach w Polsce


Studia ekonomiczne Białystok

 STUDIA EKONOMICZNE BIAŁYSTOK

Studia ekonomiczne Bydgoszcz

 STUDIA EKONOMICZNE BYDGOSZCZ

Studia ekonomiczne Gdańsk

 STUDIA EKONOMICZNE GDAŃSK

Studia ekonomiczne Częstochowa

 STUDIA EKONOMICZNE CZĘSTOCHOWA

Studia ekonomiczne Koszalin

 STUDIA EKONOMICZNE KOSZALIN

Studia ekonomiczne Kielce

 STUDIA EKONOMICZNE KIELCE

Studia ekonomiczne Kraków

 STUDIA EKONOMICZNE KRAKÓW

Studia ekonomiczne Katowice

 STUDIA EKONOMICZNE KATOWICE

Studia ekonomiczne Lublin

 STUDIA EKONOMICZNE LUBLIN

Studia ekonomiczne Łódź

 STUDIA EKONOMICZNE ŁÓDŹ

Studia ekonomiczne Opole

 STUDIA EKONOMICZNE OPOLE

Studia ekonomiczne Olsztyn

 STUDIA EKONOMICZNE OLSZTYN

Studia ekonomiczne Poznań

 STUDIA EKONOMICZNE POZNAŃ

Studia ekonomiczne Radom

 STUDIA EKONOMICZNE RADOM

Studia ekonomiczne Rzeszów

 STUDIA EKONOMICZNE RZESZÓW

Studia ekonomiczne Szczecin

 STUDIA EKONOMICZNE SZCZECIN

Studia ekonomiczne Toruń

 STUDIA EKONOMICZNE TORUŃ

Studia ekonomiczne Warszawa

 STUDIA EKONOMICZNE WARSZAWA

Studia ekonomiczne Zielona Góra

 STUDIA EKONOMICZNE ZIELONA GÓRA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem