Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Matura


Wymagane przedmioty maturalne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, matura 2018

Wymagane przedmioty maturalne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, matura 2018

MATURA 2018, wymagane przedmioty maturalne

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, zasady rekrutacji 2018/2019

matura 2018, zasady rekrutacji 2018/2019, rekrutacja na studia w Krakowie, rekrutacja na studia Kraków, studia Kraków, studia w Krakowie, kierunki studiów Kraków, kierunki studiów w Krakowie


W procesie rekrutacji uwzględniane są procentowe wyniki z części pisemnej nowej polskiej matury, przy czym:

- wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym są brane pod uwagę wprost (bez przelicznika),

- wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym są dzielone przez 2, natomiast,

- wyniki z nowożytnych języków obcych zdawanych na poziomie dwujęzycznym są mnożone razy 4/3.

Dodatkowo, każdy przedmiot brany pod uwagę w procesie kwalifikacji ma przypisaną wagę (np. biologia /x1,5/); jeżeli przy danym przedmiocie waga nie jest podana, oznacza to, że waga równa jest 1.


Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE

1. język polski; 2. jeden spośród: język łaciński i kultura antyczna, WOS, matematyka, historia, historia sztuki, historia muzyki, filozofia; 3. jeden spośród: język angielski, język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański, język rosyjski; 4. rozmowa kwalifikacyjna /x3/


Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR w Krakowie

WETERYNARIA

1. biologia /x4/; 2. chemia /x4/; 3. jeden spośród: język angielski, język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna; 4. matematyka; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów)


Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

BIOCHEMIA

1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka /i astronomia/, biologia, matematyka

BIOFIZYKA

1. matematyka /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/

BIOTECHNOLOGIA

do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej licencjata na kierunkach w obszarach nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych; wynik kwalifikacji obliczony
w oparciu o: 1. średnia ze studiów /50/; 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej /50/)


Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

BIOLOGIA

(1. biologia /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka)

NEUROBIOLOGIA

1. biologia /x2/ i chemia /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: fizyka /i astronomia/, matematyka, informatyka, filozofia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki, język włoski


Wydział Chemii

CHEMIA

1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka /i astronomia/, matematyka

CHEMIA MEDYCZNA

1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka /i astronomia/, matematyka

OCHRONA ŚRODOWISKA

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, matematyka


Wydział Farmaceutyczny

ANALITYKA MEDYCZNA

1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia lub fizyka /i astronomia/ lub matematyka; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z pisemnej części egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym);

FARMACJA

1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia lub fizyka /i astronomia/ lub matematyka; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z pisemnej części egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym);

FARMACJA (NZ)

1. chemia; 2. jeden przedmiot spośród: biologia lub fizyka /i astronomia/ lub matematyka; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z pisemnej części egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym);


Wydział Filologiczny

FILOLOGIA KLASYCZNA

jeden przedmiot spośród: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język włoski, matematyka

FILOLOGIA ANGIELSKA

1. język angielski /x4/; 2. jeden przedmiot spośród: język polski /x3/, język francuski /x2/, język hiszpański /x2/, język łaciński i kultura antyczna /x2/, język niemiecki /x2/, język rosyjski /x2/, język włoski /x2/)

NEOFILOLOGIA

specjalność: filologia angielska z językiem niemieckim (1. język angielski /x4/; 2. język niemiecki /x2/ lub język polski) (S/NZ)

FILOLOGIA FRANCUSKA

dwa przedmioty spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

FILOLOGIA GERMAŃSKA

1. język angielski /x3/ lub język niemiecki /x3/; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język francuski /x3/, język hiszpański /x3/, język łaciński i kultura antyczna /x3/, język polski /x2/, język rosyjski /x3/, język włoski /x3/, WOS

FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

1. język niemiecki /x4/; 2. język angielski /x2/ lub język polski

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

dwa przedmioty spośród: język angielski, język francuski, języki hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

ARABISTYKA

1. jeden przedmiot /x3/ spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. język polski

INDOLOGIA

1. jeden przedmiot /x3/ spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. język polski

IRANISTYKA

1. jeden przedmiot /x3/ spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. język polski

JAPONISTYKA

1. język angielski /x3/; 2. język polski

SINOLOGIA

1. język angielski /x3/; 2. język polski

TURKOLOGIA

1. jeden przedmiot /x3/ spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. język polski

FILOLOGIA PORTUGALSKA

dwa przedmioty spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

FILOLOGIA ROSYJSKA

1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

FILOLOGIA RUMUŃSKA

jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

dwa przedmioty spośród: polski, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

FILOLOGIA SZWEDZKA

1. jeden /x3/ przedmiot spośród: język niemiecki, język angielski; 2. jeden przedmiot spośród: język polski /x2/, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język rosyjski, język włoski, WOS

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM

1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

FILOLOGIA WĘGIERSKA

dwa przedmioty spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

FILOLOGIA WŁOSKA

dwa przedmioty spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH

1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

JĘZYK I KULTURA ROSJI (NZ)

(kwalifikacja na podstawie kolejności rejestracji


Wydział Filozoficzny

ETYKA

1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia /x2/, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

FILOZOFIA

dwa przedmioty spośród: biologia, fizyka /i astronomia/, filozofia /x2/, historia, historia sztuki, język angielski, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS

KOGNITYWISTYKA

1. jeden przedmiot spośród: filozofia, język angielski, język polski; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka /i astronomia/, informatyka, matematyka

BUDDOLOGIA, PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

dwa przedmioty spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, WOS

PEDAGOGIKA

specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza: 1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)

specjalność: animacja społeczno-kulturowa: 1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)

PEDAGOGIKA SPECJALNA

specjalność: resocjalizacja: 1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)

PSYCHOLOGIA

1. język angielski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród /x3/: biologia, historia, matematyka);

PSYCHOLOGIA (NZ)

jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, historia, matematyka, WOS

RELIGIOZNAWSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA

1. jeden przedmiot /x2/ spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, WOS

SOCJOLOGIA

1. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

ASTRONOMIA

1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka /i astronomia/, informatyka)

BIOFIZYKA

specjalności: biofizyka molekularna, fizyka medyczna; 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, informatyka)

FIZYKA

specjalności: fizyka doświadczalna i teoretyczna; fizyka stosowana; 1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka /i astronomia/, informatyka

INFORMATYKA

1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka /i astronomia/, informatyka

STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, geografia, informatyka

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA

1. matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka /i astronomia/, informatyka


Wydział Geografii i Geologii

GEOGRAFIA

specjalności: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, turystyka; 1. geografia /x2/; 2. dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, WOS, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język włoski, język rosyjski

GEOLOGIA

1. jeden przedmiot spośród /x2/: geografia, biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język niemiecki


Wydział Historyczny

ARCHEOLOGIA

1. jeden przedmiot spośród: filozofia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. jeden przedmiot spośród /x2/: geografia, historia, historia sztuki

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

1. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)

HISTORIA

specjalność: antropologia historyczna; specjalizacje: dydaktyczna, archiwistyczna; 1. historia /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, WOS

HISTORIA SZTUKI

dwa przedmioty spośród: historia, historia sztuki, język polski

JUDAISTYKA

1. jeden przedmiot spośród /x2/: historia, język polski, matematyka; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, WOS

MUZYKOLOGIA

1. język polski; 2. jeden przedmiot spośród: historia, historia muzyki, WOS

OCHRONA DÓBR KULTURY

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, historia sztuki, język polski, WOS

STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: HISTORIES, CULTURES AND SOCIETIES

rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia studiów


Wydział Lekarski

DIETETYKA

1. biologia; 2. chemia; wymogiem formalnym jest posiadanie wyniku maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym

KIERUNEK LEKARSKI (S/NW)

1. biologia; 2. chemia; 3. matematyka; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (S/NW)

1. biologia; 2. chemia; 3. matematyka; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym


Wydział Matematyki i Informatyki

INFORMATYKA

jeden przedmiot spośród: informatyka, matematyka

INFORMATYKA ANALITYCZNA

jeden przedmiot spośród: fizyka /i astronomia/, informatyka, matematyka

MATEMATYKA

specjalności: ogólna, teoretyczna, matematyka w ekonomii, stosowana, biomatematyka, matematyka

MATEMATYKA KOMPUTEROWA

jeden przedmiot spośród: informatyka, matematyka


Wydział Nauk o Zdrowiu

ELEKTRORADIOLOGIA

1. biologia; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, matematyka);

FIZJOTERAPIA

1. biologia; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, matematyka

PIELĘGNIARSTWO

1. biologia; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, matematyka);

POŁOŻNICTWO

1. biologia; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, matematyka

RATOWNICTWO MEDYCZNE

1. biologia; 2. jeden przedmiot spośród: chemia, matematyka);

ZDROWIE PUBLICZNE

1. biologia; 2. jeden przedmiot spośród: matematyka, WOS


Wydział Polonistyki

EDYTORSTWO

1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)

FILOLOGIA POLSKA

specjalność: antropologiczno-kulturowa; 1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

FILOLOGIA POLSKA

specjalność: nauczycielska; 1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

specjalność: komunikacja w praktyce społecznej; 1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

KULTUROZNAWSTWO

specjalność: teksty kultury; 1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

POLONISTYKA – KOMPARATYSTYKA

1. język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

WIEDZA O TEATRZE

język polski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski


Wydział Prawa i Administracji

ADMINISTRACJA

dwa przedmioty spośród /x35/: historia, język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród /x30/: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

ADMINISTRACJA (NZ)

kwalifikacja na podstawie kolejności w systemie ERK

PRAWO

dwa przedmioty spośród /x35/: historia, język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród /x30/: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

PRAWO (NZ)

kwalifikacja na podstawie kolejności w systemie ERK

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW

1. jeden przedmiot spośród /x2/: język polski, WOS; 2. jeden przedmiot spośród /x2/: matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW (N)

kwalifikacja na podstawie kolejności


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

AMERYKANISTYKA

1. dwa przedmioty /x2/: język angielski, język hiszpański; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

1. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski); 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (Z)

kwalifikacja na podstawie kolejności rejestracji

EUROPEAN STUDIES

specjalność: European Politics and Society in a Global Context

(kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie ERK; dodatkowym kryterium formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie określonym w rozporządzeniu MNiSW /z wyłączeniem osób, których język angielski jest językiem ojczystym lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w języku angielskim/ lub uzyskanie potwierdzenia z jednostki prowadzącej studia, że stopień znajomości języka pozwala na podjęcie studiów)

EUROPEISTYKA

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

NIEMCOZNAWSTWO

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

UKRAINOZNAWSTWO

1. język polski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród /x2/: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE. POGRANICZE I SĄSIEDZTWO W EUROPIE – ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ. ПОГРАНИЧЧЯ ТА СУСІДСТВО В ЄВРОПІ

(kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie ERK; dodatkowym kryterium formalnym jest udokumentowana znajomość języka ukraińskiego /z wyłączeniem osób, dla których język ukraiński jest językiem ojczystym lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w języku ukraińskim, a także osób, które ukończyły studia wyższe w języku ukraińskim/ lub pozytywny rezultat rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka ukraińskiego, którą przeprowadza KU)

MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE

1. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród /x2/: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

POLITOLOGIA

I - specjalność: doradztwo polityczne, dziennikarstwo polityczne; 1. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

ROSJOZNAWSTWO

1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

specjalność: bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja współczesna, integracja europejska; 1. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski; 2. jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (Z)

kwalifikacja na podstawie kolejności rejestracji

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I STUDIA REGIONALNE

Studia w języku angielskim - BA in International Relations and Area Studies; kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie ERK; dodatkowym kryterium formalnym jest udokumentowana znajomość języka

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I STUDIA REGIONALNE - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Studia w języku rosyjskim

specjalizacja: bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka i kultura, studia regionalne – Международная безопасность, Политика и культура, Регионоведение (kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń studia azjatyckie I - specjalność: studia bliskowschodnie; moduł: Izrael (1. język angielski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka)

STUDIA BLISKOWSCHODNIE - MODUŁ: ŚWIAT ARABSKI

1. jeden przedmiot /x2/ spośród: język angielski, język francuski; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

STUDIA DALEKOWSCHODNIE - MODUŁ: AZJA CENTRALNA

1. jeden przedmiot /x2/ spośród: język angielski, język rosyjski; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język włoski, matematyka

STUDIA DALEKOWSCHODNIE - MODUŁ: AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

1. język angielski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

STUDIA DALEKOWSCHODNIE - MODUŁ: CHINY

1. język angielski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

STUDIA DALEKOWSCHODNIE - MODUŁ: INDIE I AZJA POŁUDNIOWA

1. język angielski /x2/; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka)

STUDIA DALEKOWSCHODNIE - MODUŁ: JAPONIA

1. język angielski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

STUDIA DALEKOWSCHODNIE - MODUŁ: KOREA

1. język angielski /x3/; 2. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

STUDIA DALEKOWSCHODNIE (NZ)

kwalifikacja na podstawie kolejności rejestracji

STUDIA EUROAZJATYCKIE

1. jeden przedmiot spośród: geografia, historia, matematyka, WOS; 2. jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski


Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (NZ)

kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów

EKONOMIA

specjalność: ekonomia międzynarodowa, finanse, bankowość, ubezpieczenia; dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

EKONOMIA (NZ)

specjalność: ekonomia międzynarodowa, finanse, bankowość, ubezpieczenia; kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów)

ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI

1. matematyka; 2. język polski

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH (NZ)

kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów

POLITYKA SPOŁECZNA

specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi ; dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

PSYCHOLOGIA STOSOWANA

1. język polski; 2. język angielski; 3. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA

1. język polski; 2. język angielski; 3. jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

ZARZĄDZANIE

specjalność: zarządzanie firmą, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie personelem; dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

ZARZĄDZANIE (NZ)

specjalność: zarządzanie firmą, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie personelem; kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów)

ZARZĄDZANIE

specjalność: zarządzanie międzynarodowe /konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen University/

1. język niemiecki; 2. rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje i kompetencje interpersonalne umożliwiające podjęcie studiów międzynarodowych na kierunku zarządzanie oraz rozpoznanie wiedzy i zainteresowań kandydata przekraczających program nauczania szkoły średniej; rozmowa kwalifikacyjna będzie częściowo prowadzona w języku niemieckim

ZARZĄDZANIE

specjalność: zarządzanie publiczne; (dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KULTURĄ

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS)

ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MEDIAMI

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka /i astronomia/, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, WOS

Zobacz również:
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: