Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Katowicach, zasady rekrutacji na Uniwersytecie Śląskim

Rekrutacja na studia w Katowicach, zasady rekrutacji na Uniwersytecie Śląskim

Rekrutacja na studia w Katowicach, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, zasady rekrutacji 2018/2019

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel. 32 359 19 56

rekrutacja na studia w Katowicach, rekrutacja na studia Katowice, zasady rekrutacji 2018/2019, kierunki studiów w Katowicach, kierunki studiów Katowice


Chcesz wybrać studia w Katowicach? Interesują Cię kierunki studiów w Katowicach, najnowsze zasady rekrutacji 2018/2019? Sprawdź jakie wymagania kandydatom stawia Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w kraju. Tutaj stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek 50 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety. Kandydaci na studia mogą wybierać kierunki studiów z różnorodnych dziedzin nauki, dużą popularnością cieszą się niezmiennie informatyka, mechatronika, grafika, pedagogika, biotechnologia, filologia angielska, prawo, psychologia. Uczelnia może również pochwalić się renomowanym Wydziałem Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego, który kształci przyszłych reżyserów, filmoznawców, fotografów itd.


Kierunki studiów / zasady rekrutacji 2018/2019 na Uniwersytecie Śląskim:

Wydział Artystyczny UŚ

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (S/N)

Etap I – Konkurs świadectw dojrzałości:

Uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny.

Etap II – Egzamin praktyczny:

1. Gra na instrumencie: dowolny utwór zagrany na wybranym instrumencie.

2. Kształcenie słuchu: rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie głosem przebiegu rytmicznego wraz z taktowaniem.

3. Sprawdzenie predyspozycji głosowych.

4. Rozmowa kwalifikacyjna: rozmowa dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku studiów.


MUZYKA W MULTIMEDIACH

SPECJALNOŚCI: KOMPOZYCJA MUZYCZNA W SZTUKACH AUDIOWIZUALNYCH; DŹWIĘK W GRACH

Etap I – Konkurs świadectw dojrzałości: uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny.

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych.

1. Gra na instrumencie: Zagranie dwóch dowolnych utworów, w tym jeden na fortepian, drugi na wybranym instrumencie (czas prezentacji – około 10 minut).

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii: Sprawdzian pisemny: zapisanie jednogłosowego dyktanda melodycznego z zastosowaniem chromatyki, zapisanie dyktanda rytmicznego, pisemne

zharmonizowanie melodii wg zasad harmonii klasycznej.

Sprawdzian ustny: czytanie a vista nut głosem, rozpoznawanie interwałów i akordów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna:

Kandydat może przedstawić swoje dotychczasowe próby i prace w zakresie wybranego kierunku, powinien natomiast wykazać się wiedzą w zakresie jednego z wybranych poniżej zagadnień:

• polska muzyka filmowa, polscy kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym;

• zagraniczna muzyka filmowa, zagraniczni kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym wraz współczesnym;

• opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki polskiej, będącego autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych;

• reżyser filmowy — kompozytor muzyki filmowej, przykłady i charakterystyka krajowych i zagranicznych duetów autorskich reżyser — kompozytor (np. Krzysztof Kieślowski – Zbigniew Preisner, Roman Polański – Krzysztof Komeda, Steven Spielberg – John Williams, Krzysztof Zanussi – Wojciech Kilar, Wojciech Smarzowski – Mikołaj Trzaska,

Andrzej Jakimowski – Tomasz Gąssowski, inne);

• ogólna analiza elementów muzycznych ścieżki dźwiękowej dowolnie wybranego pełnometrażowego filmu fabularnego;

• warsztat kompozytora muzyki w ujęciu historycznym i współczesnym, komputer i technika cyfrowa jako współczesne narzędzie realizacji koncepcji muzycznej.

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: dźwięk w grach.

1. Sprawdzian predyspozycji muzycznych (rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego).

2. Gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych lub audiowizualnych.

3. Rozmowa kwalifikacyjna — dotycząca współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i muzyki.


PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ, SPECJALNOŚĆ: DŹWIĘK W GRACH

Etap I – Konkurs świadectw dojrzałości:

Uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia sztuki lub historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny.

Etap II – Egzamin praktyczny:

Sprawdzian predyspozycji muzycznych (rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego).

Gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych lub audiowizualnych.

Etap III – Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i muzyki


EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (S/N)

Etap I – egzamin praktyczny:

1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel, rysunek lawowany lub sepia).

2. Egzamin z malarstwa – martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x70 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Etap II — rozmowa kwalifikacyjna, przegląd i ocena prac egzaminacyjnych oraz teczek z pracami kandydatów:

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w zakresie sztuki. Omówieniu poddane zostają prace egzaminacyjne oraz dodatkowe prace — „teczka” kandydata zawierająca do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata.

Można dołączyć portfolio.


GRAFIKA
(S/N)

Etap I – egzamin praktyczny:

1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel, rysunek lawowany lub sepia).

2. Egzamin z zakresu kompozycji barwnej - 3 godz. (format: 70x50 cm, technika dowolna).

Etap II — rozmowa kwalifikacyjna, przegląd i ocena prac egzaminacyjnych oraz teczek z pracami kandydatów:

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w zakresie sztuki. Omówieniu poddane zostają prace egzaminacyjne oraz dodatkowe prace — „teczka” kandydata zawierająca do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata.

Można dołączyć portfolio.


MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE

Etap I – egzamin praktyczny:

1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel, rysunek lawowany lub sepia).

2. Egzamin z malarstwa - martwa natura - 3 godz. (format: 30x40 cm, maksimum 100x70 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Etap II — rozmowa kwalifikacyjna, przegląd i ocena prac egzaminacyjnych oraz teczek z pracami kandydata:

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w zakresie sztuki. Omówieniu poddane zostają prace egzaminacyjne oraz dodatkowe prace — „teczka” kandydata zawierająca do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata.

Można dołączyć portfolio.


PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ, SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA KOMPUTEROWA GIER

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami:

Podczas przeglądu teczek można przedstawić łącznie do 10 dużych prac rysunkowych bądź malarskich (format większy niż 50x70 cm). Dodatkowo dopuszcza się przedstawienie przez kandydata innych przykładów twórczej aktywności takich jak szkice rysunkowe oraz malarskie, rysunki koncepcyjne, ilustracje, animacje, prace 3D, kolaże oraz inne.

Etap II – egzamin praktyczny: Rysunek.


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

BIOLOGIA

Dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka (fizyka z astronomią);


BIOTECHNOLOGIA

Dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka (fizyka z astronomią);


OCHRONA ŚRODOWISKA

Dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka (fizyka z astronomią), geografia.


Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.


PEDAGOGIKA (S/N)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.


OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ (S/N)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.


ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje — konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowę kwalifikacyjną. Pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. Rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej, i/lub społecznej, i twórczej związanej z kulturą realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji, organizacji, instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą działań społecznych i/lub kulturalnych.


Wydział Filologiczny UŚ

FILOLOGIA KLASYCZNA

Język obcy nowożytny, Język polski


MEDITERANISTYKA

Język obcy nowożytny, Język polski


FILOLOGIA POLSKA

Język polski (pisemny i ustny)


SZTUKA PISANIA

Język polski (pisemny i ustny)


KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

Język polski (poziom podstawowy lub rozszerzony) Język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony) Przedmiot do wyboru (poziom podstawowy lub rozszerzony)


MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen z egzaminu maturalnego.


INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO (S/N)

S/ Język obcy nowożytny, Język polski

N/ na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


INFORMACJA W INSTYTUCJACH E-SPOŁECZEŃSTWA

Język obcy nowożytny, Język polski, Matematyka


KULTUROZNAWSTWO (S/N)

Język polski (pisemny i ustny)


KULTURY MEDIÓW (S/N)

Język polski (pisemny i ustny)


Wydział Filologiczny UŚ – Sosnowiec

FILOLOGIA ANGIELSKA

Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE); Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Język biznesu; Tłumaczeniowa z językiem arabskim; Tłumaczeniowa z językiem chińskim (S/N); Tłumaczeniowa
z językiem japońskim (S/N); Tłumaczeniowa z językiem niemieckim (wymagana udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie A1-A2 według Common European Framework of Reference for Languages - CEFR); Tłumaczeniowa z językami Indii; Tłumaczeniowa z językiem koreańskim

Język angielski (pisemny, ustny)


FILOLOGIA GERMAŃSKA

Specjalności: Nauczycielska z językiem szwedzkim; Interkulturowe studia niemcoznawcze; Tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych

Język niemiecki (pisemny, ustny)


FILOLOGIA GERMAŃSKA

Specjalności: Język niemiecki od podstaw: Język szwedzki

Język obcy (pisemny, ustny)


JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM (S/N)

Język angielski (pisemny, ustny)


JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK WŁOSKI I JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM (S/N)

Język angielski (pisemny, ustny)


JĘZYK FRANCUSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM

Język francuski (pisemny, ustny)


JĘZYK WŁOSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM (S/N)

S -Język włoski (pisemny, ustny)

N – język obcy nowożytny (pisemny, ustny)


JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM: KULTURA, LITERATURA I MEDIA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

język obcy nowożytny (pisemny, ustny)


JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM TŁUMACZENIOWYM (S/N)

język obcy nowożytny (pisemny, ustny)

Języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim (S/N); Język rosyjski w turystyce; Rosjoznawstwo; Język rosyjski – program tłumaczeniowy(S/N); Język rosyjski – program język biznesu; Język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej

język obcy nowożytny (pisemny, ustny)

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie nie jest wymagana znajomość języka rosyjskiego


FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

język obcy nowożytny (pisemny, ustny)


Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

INFORMATYKA (S/N)

inżynierskie

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości: lepszy wynik procentowy egzaminu maturalnego spośród dwóch przedmiotów: matematyka albo informatyka


INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

inżynierskie

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości - decyduje suma punktów procentowych z wszystkich przedmiotów maturalnych zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.


MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INŻYNIERIA MATERIAŁOWA)

inżynierskie

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości - decyduje suma punktów procentowych z wszystkich przedmiotów maturalnych zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości. O kolejności przyjęć decyduje średnia punktów procentowych uzyskanych na świadectwie dojrzałości, przy czym dla punktów procentowych z matematyki, informatyki, fizyki, chemii albo biologii stosuje się mnożnik 2. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym, to dla punktów procentowych stosuje się mnożnik 3.


MECHATRONIKA

inżynierskie

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości - decyduje suma punktów procentowych z wszystkich przedmiotów maturalnych zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.


Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

MATEMATYKA (S/N)

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, język polski, język obcy


INFORMATYKA STOSOWANA

inżynierskie

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, informatyka, język polski, język obcy


FIZYKA

minimum 35 punktów przynajmniej z jednego przedmiotu spośród następujących: matematyka (M) lub fizyka i astronomia (F)


BIOFIZYKA

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język obcy


EKONOFIZYKA

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język obcy


FIZYKA TECHNICZNA

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język obcy


FIZYKA MEDYCZNA

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia


CHEMIA

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości: matematyka lub fizyka lub biologia lub chemia


TECHNOLOGIA CHEMICZNA

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości: matematyka lub fizyka lub biologia lub chemia


Wydział Nauk o Ziemi UŚ

GEOGRAFIA (S/N)

S -na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


GEOLOGIA

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.


GEOFIZYKA

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.


GEOLOGIA STOSOWANA

inżynierskie

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.


INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH

inżynierskie

na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.


Wydział Nauk Społecznych UŚ

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING (S/N)

S -Język polski, język obcy, inny przedmiot do wyboru; N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


FILOZOFIA (S/N)

S -Język polski, język obcy, inny przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


KOGNITYWISTYKA (S/N)

S - Język polski, język obcy, inny przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


HISTORIA (S/N)

S - Język polski, język obcy, matematyka, przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


TURYSTYKA HISTORYCZNA (S/N)

S - Język polski, język obcy, matematyka, przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


DORADZTWO I INFOBROKERSTWO HISTORYCZNE

Język polski, język obcy, matematyka, przedmiot do wyboru


HISTORIA SZTUKI

S - Język polski, język obcy, matematyka, przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


POLITOLOGIA (S/N)

S -Język polski, język obcy, matematyka, przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (S/N)

S - Język polski, język obcy, matematyka, przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE (S/N)

S - Język polski, język obcy, matematyka, przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE (S/N)

S -Język polski, język obcy, matematyka, przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


PRACA SOCJALNA (S/N)

S - Język polski, język obcy, matematyka, inny przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


SOCJOLOGIA (S/N)

S - Język polski, język obcy, matematyka, inny przedmiot do wyboru

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ

PEDAGOGIKA (S/N)

Język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru: biologia; chemia; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie, matematyka


PEDAGOGIKA SPECJALNA (S/N)

Język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru: biologia; chemia; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie, matematyka


ARTETERAPIA

Interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany: Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ), Akademia Muzyczna w Katowicach (AM), Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP)

Etap I — Egzamin kompetencji artystycznych.

Egzamin kompetencji artystycznych obejmować będzie:

1. bazowe umiejętności muzyczne, obejmujące sprawdzenie umiejętności wokalnych (należy przygotować wybraną piosenkę z dowolnego repertuaru) - do uzyskania 0÷40 punktów;

2. bazowe umiejętności plastyczne, obejmujące wykonanie podczas egzaminu kompozycji (projektu) w dowolnej technice plastycznej - do uzyskania 0÷40 punktów;

rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do podjęcia studiów z zakresu terapii oraz ogólną wiedzę o sztuce - do uzyskania 0÷20 punktów

Etap 2 - Konkurs świadectw: język polski, język obcy, jeden wybrany spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna


PSYCHOLOGIA (S/N)

Konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy, jeden wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, Wiedza o społeczeństwie


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (S/N)

Język polski, język obcy, przedmiot do wyboru


Wydział Prawa i Administracji UŚ

PRAWO (S/N)

S - Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


ADMINISTRACJA (S/N)

S - Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (S/N)

S - Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


Wydział Radia i Telewizji UŚ im. K. Kieślowskiego

REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18 x 24 cm).

Dodatkowo można składać dowolne prace plastyczne i filmowe.

Etap I

• Przegląd i ocena teczek z pracami własnymi.

Etap II

• Egzamin praktyczny: studium fotograficzne;

• Egzamin pisemny: Analiza warsztatowa obrazu filmowego.

Etap III

• Egzamin ustny: Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego;

• Egzamin ustny: Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii.


ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ (S/N)

S - Egzamin ustny: Wiedza o filmie i mediach

N - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


REŻYSERIA

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

1. Jednego scenariusza filmu fabularnego (30 min.).

2. Dwóch projektów filmów dokumentalnych w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny.

3. Jednostronicowego pomysłu na „prowokowanie rzeczywistości”, uruchamiającego w bohaterach zdarzenia, zachowanie warte obserwowania kamerą (np. event, performance).

4. Cykl fotografii — autoportret.

5. Cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat w którym żyje kandydat.

6. Innych dowolnych prac własnych (film, literatura, sztuki plastyczne).

Etap I

• Egzamin pisemny: Zadanie analityczno-scenariopisarskie.

• Egzamin pisemny: Zadanie sprawdzające predyspozycje do zawodu.

• Egzamin ustny: Zadanie plastyczne-inscenizacyjne.

• Egzamin ustny: Obrona prac własnych (teczka) z zadaniem plastycznym-montażowym.

Etap II

• Zadanie dokumentalne – reportaż.

• Zadanie inscenizacyjne (studio).

• Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.


Zobacz również:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: