Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Matura


Wzornictwo - jakie przedmioty zdawać na maturze? Jakie wymagania trzeba spełnić?

Wzornictwo - jakie przedmioty zdawać na maturze? Jakie wymagania trzeba spełnić?

Wzornictwo i pokrewne kierunki studiów (wzornictwo przemysłowe, sztuka i wzornictwo szkła lub ceramiki) należą do grupy artystycznych kierunków studiów, posiadając również wiele cech studiów technicznych. Zastanawiasz się jakie studia wybrać? Sprawdź wymagania na różnych uczelniach. Podobnie jak w przypadku innych kierunków artystycznych, uczelnie mogą w trakcie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzać egzaminy i sprawdziany posiadanych umiejętności, a także wymagać przedstawienia portfolio lub autoprezentacji.

Co zdawać na maturze, jakie studia wybrać?

Kierunek studiów: Wzornictwo

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Sztuka i wzornictwo ceramiki (dzienne) - egzamin wstępny
Sztuka i wzornictwo szkła (dzienne) - egzamin wstępny
Wzornictwo (dzienne/zaoczne) - egzamin wstępny)

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wzornictwo (dzienne) - język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia sztuki, historia, wos, geografia, biologia, fizyka, chemia oraz egzamin z rysunku i sprawdzian z wyobraźni przestrzennej

Politechnika Łódzka
Wzornictwo (dzienne) - matematyka, język obcy, dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych – wykonanie ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonanie kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej

Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi
Wzornictwo (dzienne) - przegląd prac, rozmowa kwalifikacyjna

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wzornictwo (dzienne) - ocena portfolio kandydata, egzamin praktyczny: test i zadanie projektowe

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wzornictwo (S/N) - III etapy egzaminu: I - prace własne, II - egzamin praktyczny, III - rozmowa kwalifikacyjna

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wzornictwo (dzienne) - III etapy sprawdzianu: I - prace własne, II - egzamin praktyczny, III - autoprezentacja

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Wzornictwo (dzienne) - język polski, język obcy, jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wzornictwo - (dzienne/zaoczne) - decyduje kolejność zgłoszeń

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wzornictwo (dzienne) - II etapy egzaminu praktycznego, rozmowa kwalifikacyjna

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wzornictwo (dzienne) - teczka prac, egzamin praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wzornictwo (dzienne) - język polski, matematyka, język obcy, historia sztuki lub historia

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wzornictwo przemysłowe (dzienne) - matematyka, fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub biologia lub historia lub wos; język polski, język obcy

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wzornictwo (dzienne) - sprawdzian z rysunku, sprawdzian z malarstwa, sprawdzian kierunkowy, autoprezentacja

Politechnika Koszalińska
Wzornictwo (dzienne) - przyjęcie na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.
Egzamin składa się z dwóch części:
1. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów.
2. Prezentacja teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac).
Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 30. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się uzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wzornictwo (dzienne) - matematyka lub biologia lub historia sztuki, język polski, język obcy, przedmiot dodatkowy


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: