Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Matura


Matura 2018, przedmioty maturalne wymagane na Uniwersytecie Gdańskim

Matura 2018, przedmioty maturalne wymagane na Uniwersytecie Gdańskim

Matura 2018, wymagane przedmioty maturalne, zasady rekrutacji, Uniwersytet Gdański

kierunki studiów Gdańsk, kierunki studiów w Gdańsku, studia w Gdańsku, studia Gdańsk, zasady rekrutacji 2018/2019, matura 2018

Wybierasz się na studia w Gdańsku? Już teraz sprawdź, z jakich przedmiotów warto solidnie przygotować się na maturę by dostać się na swój wymarzony kierunek studiów.


Kierunki studiów i przedmioty maturalne w rekrutacji - studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Wydział Biologii

Biologia, studia stacjonarne I stopnia
biologia, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka,

Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia
biologia, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka,

Wydział Chemii

Biznes chemiczny, studia stacjonarne I stopnia
chemia, matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Chemia, studia stacjonarne I stopnia
chemia, matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia
chemia, matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Chemical Business and Green Technology
chemia, matematyka, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia
matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski

Intercultural and Business Relations In Europe
język angielski, matematyka, jeden przedmiot spośród: historia, geografia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne I stopnia
język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, WOS

Wydział Filologiczny

Amerykanistyka, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE z wyjątkiem języka angielskiego, język rosyjski

Etnofilologia kaszubska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język kaszubski6), historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy

Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski

Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia
język niemiecki, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, WOS, matematyka, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język rosyjski)

Filologia klasyczna, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna, historia, historia sztuki, matematyka, drugi język obcy

Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy

Filologia romańska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język francuski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, geografia, drugi język obcy

Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka

Iberystyka, linia hiszpańska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język hiszpański, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, drugi język obcy

Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna

Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia
język niemiecki, język angielski

Logopedia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, chemia

Rosjoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka

Sinologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, drugi język obcy, matematyka

Skandynawistyka, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS

Slawistyka, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy

Studia bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, WOS

Studia wschodnie
język polski, jeden spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski: jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język regionalny, geografia, matematyka, WOS

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka

Wiedza o teatrze, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, matematyka

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia

Wydział Historyczny

Archeologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski, jeden z czterech przedmiotów do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna

Etnologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot z pięciu do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, WOS, matematyka

Historia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, matematyka, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

Historia sztuki, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden z trzech: historia sztuki, historia, język łaciński i kultura antyczna

Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

Niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
język polski lub język niemiecki, jeden spośród: historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, inny język obcy

Religioznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, matematyka, filozofia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Fizyka, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Fizyka medyczna, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, biologia, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Informatyka, studia stacjonarne I stopnia
matematyka, język obcy lub informatyka (profil ogólno akademicki) Matematyka, język obcy (profil praktyczny)

Matematyka, studia stacjonarne I stopnia
matematyka, język obcy

Medical Physics, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, biologia, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Modelowanie matematyczne i analiza danych, studia stacjonarne I stopnia
matematyka, język obcy

Physics, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka


Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

Dyplomacja, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia
język obcy, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia

Filozofia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS

Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

Pedagogika specjalna, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

Pedagogika wczesnej edukacji, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy nowożytny (spośród następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański), dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

Politologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS.

Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

Psychologia, specjalność neurobiopsychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
biologia, język polski, dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, matematyka

Psychologia, specjalność psychologia pracy i biznesu, studia stacjonarne jednolite magisterskie
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

Psychologia, specjalność psychoseksuologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

Socjologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS

Wydział Oceanografii i Geografii

Akwakultura - biznes i technologia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Geografia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, geografia, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS

Geologia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, geografia, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, matematyka lub geografia, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia

Oceanografia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka


Wydział Prawa i Administracji

Administracja, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

Criminology studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

Podatki i doradztwo podatkowe, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, informatyka

Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

Wydział Zarządzania

Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

Informatyka i ekonometria, specjalność aplikacje informatyczne w biznesie, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: