Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Matura


Socjologia - co zdawać na maturze?

Socjologia - co zdawać na maturze?

Chcesz studiować socjologię? Sprawdź jakie przedmioty wybrać na maturze. Niektóre uczelnie prowadzą wolny nabór na ten kierunek.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na kierunek studiów socjologia

Socjologia - co zdawać na maturze?


Uniwersytet Wrocławski
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język polski pisemny, wos, historia, matematyka, dowolny język obcy pisemny

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Socjologia (dzienne/zaoczne) - historia, wos, pozostałe przedmioty zdawane na maturze

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język obcy, jeden przedmiot spośród: historia, matematyka, wos, język polski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Socjologia (dzienne) - wolny nabór

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Socjologia (dzienne) - jeden przedmiot wybrany spośród: język obcy, język polski, matematyka, geografia, historia, wos

Uniwersytet Zielonogórski
Socjologia (dzienne) - język polski, język obcy, przedmiot dowolny

Uniwersytet Łódzki
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język obcy, jeden przedmiot spośród: język polski, wos, historia; dwa przedmioty spośród: język polski, wos, historia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Socjologia (dzienne) - język polski, jeden spośród: filozofia, geografia, historia, matematyka, wos, jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język obcy oraz matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub inny język obcy lub język polski lub wos

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Socjologia (dzienne/zaoczne) - matematyka lub geografia lub historia lub wos oraz język obcy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Socjologia (dzienne/zaoczne) - jeden spośród: język polski, matematyka, język obcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język polski lub matematyka lub historia lub wos oraz język obcy

Uniwersytet Warszawski
Socjologia (dzienne) - język polski, matematyka, biologia; jeden przedmiot spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, język polski, język szwedzki, język słowacki; przedmiot dowolny, test kompetencji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język polski, język obcy, jeden przedmiot spośród: historia, wos, historia sztuki, matematyka, język łaciński, geografia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język polski, język obcy; jeden przedmiot spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wos

Uniwersytet Opolski
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język polski pisemny, dowolny przedmiot pisemny, język obcy pisemny

Uniwersytet Rzeszowski
Socjologia (dzienne/zaoczne) - wstęp wolny, świadectwo dojrzałości lub maturalne

Uniwersytet w Białymstoku
Socjologia (dzienne) - język polski, język obcy, historia, wos

Uniwersytet Gdański
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język obcy, język polski, jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, matematyka, historia sztuki, informatyka, wos

Akademia Pomorska w Słupsku
Socjologia (dzienne/zaoczne) - złożenie wymaganych dokumentów

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język polski, matematyka, język obcy, przedmiot dowolny

Politechnika Śląska w Gliwicach
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język polski, jeden przedmiot spośród: język polski rozszerzony, matematyka, geografia, język obcy, historia, wos

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język obcy, jeden przedmiot spośród: język polski, historia, matematyka, wos

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Socjologia (dzienne) - trzy przedmioty spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy, matematyka, wos

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Socjologia (dzienne) - język polski, język obcy; jeden przedmiot spośród: historia, historia sztuki, filozofia, wos, matematyka, geografia, biologia, informatyka

Uniwersytet Szczeciński
Socjologia (dzienne/zaoczne) - język polski, język obcy, przedmiot dowolny)

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: