Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Matura


Finanse i rachunkowość - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Finanse i rachunkowość - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunek studiów: finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość to obok ekonomii i zarządzania jeden z najpopularniejszych ekonomicznych kierunków studiów. Poniżej prezentujemy jakie przedmioty zdawane na maturze będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na największych uczelniach publicznych. Każda z uczelni ma w swojej ofercie edukacyjnej ten kierunek zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym.

Studia I stopnia, dzienne/zaoczne (stacjonarne/niestacjonarne)

Przedmioty maturalne wymagane w procesie rekrutacji:


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język obcy, matematyka, jeden przedmiot spośród: geografia, historia, wos, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język obcy, jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, wos

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, wos, geografia, biologia, chemia, informatyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język obcy, jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia

Politechnika Lubelska
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - matematyka, geografia, fizyka, chemia, historia, filozofia, biologia, język obcy, język polski

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język obcy, jeden przedmiot dowolny

Uniwersytet Łódzki
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język obcy, jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka; dwa przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - matematyka, język obcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - matematyka, język obcy oraz język polski lub geografia lub wos lub historia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język polski lub matematyka; jeden przedmiot spośród: historia, wos, geografia, ekonomia, fizyka; dwa języki spośród: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język polski, język obcy, matematyka, geografia lub historia

Uniwersytet Gdański
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - trzy przedmioty spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, wos, informatyka

Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język obcy; matematyka lub geografia lub historia lub informatyka lub fizyka lub wos lub język polski

Politechnika Częstochowska
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - geografia lub historia lub wos

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język polski, matematyka, język obcy

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - matematyka, język obcy oraz geografia lub historia lub informatyka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - biologia lub historia lub geografia lub informatyka lub matematyka lub wos

Politechnika Koszalińska
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

Uniwersytet Szczeciński
Finanse i rachunkowość (dzienne/zaoczne) - język obcy; jeden przedmiot spośród: geografia, historia, wos; jeden przedmiot spośród: geografia, historia, informatyka, fizyka, chemia, biologia, język obcy


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: