Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Matura


Wymagane przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim

Wymagane przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim

Matura 2018, wymagane przedmioty maturalne, zasady rekrutacji, Uniwersytet Wrocławski

rekrutacja na studia we Wrocławiu, rekrutacja na studia Wrocław, matura 2018, zasady rekrutacji

Jakie studia wybrać? Chcesz studiować we Wrocławiu? Poznaj najnowsze informacje na temat obowiązujących na rok akademicki 2018/2019 kryteriów kwalifikacji. Zobacz, jakie przedmioty maturalne brane będą pod uwagę w rekrutacji na kierunki studiów Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybierz swój kierunek studiów i nie zwlekaj z solidnym przygotowaniem się do matury.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim

ADMINISTRACJA

przedmiot (jeden do wyboru) historia, matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, język polski (pisemny), geografia - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

ARCHEOLOGIA

Historia, geografia, Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

ASTRONOMIA

fizyka lub fizyka i astronomia matematyka, Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, chemia, geografia, informatyka, Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

BACHELOR OF BUSINNES AND ADMINISTRATION

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

historia, wiedza o społeczeństwie, Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), geografia, matematyka, Język obcy nowożytny (pisemny) język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski

BIOLOGIA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

BIOLOGIA CZŁOWIEKA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

BIOTECHNOLOGIA

chemia Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) angielski

BIOTECHNOLOGY

CHEMIA

przedmiot (dwa do wyboru) biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

przedmiot (dwa do wyboru) biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

CHEMIA MEDYCZNA

przedmiot (dwa do wyboru) biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

CHEMISTRY

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

historia, wiedza o społeczeństwie, Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), matematyka - Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

język polski (pisemny) dowolny przedmiot pisemny (inny niż wybrane wcześniej) język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

język polski (pisemny), Przedmiot (jeden do wyboru) historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka, lub fizyka i astronomia, filozofia - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

EKONOMIA

przedmiot (jeden do wyboru) matematyka, historia Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), geografia, wiedza o społeczeństwie - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, filozofia - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

EUROPEAN CULTURES

EUROPEISTYKA

historia, wiedza o społeczeństwie, Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), matematyka - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

CLASSICS AND EUROPEAN IDENTITY

FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ: DALEKOWSCHODNIA

język polski (pisemny) język angielski (pisemny) język łaciński i kultura antyczna język obcy nowożytny inny niż język angielski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

FILOLOGIA ANGIELSKA

język angielski (pisemny)* język polski (pisemny)* na poziomie rozszerzonym jest obligatoryjny Przedmiot (jeden do wyboru) historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy inny niż język angielski (pisemny)

FILOLOGIA CZESKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny)

FILOLOGIA FRANCUSKA

język francuski (pisemny) lub język obcy inny niż język francuski (pisemny) język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany

FILOLOGIA GERMAŃSKA

język niemiecki (pisemny) lub język obcy inny niż język niemiecki (pisemny) język polski (pisemny)

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

język hiszpański (pisemny) lub język obcy inny niż język hiszpański (pisemny) język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej

FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII

język polski (pisemny) język angielski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli - język obcy nowożytny (pisemny) inny niż język angielski (pisemny) język łaciński i kultura antyczna

FILOLOGIA KLASYCZNA

język polski (pisemny) język obcy romański (pisemny) język łaciński i kultura antyczna dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli język nowożytny(pisemny) inny niż język romański (pisemny)

FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

język polski pisemny (pisemny) język obcy romański (pisemny) język łaciński i kultura antyczna dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli język obcy nowożytny (pisemny) inny niż język romański (pisemny)

FILOLOGIA ROSYJSKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny)

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny)

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny)

ITALIANISTYKA

język włoski (pisemny) lub język obcy inny niż język włoski (pisemny) język polski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej

JUDAISTYKA

język polski (pisemny) język angielski (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) do wyboru

NIDERLANDYSTYKA

język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny) dowolny inny przedmiot (pisemny) w tym inny język obcy nowożytny

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ

język angielski (pisemny) język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny)

FILOLOGIA POLSKA

język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

FILOZOFIA

język polski (pisemny) filozofia Przedmiot (jeden do wyboru) inny niż wymienione w tabeli dowolny (pisemny) Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

FIZYKA

fizyka lub fizyka i astronomia matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) chemia, geografia, informatyka, biologia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

FIZYKA TECHNICZNA

fizyka lub fizyka i astronomia matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) chemia, geografia, informatyka, biologia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

GEOGRAFIA

geografia, Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

GEOLOGIA

geografia, Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

przedmiot (dwa do wyboru) geografia, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

HISTORIA

historia, dowolny pisemny (inny niż wybrane wcześniej) - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

HISTORIA SZTUKI

język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

informatyka matematyka przedmiot (jeden do wyboru): fizyka, informatyka, matematyka język obcy nowożytny (pisemny): dowolny

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

język polski ( pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) dowolny inny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

INFORMATYKA

informatyka, matematyka* Przedmiot (jeden do wyboru) fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, informatyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

fizyka lub fizyka i astronomia matematyka informatyka przedmiot (jeden do wyboru): chemia, biologia, geografia - język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

przedmiot (jeden do wyboru) matematyka lub fizyka lub fizyka i astronomia Przedmiot (jeden do wyboru) chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka (o ile nie wybrano wcześniej) Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, filozofia

KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

język polski język nowożytny (pisemny) dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

KULTUROZNAWSTWO

język polski (pisemny) język obcy nowożytny (pisemny) przedmiot (jeden do wyboru): historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia

MATEMATYKA

informatyka matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, informatyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

MIKROBIOLOGIA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

MILITARIOZNAWSTWO

historia Przedmiot (pisemny) dowolny (inny, niż wcześniej wybrany) Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

MUZYKOLOGIA

rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych Dotyczyć ona będzie umiejętności muzycznych (w zakresie podstawowym, w tym umiejętności gry na instrumencie)

OCHRONA ŚRODOWISKA

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

PEDAGOGIKA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) historia, biologia, wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

PEDAGOGIKA SPECJALNA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) historia, biologia, wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

POLITOLOGIA

historia wiedza o społeczeństwie Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), matematyka, geografia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

PRACA SOCJALNA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

PRAWO

przedmiot (jeden do wyboru) historia, matematyka Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, język polski (pisemny), geografia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

PSYCHOLOGIA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) biologia, geografia, historia matematyka wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

język polski, matematyka, historia sztuki, informatyka (jeden do wyboru) język obcy nowożytny (pisemny)) dowolny inny przedmiot (pisemny) w tym inny język obcy nowożytny

SOCJOLOGIA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden do wyboru) wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

historia wiedza o społeczeństwie Przedmiot (jeden do wyboru) język polski (pisemny), matematyka, geografia Język obcy nowożytny (pisemny) język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski

GLOBAL STUDIES

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE

język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny) przedmiot (jeden do wyboru) historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

TURYSTYKA

przedmiot (dwa do wyboru) geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

przedmiot (jeden do wyboru): historia, wiedza o społeczeństwie, geografia przedmiot (jeden do wyboru): język polski (pisemny), matematyka Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

INDYWIDUALNE STUDIA MIEDZYOBSZAROWE

drogą zakwalifikowania do uczestnictwa w indywidualnych studiach międzyobszarowych jest konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do studiów interdyscyplinarnych.

język polski (pisemny) Przedmiot (jeden, dwa lub trzy do wyboru)* biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński
i kultura antyczna* Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

*Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden spośród wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna. Niewybranie żadnego z nich na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.


Zobacz również:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: